14.12. až 18.12. budou na prezenční výuku docházet 6.A, 7.A a 8.A třídy. 6.B, 7.B, 8.B třídy budou mít distanční výuku.

Pondělí:

 

Úterý:

8-11,40 hod. – scio testy pro 6.A 

Středa:

Vánoční nadílka v MŠ

Akce ŠD:
Vánoční přání – školní akce, účast: 1.A,B, 2.A,B
Výroba vánočních ozdob – školní akce, účast: 3.A,B, 4.B

Čtvrtek:

Podologický průzkum – vyšetření plosky nohy dětem v MŠ

Pátek:

 

Další informace:

23.12.2020 – 3.1.2021 – vánoční prázdniny

2020-12-02 Čertovské toustyZačal Advent a s ním spojené vánoční tradice. Jednou z nich je Mikuláš. Tato událost je pro děti velmi důležitá a proto jsme se rozhodli, že si ji připomeneme trochu netradičně.

Ve středu 2. prosince si děti z 2. A přinesly zdravé dobroty a vytvořily si toustového čerta, Mikuláše a anděla. Práce jim šla od ruky a odměna? Dobrá čertovská svačinka.

Všem se akce moc líbila a fotky nejlepších čertů můžete zhlédnout na webu školy.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Uchazeč může podat až dvě přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky na SŠ. Ředitel školy bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek ustoupí.

7.12. až 11.12. budou na prezenční výuku docházet 6.B, 7.B a 8.B třídy. 6.A, 7.A, 8.A třídy budou mít distanční výuku.

Pondělí:

8,00 - 6.B, 7.B, 8.B - třídnická hodina

8,50-12,35 hod. - scio testy pro 6.B

Úterý:

 

Středa:

8-11,40 hod. – scio testy pro 9.B

Akce ŠD:
Zdobení perníčků – školní akce, účast: 2.B
Adventní tvoření – školní akce, účast: 1.A,B, 2.A, 3.A,B, 4.A

Čtvrtek:

10,05-13,30 hod. – scio testy pro 9.A

Třídní projekt na pobočce MŠ Vozová – Vánoční tvoření

Pátek:

9 hod. – porada ředitelů škol, účast: H.Vítová

Preventivní přednášky – s lektorkou Mgr. Monikou Podlahovou:

 • 8 hod. – 7.B chlapci– Na startu..I.
 • 8,50 hod. – 9.B – Já II.
 • 10,05 hod. – 5.A – Online I.
 • 10,55 hod. – 8.B – Bát/nebát se ….
 • 11,50 hod. – 5.B – Online I.
 • 12,45 hod. – 6.B – Adam/Eva…

Další informace:

23.12.2020 – 3.1.2021 – vánoční prázdniny

15.12.2020 - 8-11,40 hod. – scio testy pro 6.A

Pondělí:

10,30 – 12 hod. – přezkoušení dětí v režimu individuálního vzdělávání - MŠ 

Úterý:

12 hod. – zdobení vánočního stromku na náměstí Míru, účast: děti MŠ

Středa:

10,05-12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.A

Akce ŠD: Čertovský toast – školní akce, účast: 2.A, 

Čtvrtek:

celoškolkový projekt Den zvířat

Pátek:

Preventivní přednášky – s lektorkou Mgr. Monikou Podlahovou:

8 hod. – 4.A - Z housenky motýlem

8,50 hod. – 4.B – Z housenky motýlem

10,05 hod. – 6.A – Adam a Eva…

10,55 hod. – 8.A – Bát/nebát se ….

11,50 hod. – 9.A – Já II.

12,45 hod. – 7.A chlapci – Na startu I. 

Dopoledne Mikulášská nadílka pro děti v MŠ

Další informace:

23.12.2020 – 3.1.2021 – vánoční prázdniny

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od pondělí 30.11. bude zahájena prezenční výuka za povinnosti dodržení homogenity skupin. Povinnost zachovat stejnorodé skupiny je i pro provoz školní družiny. Nebudou tedy v provozu klasická oddělení. Družina bude probíhat po třídách.

