Školní rok 2017/2018

V úterý 22.5.2018 proběhne fotografování žáků a zaměstnanců školy!

2018-04-16 až 23 Škola v přírodě SVOR 2.A, 2.B, 4.B, 5.BTak jsme konečně tady, po příjezdu jsme se ubytovali, seznámili s areálem a našimi vedoucími. Těšíme se na zítra….. to poletíme do vesmíru. Každá taková cesta se musí řádně připravit, a tak vyrábíme mapu, všemocné talismany na naši ochranu a skládáme básně na obměkčení srdce všemocné vládkyně vesmíru. Zbylo dost času i na výstup na blízký vrchol Klíč. V následujících dnech jsme plnili úkoly dalších etap putování vesmírem a také jsme sportovali. Vyzkoušeli jsme řadu netradičních sportů (minigolf, trampolíny, horolezeckou stěnu, kin ball, softball, kulečník, jízdu v motokáře….). Další den jsme jeli na celodenní výlet do Děčínské ZOO a Hřenska. Viděli jsme zajímavá zvířata nejen v ZOO, ale i ve volné přírodě. Některá z nich zkameněla a jsou k vidění v Edmundově soutěsce. Tu jsme projeli na lodičkách. A že to byla dobrodružná jízda. Po celodenní procházce jsme si rádi užili odpočinek večer v kině.

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – OVOV krajské kolo, stadion Eden, účast: vybraní žáci

9-15 hod. – konference „Fenomén nadaných dětí"

Středa:

8 hod. – OK vybíjená v ZŠ Botičská, účast: vybraní žáci 4.-5.tříd

8-13 hod. – MASO, MFF UK

9,30 hod. – Tři veteráni, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 4.A,B, 5.A,B

11 hod. – pietní akt u Památníku bří Čapků

13 hod. – třídnická hodina v 6.A

Akce ŠD:

Pohádkový les v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

Pohádkový les v Riegrových sadech, účast: 2.A,B, 3.A, 4.A,B

ZOO Praha – školní klub

Čtvrtek:

9-11 hod. – 5.ročník fotbalového turnaje O pohár Františka Josefa I., účast: PT

9,30 hod. – Kocour v botách, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 3.A

14 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

14 hod. – přijímací zkoušky do přírodovědné 6.třídy

Pátek:

8,30 hod. – Putování za Country, Divadlo U Hasičů, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

10,15 hod. – Putování za Country, Divadlo U Hasičů, vstupné: 70,-Kč, účast: 6.A,B

Neděle:

8,30 hod. – odjezd na Tryznu v Terezíně

Další informace:

22.5.2018 – fotografování tříd

24. - 28.5.2018 – ŠVP Kolínská bouda, účast: 7.A

 

 

2018-04-25 Výlet na MacochuVe středu 25. dubna žáci pátých až devátých tříd vyrazili, spolu s pí ředitelkou, p uč. Šotolou a pí uč Jehličkovou, na další cestu za poznáním naší země.

První zastávku jsme udělali v Přibyslavi. Tady se totiž nachází známé Hasičské muzeum. Navštívili jsme expozici s krásnými hasičskými automobily, seznámili jsme se s hasičskou technikou, obdivovali jsme vystavené uniformy, prohlédli jsme si fotografie ze záchranných akcí při velkých povodních. Znovu jsme si uvědomili, jak je povolání hasiče náročné a důležité. Pak jsme pokračovali k našemu dalšímu cíli Punkevním jeskyním a propasti Macocha.

Propasti, která je opředena mnoha pověstmi a záhadami. Sestoupili jsme z vyhlídky ke vchodu do Punkevní jeskyně a ocitli jsme se ve světě krápníků a vody. Prošli jsme tzv. suchou cestou řadu nádherných jeskyní až k otevřenému dnu propasti. Obrovský prostor nás ohromil. Byli jsme tam, kam jsme se shora dívali z vyhlídky. Vzpomněli jsme si na pověst o Macoše. Kde se asi zachytil chlapec, o kterém jsme slyšeli?

2018-04-17 Fata Morgana - motýliByl krásný den 17. dubna a naši sedmáci se vypravili, v doprovodu třídních učitelek, na návštěvu výstavy tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana.

Těšili jsme se na nové zážitky, hodně jsme o výstavě slyšeli a tak nás zajímalo, jaké to tam ve skutečnosti je. Ocitli jsme se v tropické džungli se vším všudy. S obrovskými rostlinami, nádhernými liánami, vlhkým a teplým vzduchem, orchidejemi a se spoustou nádherných motýlů, které jsme mohli zblízka obdivovat a sledovat jejich vývoj v líhních. A jak se nám to líbilo? Podívejte se na naše fotografie.

sedmáci

Dnes jsme začali prodávat vstupenky na akademii, která se koná 10.5.2018. První představení je od 17h a druhé představení je od 18:45. V první vlně prodeje jsou maximálně 2 vstupenky na žáka!

Vstupenky se kupují pouze přes třídního učitele!!

Autobus teď vyrazil. Předpokládaný příjezd je kolem 15 hodiny.

Autobusy pro děti stojí v koloně na dálnici a zatím se čeká na příjezd autobusů na ŠvP. Až budou děti odjíždět ze ŠvP, napíšeme další informace na stránky.

Na webových stránkách pobyty.starline.cz/accounts/login/?next=/svor/ najdete průběžné informace a fotografie ze ŠvP Svor (2.A, 2.B, 4.B, 5.B).

Děti dojely v pořádku.

2018-03-23 Kolokvium 2. svět. válka23. března se žáci devátých ročníků zúčastnili kolokvia, jehož ústředním tématem byly významné události - mezníky druhé světové války.

Připravená vystoupení splnila cíle kolokvia - seznámila ostatní s tím, co žáci k danému problému nastudovali, předložila ostatním nové poznatky a na tomto základě vedla k diskusi o zmíněných událostech. V referátech byla také zdůrazněna úloha českých a slovenských odbojářů v boji proti fašismu a role naší školy v tomto boji.

Vystoupení byla připravena velmi zodpovědně s použitím názorných ukázek a historických map.

- a.j.- , - j. š.-

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2