Domů Události Zápis do 1. tříd Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023


Detaily události


Zápis ukrajinských dětí, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), do 1. třídy proběhne 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin. Základní škola bude přijímat 0 ukrajinských žáků.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 7.6.2022 od 14:00 do 16:30 hodin.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku
 • k zápisu je nutné přijít osobně s dítětem a s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce
 • s dokladem místa pobytu (nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …)

Kritéria pro zápis:

 • děti s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy ve spádové oblasti
  (Anny Letenské – lichá č. 1–17, sudá č. 12–18, Anglická – lichá č. 1–25, Balbínova, Budečská – lichá č. 37–47, sudá č. 36–48, Čelakovského sady – sudá č. 8–12, Čerchovská, Helénská, Chopinova, Ibsenova – lichá č. 1–7, Italská, Kunětická, Krkonošská, Lichnická, Mánesova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–62, Na Smetance, nám. Míru – č. 1–6, č. 20, Na Švihance, Polská – sudá č. 2–34, Rubešova, Římská – lichá č. 3–37, sudá č. 2–36, Slavíkova – lichá č. 7–29, Škrétova, Španělská, Vinohradská – lichá č. 11–67, sudá č. 6–30, Vozová)
 • děti s místem pobytu v dané městské části – v Městské části Praha 2
 • děti s místem pobytu v jiné městské části

7 червня 2022 року з 14:00 до 16:30 відбудеться зарахування до 1-го класу українських дітей, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці (розділ 2, параграфи 1 і 6). Початкова школа прийматиме 0 українських учнів.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, директор школи визначає другий термін зарахування на 1 курс дітей – іноземців, яким надано тимчасовий захист у с. Чехії 7.06.2022 р. з 14:00 до 16:30.

 • реєстрація є обов’язковою для дітей, які досягли шестирічного віку до 31 серпня 2022 року
 • на реєстрацію необхідно прийти особисто з дитиною та з документом, що посвідчує особу дитини та законного представника
 • з підтвердженням місця проживання (договір оренди, договір житла,...)

Критерії зарахування:

 • дітей за місцем проживання, у відповідному шкільному мікрорайоні ДНЗ на території водозбору
  (Anny Letenské - непарні № 1–17, парні № 12–18, Anglická – непарні № 1–25, Balbínova, Budečská – непарні № 37–47, парні № 36–48, Čelakovského sady – парні № 1–25 8–12, Čerchovská, Helénská, Chopinova, Ibsenova - непарні № 1–7, Italská, Kunětická, Krkonošská, Lichnická, Mánesova - непарні № 1–57, парні № 2–62, Na Smetance, nám. Míru No 1–6, No 20, Na Švihance, Polská - парні No 2–34, Rubešova, Římská - непарні No 3–37, парні No 2–36, Slavíkova - непарні No 7–29, Škréta , Španělská, Vinohradská - непарні № 11–67, парні № 6–30, Vozová)
 • діти з місцем проживання в даному районі міста - в міському окрузі Прага 2
 • дітей, які проживають в іншій частині міста
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT

Zápis do mateřské školy 2024/2025
6.5. a 7.5.2024     14:00 až 17:00

Více informací k zápisům do mateřské školy: https://www.nasmetance.cz/kategorie/materska-skola/zapis-a-kriteria-k-prijeti/