Abychom mohli školní družinu v homogenních skupinách zajistit pro všechny třídy prvního stupně, bude provoz školní družiny zajištěn do 16.00 až do odvolání. Ranní družina bude fungovat beze změny.

Děkujeme za pochopení, vedení školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

30.11. bude opět zahájena prezenční výuky pro celý 1. stupeň a 9. ročníky.

Pro 6. až 8. ročníky bude výuka probíhat v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Výuka bude probíhat takto:

 • 30.11. až 4.12. budou na prezenční výuku docházet A třídy. B třídy budou mít distanční výuku.
 • 7.12. až 11.12. budou na prezenční výuku docházet B třídy. A třídy budou mít distanční výuku.
 • 14.12. až 18.12. budou na prezenční výuku docházet A třídy. B třídy budou mít distanční výuku.
 • 21.12. až 22.12. budou na prezenční výuku docházet B třídy. A třídy budou mít distanční výuku.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

V rozvrhu budou drobné změny z důvodu dodržení homogenity skupin. Jedná se zejména o hodiny cizího jazyka, tělesné výchovy, informatiky a volitelných předmětů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na děti, vedení školy

 

2020-11-11 Den veteránů 2020Skládačka origami – jeřáb je dílem žáků 8. a 9. tříd ZŠ Na Smetance.

Vybrali jsme si vznešeného jeřába, právě pro možnost symbolického vyjádření svobody a přání štěstí pro všechny veterány.

Jeřáb mandžuský v kultuře

V Číně symbolizoval dlouhý život, moudrost, věk a vztah mezi otcem a synem. V Japonsku je jeřáb symbolem štěstí a dlouhověkosti. V heraldice je jeřáb symbolem péče a ostražitosti. V umění poezie jeřáb zobrazuje, co si vznešeného.

Osm let se naše základní škola Na Smetance úspěšně (v první desítce) účastní mezinárodní soutěže „Lidice 21“. Tato soutěž, která je součástí dlouhodobého vzdělávacího programu školy „Vážíme si historie své země“, je zaměřena na výchovu k vlastenectví, úctě k hrdinství našich lidí za 2. světové války, úctě k historii našeho národa, na poznávání historických míst a výchovu k občanství. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se k období druhé světové války a nacistickým a totalitním režimům ve světě. 

Soutěže se tradičně zúčastnili žáci 6. až 9. ročníků. Odpovídali na testové otázky a uvažovali o daném tématu. 

Letošního 15. ročníku se zúčastnilo celkem 146 škol (1888 soutěžících) z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Naše škola byla letos opět úspěšná.

Umístili jsme se na krásném 3. místě.

Smetanka děkuje všem zúčastněným (i bývalým deváťákům) za skvělou reprezentaci školy.

Děkujeme a blahopřejeme všem dětem, kteří se i během letošního října zúčastnili Logické olympiády, kterou pořádalo sdružení MENZA. Zájemci řešili úlohy on-line v časovém limitu na svých domácích počítačích. Zapojit se mohly všechny děti od mateřské školy až do 9. ročníku. Letos se z naší školy do soutěže přihlásilo 31 dětí.

Nejlépe naši školu reprezentovali:

Kategorie MŠ:

 1. Štěpán Hála

Kategorie A2 (2 .ročník):

 1. Barborka Hálová a Viktor Tomala (2.A)
 2. Kimi Nicolette Troják (2.B)
 3. Winifred LeGault, (2.B)


Kategorie A (3.-5.ročník):

V této kategorii naše škola dosáhla mimořádného úspěchu – do krajského kola postoupili naši 2 zástupci! BLAHOPŘEJEME!

 1. Johana Tomalová (5.A)
 2. Prokop Dušek (4.B)

Na dalších místech se umístili:

 1. Vilém Cvrček (5.A) a Františka Cvrčková (3.A)
 2. Amelia Tröster (5.A)
 3. Barbora Dušková (4.B)

Kategorie B (6.-9.ročník):

 1. Sebastian Volmuth (8.A)
 2. Laura Šlehoferová  (8.A)

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2