Projekty a soutěže

Gratulujeme Anně Markešević ke krásnému 2. místu v literárná soutěži Památníku Terezín na téma Domov.

1. kategorie

UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŠKOLA
1. místo Eva P. ZŠ T.G. Masaryka Zastávka
2. místo Anna Markeševićová ZŠ Praha 2, Na Smetance
3. místo Barbora N. ZŠ Elišky Krásnohorské

2018-05-04 Projektový den - StředověkUčíme se o kultuře středověku, připravujeme referáty o jednotlivých obdobích, a tak jsme se 4. května vypravili na místo, kde jsou všechna zastoupena- na Pražský hrad. Vybrali jsme příklady staveb, ke kterým jsme připravili informace, a vydali jsme se prozkoumat skutečnost.

Měli jsme ke každé stavbě a každému období jiného průvodce- těmito průvodci byli žáci sedmého ročníku. Nejdříve jsme se zastavili u letohrádku Belveder, pak jsme pokračovali okolo Oranžerie a Míčovny přes Jelení příkop, následovala katedrála sv. Víta , basilika sv. Jiří, Starý královský palác, Zlatá ulička, Staré zámecké schody a Hladová zeď.

Projektový den splnil naše očekávání. Naši průvodci byli velmi dobře připraveni, jejich spolužáci a doprovázející učitelé velmi pozorně naslouchali.

-d.w.-, - j.š.-, -a.j.-

Jednu fotografii označenou jménem autora a třídou posílejte do 30.5.2018 na e-mail:

dita.witzova@nasmetance.cz

ivana.cerna@nasmetance.cz

2018-04-11 OVOV 2018Zdravíme naše sportovní nadšence! Ve středu 11.4. jsme přivítali v prostorách naší školy ZŠ KLADSKOU, ZŠ LONDÝNSKOU, ZŠ SÁZAVSKOU, ZŠ CHMELNICE. Čekalo nás soutěžní zápolení v 5 disciplínách OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) - trojskok, hod medicinbalem, kliky 2“, švihadlo 2“, dribling. Vše probíhalo s velkým zápalem zúčastněných soutěžících a také díky skvělé pomoci organizačního týmu.

My jsme se prosadili v několika kategoriích:

1.místo                Jakub Chára                   5.B

2. místo               Lukáš Kainz                    4.B

Žáci druhého stupně se zapojili do soutěže, pořádané Památníkem Terezín. Tématem soutěže bylo Domov, tedy co znamená domov pro člověka. My jsme zároveň vyhlásili stejné téma pro školní literární časopis Smetánek. Tam si také budete moci přečíst jak práce vybrané, tak díla všech nadějných tvůrců.

Tímto krásným námětem jsme rovněž přispěli k oslavám 130. výročí založení naší školy. Ze všech prací jsme vybraly ty, které budou školu reprezentovat v soutěži. Autoři vybraných prací jsou Ani Afrikyan, Sofie Berliand, Elsa Bigoletová, Alžběta Dolečková, Klára Formanová, Antonín Holas, František Hrabánek, Ayesha Iman, Jakub Kosina, Filipp Lomakin, Anna Markeševičová, Eliška Skalská, Václav Werner, Alžběta Šimova, Matyáš Hamilton Hatcher. Všem autorům děkujeme za opravdu pozoruhodné práce a věříme, že v soutěži dosáhnou ocenění.

–ič, zr-

V pátek 6. dubna proběhlo v 5. – 8. třídách školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci během 60 minut řešili 15 logických úloh. Úspěšní řešitelé museli získat alespoň 10 bodů. Obvodní kolo se koná v úterý 29. května 2018.

Úspěšní řešitelé:

5.třída: Dušek Štěpán 15 bodů, Bláha Jan 14 bodů, Šarhan Jakub 14 bodů, Cassidy Kristina Maria 13 bodů, Dienstbierová Sarah 13 bodů, Klofáč Ladislav 13 bodů, Kubová Nikola 13 bodů, Urbanová Kristýna 11 bodů, Hajná Hana 10 bodů, Chára Jakub 10 bodů, Novák Tomáš 10 bodů, Šantroch Martin 10 bodů

6.třída: Ševčuk Vladimír 11 bodů, Dlouhý Aleš 10 bodů, Trávníčková Natálie 10 bodů

7.třída: Škoda Ondřej 13 bodů, Lomakin Filipp 12 bodů, Stanivuković Stefan 12 bodů, Kalashnikov Anton 11 bodů, Kalinina Sofia 11 bodů, Berisha Martin 10 bodů

8.třída: Rubeš Samuel 10 bodů

Všem úspěšným řešitelům G R A T U L U J E M E a přejeme hodně štěstí v obvodním kole.

(hp, pn)

2018-02-26 Keramická soutěž Lidice 21I letos se naši žáci zúčastnili  46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018.  Tato výstava se poprvé konala v roce 1967, k uctění památky dětí z české obce Lidice, které byly zavražděny v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek.

Během své historie se výstava stala jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě. V posledních letech se této akce účastní až 25 000 prací z více než 80 zemí celého světa.

Tématem 46. ročníku soutěže byla vyhlášena VODA.

Naši žáciz 1. i 2. stupně se toto téma pokusili ve svých pracích zachytit v různých podobách. Vznikly zajímavé obrázky - kresby pastelem, tuší, malby temperou a další. Žáci sedmé třídy vytvořili originální keramické plastiky.

Všem dětem děkujeme za jejich hezké práce a přejeme co nejlepší umístění v tak obrovské konkurenci.

D. W.

Letos, jako každý rok, se naše škola Na Smetance zúčastnila mezinárodní vědomostní soutěže Památníku Lidice „Lidice pro 21 století“.

Naše škola zařadila soutěž do dlouhodobého projektu „Vážíme si historie své země“ orientovaného na výchovu k vlastenectví, úctě k hrdinství našich lidí za 2.světové války, úctě k historii našeho národa, poznávání historických míst a výchovu k občanství.

Žáci pátých až devátých ročníků řešili otázky a psali soutěžní příběhy. 3. dubna 2018 byly zveřejněny výsledky soutěže škol.

Naše škola se letos ze 115 přihlášených škol umístila na výborném 3. místě!

Smetanka děkuje všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy!

V pátek 16. 3. 2018 se žáci 2. – 9. ročníků zapojili do mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. A zde jsou výsledkové listiny jednotlivých kategorií.

Kadet

1

Kosina Jakub

8.A

71

1

Morev Kirill

9.A

71

3

Poulíček Ondřej

8.A

70

4

Hatcher Maxmilián

9.A

69

5

Vacková Adéla Barbora

9.A

67

6

Rasejev Tadeáš

8.A

60

Dvě dvojčlenná družstva tříd ve složení:
Adéla Vacková, Alžběta Dolečková
Maxmilián a Matyáš Hatcherovi

se zúčastnila soutěže s finanční tématikou. Jak si družstva vedla? Děvčata se umístila na 3. místě.

BLAHOPŘEJEME!

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

(pn, hp)

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2