Společnost rodičů a přátel školy

Program:

1. Schválení a případné doplnění programu schůzky.
2. Stav účtu SRPŠ.
3. Volba předsedy SRPŠ.
4. Chod a akce školy.
5. Různé.

Program:

1. Schválení a případné doplnění programu schůzky.
2. Stav účtu SRPŠ.
3. Návrh na založení spořicího účtu.
4. Volba zástupce do Školské rady.
5. Otázky týkající se chodu a akcí školy (paní ředitelka Vítová).
6. Diskuze

 1. Výběr příspěvku do RR ZŠ Na Smetance – 250 Kč - vybere zástupce tříd RR na třídních schůzkách 29.11.2010.
 2. Dotazník České pojišťovny – možnost dobrovolného vyplnění na třídních schůzkách.
 3. Od 5. ročníku žáci mají odpolední vyučování – v době polední pauzy možnost trávit volný čas v klubu v učebně 9.A (dozor je zajištěn).
 4. Možnost sledování webových stránek školy. Jsou zde aktuálně uváděny týdenní plány tříd, aktuální jídelní lístek.
 5. Platba obědů bezhotovostně, odhlašování obědů do 8 hodin.
 6. Dbát na bezpečnost dětí mimo školu. Vědět, kde naše děti tráví volný čas. Sledovat u dětí  „Facebook, jiné sociální webové sítě.„
 7. Vhodnost oblékání žáků do školy, barvení vlasů na černo, nápadné malování (skupina EMO).
 8. Nenosit do školy drahé věci, své věci si ukládat do skříněk.

K 17.12.2009 bylo vybráno za třídy celkem 51100 Kč.

I. pololetí

 1. Startovné na sportovní akce (stolní tenis, minikopaná, florbal) – 1400 Kč
 2. Výtvarné potřeby na Haloween – 193 Kč
 3. Sladkosti (Mikuláš, sportovní dny) – 1077 Kč
 4. Poháry pro vítěze (sportovní akce) – 984 Kč
 5. Poháry pro vítěze (Superstar) – 641 Kč
 6. Thajské lucerny – 553 Kč
 7. Sladkosti (Superstar) – 280 Kč

Celkem ……5128 Kč
Do KB uloženo 45 972 Kč

Zaplacena faktura za sportovní vybavení školy (florbal, volejbal, švihadla) 25018 Kč

K 6.1.2010 stav účtu 113 777 Kč.

II. pololetí

Únor 2010 dovybráno 5100 Kč

 1. Startovné (sladkosti, poháry) – 2940 Kč
 2. Skákací hrad – 1500 Kč
 3. Propisovací tužky pro žáky 9. tříd – 4356 Kč

Celkem …..8756 Kč

Čl. I. Úvodní ustanovení

Název : Společnost rodičů a přátel školy Na Smetance

Sídlo : ZŠ Na Smetance 1, Praha 2, 120 00 Praha 2

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2