1.A Mgr. Romana Doležalová

1.B Mgr. Eva Häringová

2.A Mgr. Jitka Ctiborová

2.B Mgr. Eva Portešová

3.A Mgr. Ivana Malá

3.B Mgr. Tereza Plachá

4.A PhDr. Dana Burešová

4.B Tereza Jiráň

5.A Mgr. Klára Hanková

5.B Mgr. Cyril Křeček

6.A Mgr. Dita Witzová

6.B Mgr. Daniela Mlejnecká

7.A Mgr. Zuzana Gavenčiaková

7.B Mgr. Jan Šotola

8.A Mgr. Ivan Freudl

8.B Mgr. Zuzana Ryšánková

9.A Mgr. Ivana Černá

9.B Mgr. Petra Nováková

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, přátelé školy,

vítám Vás na našich stránkách a s tím i na prahu nového školního roku.

Jaro školního roku 2019/2020 změnilo život celému světu. Dnes si uvědomujeme, že přání pevného zdraví není jen formální fráze a že si zdraví musíme nejen vážit, ale snažit se ho i ochraňovat.

S mým úvodem souvisí i další věty, ve kterých se pokusím alespoň částečně popsat, jaká opatření budou čekat rodiče, blízké, všechny děti školy.

Z důvodu ochrany zdraví se musíme snažit o co nejmenší střetávání osob v prostorách školy. Děti a žáci budou povinni dodržovat zvýšená hygienická pravidla, se kterými je seznámí učitelé, popřípadě další osoby. Jde zejména o dodržování osobní hygieny, dodržování pravidel pohybu v budově školy, dodržování pravidel stravování ve školní jídelně, o povinnosti mít každý den s sebou roušku pro případ potřeby.

Jedním z pravidel, která by měla snížit zdravotní rizika, bude i omezení pohybu cizích osob v budově celé školy. Z tohoto důvodu budou první třídní schůzky probíhat prostřednictvím e-mailů a  písemných informací. Nebudeme tedy organizovat třídní schůzky ve formě osobního setkání v jednotlivých třídách.

Informace k zahájení a průběhu školního roku obdržíte v týdnu od 7.9. do 11.9.2020.

Věřím v pochopení pravidla, že v průběhu výuky v čase od 7.30 do cca 16.00 nelze vstupovat volně do školy bez předešlé písemné domluvy. Pokud budete vyzvedávat děti, prosím čekejte ve vestibulu školy.

Provoz školy běží plně již od 1.9.

 Školní družina je otevřena od 7.00 do 17.00. V dalších dnech (kromě pátku) do 17.30,

1.9. – slavnostní zahájení ve třídách 8.00 do cca 9.00,

2.9. až 4.9.  – výuka do 11. 40, organizační záležitosti, zahájení výuky dle učebnic z předcházejícího školního roku,

7.9. -  dopolední vyučování dle rozvrhu.

Přiložené soubory: 

Zahájení: 1.9.2020 (8.00 – 8.45), výdej obědů: 10.00 – 12.00
Podzimní prázdniny: 29.10. - 30.10.2020
Vánoční prázdniny: 23.12.2020 - 3.1.2021, vyučování začne v pondělí 4.1.2021
Jednodenní pol. prázdniny: 29.1.2021
Jarní prázdniny:  22.2. - 28.2.2021
Velikonoční prázdniny: 1.4.2021, pátek 2.4.2021 je tzv. ostatním svátkem
Hlavní prázdniny: 1.7. - 31.8.2021

 

Důležité telefony

Ředitelna ZŠ: 222 250 799
Sborovna: 222 253 034
Školní družina: 222 253 034
Kancelář ZŘ: 222 251 261
Kancelář ek., hosp. /fax/: 222 252 089
Kancelář ŠJ: 222 252 088

 

Třídní schůzky, pedagogické rady

1.9.2020 9:00

 

třídní schůzky 1. ročníků

7. – 11.9.2020

 

třídní schůzky 2. - 9. roč.

23.11.2020 17:00

 

třídní schůzky 1. - 9. roč.

19.4.2021 17:00

 

třídní schůzky 1. - 9. roč.

18.11.2020 14:00

 

pedagogická rada

20.1.2021 14:00

 

pedagogická rada

14.4.2021 14:00

 

pedagogická rada

23.6.2021 14:00

 

pedagogická rada

 

Ředitelská volna

16.11.2020 - zrušeno

 

Dny otevřených dveří

22.3.2021        zrušen

 

Zápis do 1. ročníků 2021/2021

Zápisy budou probíhat online. Více informací ZDE.

 

Zápis do mateřské školy 2021/2021

3. a 4.5.2021

Přiložené soubory: 
Přiložené soubory: 

Z důvodu rekonstrukce školy končí pátek 26. června provoz školní družiny ve 14:00.

Prosíme rodiče dětí, které zůstávají v ŠD, aby sdělili jejich odchod a to:

1.) paní vychovatelkám do 24.6.2020

2.) e-mailem vedoucí školní družiny nebo paní učitelkám příslušných skupin do 25.6.2020

Podrobné informace o provozu ŠD budou uvedeny na nástěnce školní družiny.

Děkujeme za pochopení

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23.6.2020 od 16:00 v jídelně ZŠ.

Třídní schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ od 1.9.2020 se bude konat ve středu 24.6.2020 od 16:00 v jídelně ZŠ. Vstup vchodem do ZŠ.

Vzhledem k dosavadní situaci prosíme rodiče, aby se dostavili v počtu jednoho rodiče na dítě.

  • Termín pro konání jednotné přijímací zkoušky je pouze jeden - 8. června 2020.
  • Uchazeč ji koná na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. (pokud se jednotná přijímací zkouška koná pouze na škole, kterou uchazeč na přihlášce uvedl druhou v pořadí, pak ji koná na této druhé škole). Ředitel SŠ zašle uchazeči pozvánku.
  • Jednotná přijímací zkouška je formou testu z českého jazyka a literatury – trvání 70 minut, a z matematiky – trvání 85 minut. Centrum zajistí zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky na obě školy s maturitním oborem, pokud se na ně uchazeč hlásí.
  • Školní přijímací zkouška, pokud byla stanovena, se bude konat před termínem 8. června 2020 – ředitel SŠ zašle uchazeči pozvánku.
  • Ředitel SŠ zveřejní v budově i na svém webu seznam přijatých uchazečů nejpozději do 16. června 2020. Nepřijatým uchazečům ředitel SŠ odešle poštou rozhodnutí o nepřijetí.
  • Zápisový lístek musí přijatý uchazeč dodat na SŠ nejpozději do 23. června 2020 a to osobně nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
  • Podle nového zákona nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
  • Nepřijatý uchazeč může podat řediteli SŠ žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
  • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí o přijetí vydala. Zápisový lístek po vydání nového rozhodnutí musí být na SŠ odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení nového rozhodnutí uchazeči.
  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23. června 2020. K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů od řádného termínu z vážných důvodů omluvil písemně řediteli SŠ.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2