Školní rok 2018/2019

V pátek 28.6. končí provoz školní družiny v 15:00.

Prosíme rodiče dětí, které zůstávají v ŠD a v ŠK, aby sdělili jejich odchod paní vychovatelkám do 26.6.

Podrobné informace o provozu ŠD budou uvedeny na nástěnce školní družiny.

2019-06-21 KryptaV rámci připomenutí sedmdesátisedmého výročí operace Antropoid, atentátu na R. Heydricha a potažmo jejich statečného boje v kostele svatého Cyrila a Metoděje jsme s devátými třídami navštívili památník v Resslově ulici. Vše začalo standardně  ve škole.)) Nejprve jsme si vysvětlili okolnosti celé této odbojové akce, jež tak výrazně ovlivnila československé postavení v rámci protinacistického odboje. Nic nebránilo vydat se přímo na místo. V kryptě kostela jsme si vše ukázali a výkladem zabrousili i do větších detailů, ty nám nakonec ještě shrnul film o celé odbojové akci. Potěšilo nás, že žákyně a žáci devátých ročníků projevili skutečný zájem o toto téma a dokonce  jsme se i shodovali, že cítíme určité pohnutí v takto památných místech. Opět jsme viděli jak důležité je pečovat o vztah k vlastním dějinám  a společně si tyto úctyhodné činy našich předků připomínat.

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na společné setkání veřejnosti se zástupci Městské části    Prahy 2.

Setkání bude probíhat v úterý 25. 6.  od 18.00 ve velké tělocvičně naší školy.

Program jednání:

  1. Zahájení a uvítání účastníků
  2. Prezentace multifunkčního sportoviště
  3. Informace týkající se rekonstrukce multifunkčního sportoviště ve sportovním areálu Na Smetance 3, Praha 2
  4. Otázky a odpovědi
  5. Závěr

Budu velmi ráda, když nás podpoříte účastí na tomto setkání tak, aby multifunkční hřiště mohlo být dle projektu co nejdříve dokončeno. Děti, žáci i mládež Prahy 2 tak získají konečně důstojný prostor pro sportování.

Děkuji, s úctou Hana Vítová, ředitelka školy

 

2019-06-07 Výlet - Koněpruské jeskyněV pátek 7. června jsme se vypravili seznámit se s dalším významným místem naší republiky - Koněpruskými jeskyněmi. Mezi průzkumníky bylo i šestnáct žáků první třídy s pí uč Malou a žáci prvního i druhého stupně. V jeskyních jsme se dověděli mnoho zajímavého o jejich vzniku, prvních objevitelích, obdivovali jsme nádhernou krápníkovou výzdobu a unikátní krápníky pokryté vrstvou opálu, tzv. „koněpruské růžice“.

Paní průvodkyně nám vyprávěla o jeskynních nálezech. Viděli jsme půl milionu let staré kosti koně, nosorožce, makaka, zbytky lidské kostry staré 13 tisíc let a také prostor, kde si penězokazci zřídili svou dílnu z období, kdy vládl českému státu Jiří z Poděbrad.

Autobus právě vyrazil. Příjezd je plánován kolem 12h.

2019-06-03 až 07 ŠvP Nová Živohošť

Děti dojely v pořádku a už jsou ubytované.

Předpokládaný příjezd je kolem 13h.

2019-05-26 až 31 ŠvP LučankaPřidány fotografie z výletu po naučné stezce Jedlový důl, Josefov, Maxov, naučné exkurze v muzeu skla a bižuterie v Jablonci, výletu na Bramberk.

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2