Projekty EU

2020/2021 Erasmus+Počínaje zářím 2020 jsou naši žáci 7. ročníku zařazeni do projektu Erasmus+ společně se školami v Polsku (Nowa Iwiczna) a Španělsku (Valencie). Téma našeho projektu se zaměřuje na ekologii a environmentální problémy, kterým naše planeta čelí každý den.

Žáci na začátku školního roku tvořili v rámci výtvarné výchovy loga, která jsou nyní k vidění na nástěnce před třídou 7.B.Přestože se v tomto školním roce žáci nemohli z důvodu celosvětové pandemie osobně potkat se svými spolužáky ze zahraničí, stihli si vyměnit dopisy a poznat se touto psanou formou. Další virtuální aktivity jako je např. e-Twinning žáky stále do konce června čekají.

Název projektu: ZŠ Na Smetance 23

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0007505

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Ukončení realizace projektu: 31.8.2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 825 988 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, mentoring a inkluzi, vzájemné spolupráce v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2