Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

na základě prohlášení vlády ze středy 11.11. se škola od 18.11. bude otevírat pro 1. a 2. ročníky. Pro ostatní ročníky je stále zakázaná osobní přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání.

1. a 2. ročníky budou mít výuku prezečně podle rozvrhu. Je pro ně otevřena ranní i odpolední družina. Po celou dobu přítomnosti ve škole je povinnost mít nasazenou roušku s výjimkou konzumace jídla nebo pití.

Proto pro 3. až 9. ročníky bude výuka dále pokračovat v distanční formě.

Připomínáme, že od letošního roku je distanční výuka povinná podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 184a odst. 3.

Pokud budete mít po dobu distanční výuky zájem, aby děti chodily na obědy do školní jídelny, v době od 11:30 do 12:00, prosím kontaktujte paní vedoucí Smékalovou na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na telefonní číslo 222 252 088.

Mateřská škola pokračuje bez omezení.

Přejeme Vám hodně sil a klidný prodloužený víkend, vedení školy

2020-10 Opékání buřtůŘíjen, podzim, listí v trávě, chladnější větřík, vůně opékaných buřtů a jiných dobrot. Tento týden si žáci 6., 7. ročníků a 8.A třídy mohli právě toto užít. Kde? U nás na školní zahradě a jako bonus s výhledem na Hradčany.

A jak to viděli naši žáci? Zde je pár jejich příspěvků a krásné obrázky.

„Moc se mi to líbilo. Byli jsme venku, hráli hry a ještě se najedli. Klidně bych si to zopakovala“.

„Grilování bylo super a zábavné, moc jsem si to užila“.

„Podle mě to bylo skvělé, pár lidem sice spadl buřt do ohně, ale bylo to super“.

„Dnes jsme grilovali na školní zahradě. Poprvé jsem ochutnala marshmallow na grilu a chutnalo to dobře“.

„Dnes to bylo dobré, byl to dobrý nápad opékat, užili jsme si to“.

Tak si to třeba někdy zopakujemeJ

Děkuji všem dětem a jsme moc ráda, že se nám akce povedla. D. W.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

na základě včerejšího prohlášení vlády se škola od 2.11. nebude otevírat a bude stále zakázaná osobní přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání. Proto výuka bude dále pokračovat v distanční formě. Připomínáme, že od letošního roku je distanční výuka povinná podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. § 184a odst. 3.

Pokud budete mít zájem, aby Vaše děti chodily na obědy do školní jídelny, které jsou od 11:30 do 12:00, tak prosím kontaktujte paní vedoucí Smékalovou na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na telefonní číslo 222 252 088 do pátku 30.11. do 12:00.

Mateřská škola pokračuje bez omezení.

Přejeme Vám hodně sil a zdraví vedení školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení kolegové, milé děti, vážení čtenáři našich stránek,


chtěl bych Vám popřát v této složité době klidné prázdniny. Dovolte mi Vám popřát hodně zdraví a rodinné pohody. Přes prázdniny nebude probíhat distanční výuka, proto s klidem můžete zavřít Učebny, přestat hledat Meety a jen v klidu relaxovat.
Chce se mi říct, že se těším na setkávání se všemi dětmi a kolegy po prázdninách ve škole, ale podle epidemiologického vývoje to tak nevypadá. Vypadá to, že se opět budeme setkávat pouze virtuálně a složitě se budeme proplétat sítěmi distanční výuky. Všechny nás to mrzí a budeme doufat v brzké setkání při prezenční výuce ve škole.
Mám ještě jednu prosbu, prosím sledujte svoje maily i přes prázdniny, protože Vás budeme informovat o situaci v dalších týdnech, pokud se něco změní.
Děkuji Vám za nás všechny za Vaši trpělivost a pochopení v této době.

 

Zbyšek Vít, zástupce ředitelky

Článek nebyl založen na pravdivých faktech. Jednalo se o jinou osobu, která není zaměstnancem naší školy. Redaktor článku se již omluvil (omluvu najdete na konci článku).

