Školní rok 2021/2022

2021-09-03 Bezpečná Dvojka - den IZSV pátek 3.9.2021 proběhl tradiční den s IZS ve Folimance, který navštívili žáci 2. stupně.

Přiložené soubory: 

Aktuální rozvrh.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

1.9. probíhá slavnostní přivítání od 8.00 do cca 9.30. Děti budou ve třídě testovány antigenními testy (1. třídy budou testovány 2.9.). Testy budou probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Máte možnost testování odmítnout (na e-mail třídního učitele). V tomto případě se může dítě zúčastnit výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Do ukončení testování musí mít všichni nasazeny respirátory nebo roušky. Po oznámení výsledků mohou děti pobývat ve třídách bez ochrany úst a nosu. Pokud bude antigenní test pozitivní, kontaktují Vás učitelé. Je nutné následně nechat provést PCR test. Pokud je negativní, dítě se vrátí do školy.

Další testování proběhne 6.9. a 9.9. Výjimku z testování mají děti, u kterých bude řádně doloženo, že prodělaly covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) nebo mají 14 dní po ukončení očkování, popřípadě doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Více o testování na stránkách MŠMT www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

10.00 -12.00 se vydávají obědy. Případné odhlášky jsou nutné písemně do 8.00. Jídelníčky naleznete na stránkách www.nasmetance.cz/jidelna/jidelni-listky.

Provoz školní družiny je již od prvního dne od 7.00 do 17.30. Prosíme dodržujte používání zvonků dle pokynů školní družiny.

1.9. od 10.00:

Zahájení: 1.9.2021 (8.00 – 9.30), výdej obědů: 10.00 – 12.00
Podzimní prázdniny: 27.10. a 29.10.2021, 28.10.2021 je státní svátek
Vánoční prázdniny: 23.12.2021 - 2.1.2022, vyučování začne v pondělí 3.1.2022
Jednodenní pol. prázdniny: 4.2.2022
Jarní prázdniny: 7.3. - 13.3.2022
Velikonoční prázdniny: 14.4.2022, pátek 15.4. a pondělí 18.4. je tzv. ostatním svátkem
Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2022

Důležité telefony

Ředitelna ZŠ a MŠ:

222 250 799

Sborovna:

222 253 034

Školní družina:

222 253 034

Kancelář ZŘ:

222 251 261

Kancelář ek., hosp. /fax/:

222 252 089

Kancelář ŠJ:

222 252 088

1.A Mgr. Ivana Malá

1.B Mgr. Tereza Plachá

2.A Mgr. Romana Doležalová

2.B Mgr. Eva Häringová

3.A Mgr. Jitka Ctiborová

3.B Mgr. Eva Portešová

4.A Mgr. Cyril Křeček

4.B Mgr. Klára Hanková

5.A PhDr. Dana Burešová

5.B Bc. Veronika Balková

6.A Mgr. Milan Hanzl

6.B Mgr. Petra Nováková

7.A Mgr. Dita Witzová

7.B Mgr. Daniela Mlejnecká

8.A Mgr. Zuzana Gavenčiaková

8.B Mgr. Jan Šotola

9.A Mgr. Ivan Freudl

9.B Mgr. Zuzana Ryšánková

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2