Verze pro tisk

Letos budou zápisy do 1. tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat plně distanční formou. Jedná se tedy o formu zápisu bez přítomnosti dětí, ale i rodičů. Tato situace je způsobena současnou situací v České republice. Předem děkujeme za pochopení a budeme se snažit Vám vyjít co nejvíce vstříc při této neobvyklé formě zápisu. Při nejasnostech nebo dotazech, používejte prosím pro komunikaci email zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do 1. třídy 2021/2022

1. Zápis bude přístupný v online prostředí od 1.4.2021 od 8:00 do 9.4.2020 do 16:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.

2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022“.

3. Na webový stránkách https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/nasmetance/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4424 provedete předregistraci dítěte (dětí).

4. Do emailu, který vyplníte v předregistraci, Vám přijde odkaz na stažení přihlášky, kterou následně dovyplníte. Jedná se o PDF soubor, který je možno upravovat v prohlížeči PDF souborů.

a. Nejběžnější PDF prohlížej je Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/reader/?loc=cz.

b. Můžete využít i jiný, například Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/.

c. Pokud nemáte žádný prohlížeč PDF nebo nechte instalovat, tak můžete přihlášku vyplnit ručně. Zde poprosíme o vyplnění HŮLKOVÝM A TISKACÍM PÍSMEM, aby přihláška byla čitelná.

5. Vyplněný formulář nezapomeňte prosím podepsat, jinak není platný!

6. Podpisem potvrzujete seznámení s informacemi a dokumenty školy, jedná se o:

a. Informace o možnosti odkladu začátku plnění povinné školní docházky
Žádost o odklad školní docházky je nutné podat v době zápisu a doložit jí doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučením odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. Kompletní žádost s doporučeními je nutné doručit na adresu školy nejpozději do 30.4.2021. Pro žáky s odkladem školní docházky platí povinnost předškolního vzdělávání dítěte v MŠ nebo v přípravném ročníku ZŠ. Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1 přípravný ročník ve školním roce 2021/2022 neotvírá.

b. Informace o možnosti nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení svého dítěte.
Rodiče mohou do příslušného spisu nahlédnout vždy ve středu od 12:00 do 14:00 hod. do doby vydání rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022.

c. Informace o uveřejnění seznamu přijatých dětí do 1. ročníku 2021/2022.
Rozhodnutí o přijetí bude sděleno na internetových stránkách školy www.nasmetance.cz v sekci INFORMACE PRO PRVŇÁČKY pod identifikačním číslem žádosti o přijetí po uzavření zápisů.

d. Informace o adaptačním setkání
Bližší informace o adaptačním setkání budou zveřejněny na webových stránkách školy www.nasmetance.cz v sekci INFORMACE PRO PRVŇÁČKY. Pokud se školy neotevřou v normálním režimu do konce května 2021, nebudou se adaptační setkávání konat.

e. Informace o obsahu Školního řádu Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
Seznámili jsme se Školním a klasifikačním řádem školy.

7. Protože je k zápisu potřeba ověření rodného listu, tak Vás prosíme i o zaslání kopie rodného listu, pokud nebude přiložena, lze žádost považovat za neplatnou a budete vyzváni k doložení rodného listu.

8. Předání dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022“. Bez předání této žádosti není žádost do 1. třídy platná!

 

a. Vhozením zalepené obálky do schránky školy, na které bude uvedeno „Zápis do 1. třídy“. Schránka je ve vestibulu školy, který bude přístupný od úterý 6.4. do pátku 9.4.2021 od 14:30 do 17:00.

b. Zaslání pomocí datové schránky. ID datová schránky školy 392mctx. Do předmětu zprávy uveďte „Zápis do 1. třídy“.

c. Poslání pomocí české pošty na adresu:
Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1
Na Smetance 505/1
120 00 Praha 2
Na obálku uveďte „Zápis do 1. třídy“

 

9. Pokud bude dítě z naší spádové oblasti, budeme tuto informaci kontrolovat s matrikou a pokud v ní nebude dítě uvedeno, vyzveme Vás k doložení bydliště dítěte.

10. Informace o přijetí dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na stránkách školy www.nasmetance.cz/skola/informace-pro-prvnacky nejdéle 30 dní po ukončení zápisů. Z toho důvodu si uchovejte registrační číslo, které se nachází na žádosti. Kdyby došlo ke ztracení tohoto registračního čísla, můžete se na nás obrátit pomocí emailu zapis@nasmetance.cz, kde uvedete Vaše jméno a příjmení a jméno a příjmení dítěte. Bude kontrolováno, jestli souhlasí Váš email s emailem, který byl uveden při registraci. Pokud ne, nebude registrační číslo posláno.

Děkujeme Vám za pochopení, a pokud máte nějaké nejasnosti nebo dotazy, tak se nebojte na nás obrátit na email zapis@nasmetance.cz.

Přejeme Vám pevné zdraví a úspěšné překonání současné situace Vaše vedení školy

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2