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona se od 14. 10. 2020 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.  Od středy tedy zahajujeme distanční vzdělávání ve všech třídách školy. Od svých třídních učitelů jste obdrželi přihlašovací údaje do Google Classroom. Distanční výuka by měla probíhat do 23. 10. 2020. Od 26. 10. do 30. 10. bude týden, ve kterém se vystřídají dny volna, státní svátek a podzimní prázdniny. 2. 11. 2020 předpokládáme, že bude prezenční výuka obnovena. Další informace Vám budou zaslány třídními učiteli na e‑maily.

Hana Vítová, ředitelka školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,


od 12.10. je na druhém stupni základních škol zahájena střídavá výuka na 14 dní.
Od 12.10. do 16.10. budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku jsou doma a vzdělávají se distančně. Měli by již být přihlášeni do Učebny. Následně od 19.10. bude výuka distančním způsobem probíhat pro 6. a 7. ročník (8. a 9. ročník bude docházet do školy). Ve dnech 26.10. a 27.10. vyhlásil ministr školství volné dny. Od 26.10. do 30.10.2020 bude škola pro žáky uzavřena z důvodu volných dnů, státního svátku a podzimních prázdnin. Provoz mateřské školy bude probíhat v prázdninovém režimu v budově Na Smetance 1.

Pro 1. stupeň je provoz bez omezení, v provozu je i školní družina. Uzavírá se pouze školní klub. Škola i v režimu střídání bude všem žákům 2. stupně poskytovat obědy.
Rodiče žáků 2. stupně obdrželi podrobné informace prostřednictvím třídních učitelů.
Prosím sledujte stránky školy a zároveň e-maily, kde vám poskytujeme podrobnější informace.

Děkujeme Hana Vítová, ředitelka školy

Pondělí:

Týdenní střídání prezenční a distanční výuky tříd 2. stupně.
Šesté a sedmé ročníky výuka ve škole, osmé a deváté ročníky distanční výuka.

13,30-14,30 hod. – kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

fotografování jednotlivců – děti v MŠ

Středa:

9,30 hod. – fotografování jednotlivců 1.stupně (kalendáře 2021),  cena pro zájemce: 270,-Kč, 

Akce ŠD:

Podzimní tvoření – školní akce, účast: 1. A, B,
Orientační hra, účast: 2.A,B
Poznáváme své město – Kostel sv.Ignáce, účast: 3.B, 4.A
Poznáváme své město – Novoměstská radnice, účast: 3.A, 4.B

Čtvrtek:

8,30-12,30 hod. – kurz profesní orientace pro 9.ročníky v PPP

- třídní projekt 3.třídy v MŠ – Jablíčkový den,

Pátek:

Celoškolkový projekt - Drakiáda

Další informace:

26.10 - 27.10. - úplný zákaz školní docházky, následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti nepůjdou do školy celý tento týden.

29.-30.10.2020 – podzimní prázdniny

2020-09 Podzimní tvoření ve školní družiněPodzim ve školní družině nebyl pochmurný a nepříjemný. Naopak, nádherné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Děti pracovaly individuálně i ve skupinách, kreslily, vyráběly z papíru, malovaly.

Výsledky jejich snažení mohly potěšit i ostatní, protože se staly součástí výzdoby naší školy. Rozjasněné tváře dětí můžete vidět na nástěnce školní družiny.

Pondělí:

10,05 – 12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.A

Úterý:

8-12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.B

18 hod. – Rada školy

Středa:

Akce ŠD:
Poznávací vycházka, účast: 1. A, B
Turnaj ve vybíjené na šk.sport.areálu, účast: 2.A,B
Miniprojekt ŠD – poznávací vycházka za architekturou, Žižkovská věž, P3,
účast: 3.A,B, 4.A,B,

Čtvrtek:

celoškolkový projekt Den zvířat

Pátek:

 

Další informace:

14.10.2020 od 9,30 hod. – fotografování 1.stupně na kalendáře 2021, cena 270,-Kč
29.-30.10.2020 – podzimní prázdniny

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2