Školní rok 2020/2021

Autobus vyrazil. Předpokládaný příjezd je ve 13:00 na autobusovou zastávku Na Smetance.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v současné době není v naší škole důvod k vyhlášení ředitelského volna v pátek 25.9.2020.  Pokud budete chtít s dětmi odjet na prodloužený víkend dříve, nebo vrátit se později, budou Vaše děti uvolněny třídním učitelem na základě písemné omluvenky.

Pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky a Vaše e-maily. Děkujeme

Stále platí plánované ředitelské volno v pondělí 16.11.

Předpokládaný návrat je 11:30 na autobusovou zastávku Na Smetance.

2020-09-14 až 18 Škola v přírodě HrachovV galerii si můžete prohlédnout jak si děti užívají školu v přírodě v Hrachově.

Děti dojely v pořádku a už se ubytovávají.

Aktuální rozvrh.

1.A Mgr. Romana Doležalová

1.B Mgr. Eva Häringová

2.A Mgr. Jitka Ctiborová

2.B Mgr. Eva Portešová

3.A Mgr. Ivana Malá

3.B Mgr. Tereza Plachá

4.A PhDr. Dana Burešová

4.B Mgr. Eva Nývltová

5.A Mgr. Klára Hanková

5.B Mgr. Cyril Křeček

6.A Mgr. Dita Witzová

6.B Mgr. Daniela Mlejnecká

7.A Mgr. Zuzana Gavenčiaková

7.B Mgr. Jan Šotola

8.A Mgr. Ivan Freudl

8.B Mgr. Zuzana Ryšánková

9.A Mgr. Ivana Černá

9.B Mgr. Petra Nováková

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, přátelé školy,

vítám Vás na našich stránkách a s tím i na prahu nového školního roku.

Jaro školního roku 2019/2020 změnilo život celému světu. Dnes si uvědomujeme, že přání pevného zdraví není jen formální fráze a že si zdraví musíme nejen vážit, ale snažit se ho i ochraňovat.

S mým úvodem souvisí i další věty, ve kterých se pokusím alespoň částečně popsat, jaká opatření budou čekat rodiče, blízké, všechny děti školy.

Z důvodu ochrany zdraví se musíme snažit o co nejmenší střetávání osob v prostorách školy. Děti a žáci budou povinni dodržovat zvýšená hygienická pravidla, se kterými je seznámí učitelé, popřípadě další osoby. Jde zejména o dodržování osobní hygieny, dodržování pravidel pohybu v budově školy, dodržování pravidel stravování ve školní jídelně, o povinnosti mít každý den s sebou roušku pro případ potřeby.

Jedním z pravidel, která by měla snížit zdravotní rizika, bude i omezení pohybu cizích osob v budově celé školy. Z tohoto důvodu budou první třídní schůzky probíhat prostřednictvím e-mailů a  písemných informací. Nebudeme tedy organizovat třídní schůzky ve formě osobního setkání v jednotlivých třídách.

Informace k zahájení a průběhu školního roku obdržíte v týdnu od 7.9. do 11.9.2020.

Věřím v pochopení pravidla, že v průběhu výuky v čase od 7.30 do cca 16.00 nelze vstupovat volně do školy bez předešlé písemné domluvy. Pokud budete vyzvedávat děti, prosím čekejte ve vestibulu školy.

Provoz školy běží plně již od 1.9.

 Školní družina je otevřena od 7.00 do 17.00. V dalších dnech (kromě pátku) do 17.30,

1.9. – slavnostní zahájení ve třídách 8.00 do cca 9.00,

2.9. až 4.9.  – výuka do 11. 40, organizační záležitosti, zahájení výuky dle učebnic z předcházejícího školního roku,

7.9. -  dopolední vyučování dle rozvrhu.

Zahájení: 1.9.2020 (8.00 – 8.45), výdej obědů: 10.00 – 12.00
Podzimní prázdniny: 29.10. - 30.10.2020
Vánoční prázdniny: 23.12.2020 - 3.1.2021, vyučování začne v pondělí 4.1.2021
Jednodenní pol. prázdniny: 29.1.2021
Jarní prázdniny:  22.2. - 28.2.2021
Velikonoční prázdniny: 1.4.2021, pátek 2.4.2021 je tzv. ostatním svátkem
Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2021

 

Důležité telefony

Ředitelna ZŠ: 222 250 799
Sborovna: 222 253 034
Školní družina: 222 253 034
Kancelář ZŘ: 222 251 261
Kancelář ek., hosp. /fax/: 222 252 089
Kancelář ŠJ: 222 252 088

 

Třídní schůzky, pedagogické rady

1.9.2020 9:00

 

třídní schůzky 1. ročníků

7. – 11.9.2020

 

třídní schůzky 2. - 9. roč.

23.11.2020 17:00

 

třídní schůzky 1. - 9. roč.

19.4.2021 17:00

 

třídní schůzky 1. - 9. roč.

18.11.2020 14:00

 

pedagogická rada

20.1.2021 14:00

 

pedagogická rada

14.4.2021 14:00

 

pedagogická rada

23.6.2021 14:00

 

pedagogická rada

 

Ředitelská volna

16.11.2020

 

Dny otevřených dveří

22.3.2021        15:30 až 18:00

 

Zápis do 1. ročníků 2021/2021

7.4.2021

 

Zápis do mateřské školy 2021/2021

3. a 4.5.2021

Přiložené soubory: 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2