2021-02 ŠD - Ptačí týden ve školní družiněVšichni víme, jak je důležitá péče o zpěvné ptactvo ve velkých městech. Zhoršené podmínky způsobují, že ptáků ubývá. Dnes jsme už příliš daleko od původní přírodní rovnováhy, a proto i člověk by měl být tím, kdo alespoň podá pomocnou ruku těm, kteří přežili jeho zásahy a přizpůsobili se změnám. Toto téma bylo aktuální i ve školní družině, proto jsme se rozhodli, že si vytvoříme „Ptačí týden“. Děti z 2. A se seznámily s druhy ptactva, která se vyskytují v okolí školy. Pohovořily, jak je důležité pečovat o ně a chránit je. Vyrobily malá krmítka a vyvěsily je do okolní přírody. Nakonec vytvořily malou výzdobu ve škole, kterou prohlédnout na webových stránkách školy.

2021-02-03 ŠD - Arktida 1. třídaVe středu 3. února jsme pro děti ze školní družiny připravili zábavné  odpoledne pod názvem Od pólu k pólu. Akce byla součástí celodružinového projektu Letem – světem. Děti z 1. tříd poznávaly život na severním a jižním pólu. Povídaly si, jaká zvířátka tam žijí a jak se přizpůsobují změnám prostředí. Povídaly si o sněhu, ledu a životě domorodých lidí. Společně ve skupinách vytvořily model života lidí a zvířat na jižním pólu. Nakonec si vyrobily malé tučňáky, velryby a model iglú. Akce se povedla a fotky spokojených dětí můžete vidět na našich webových stránkách školy.

Žádáme rodiče a zákonné zástupce, kteří dosud nezaplatili finanční částku za školné na období:

leden – červen 1000Kč (snížená platba 750Kč) za školní družinu

leden- červen 500Kč za školní klub, aby tak neprodleně učinili.

Doba splatnosti byla do 30. ledna 2021.

Zaplatit můžete bankovním převodem nebo složenkou, kterou vám na požádání vystavíme.

Děkujeme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud,
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
 • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují školní družinu a školní klub, aby věnovali pozornost platbě za období leden – červen školního roku 2020 -2021.

Platbu lze provést převodem na účet školy.

Zároveň upozorňujeme, že pololetní školné za ŠD a ŠK bude sníženo o jeden měsíc, tedy platba na období leden – červen 2021 bude ve výši:

celá částka 200 Kč měsíčně, tedy 1000 Kč za školní družinu (ŠD), 500 Kč za školní klub (ŠK)

Snížená částka 150 Kč měsíčně, tedy 750 Kč platí pro rodiče, kteří přihlásili 2 děti do ŠD nebo 1 dítě do ŠD a 1 dítě do ŠK.

 • 1 dítě přihlášené do ŠD celá částka 1000 Kč
 • 1 dítě přihlášené do ŠD 750 Kč + 1 dítě přihlášené do ŠK 500 Kč, celkem 1250Kč
 • 2 dítě přihlášené do ŠD 750 Kč + 750 Kč, celkem 1500Kč
 • 3 dítě se neplatí ve ŠD ani ve ŠK

Termín splatnosti za školné ŠD a ŠK je do 30.1.2021. Platí to i pro rodiče, kteří mají děti na distanční výuce.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Božena Raabová
ved. ŠD a ŠK

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

na základě nařízení vlády z 23.12.2020 je vyhlášena od pondělí 4.1.2021 povinná prezenční výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Pro ostatní třídy je opět nařízena povinná distanční výuka.

Stručné informace pro 1. a 2. třídy:

 • Školní družina bude v provozu od 7:00 do 17:00. Vstup do ranní družiny bude umožněn mezi 7:00 a 7:30.
 • Třídní učitelky si budou děti ráno vyzvedávat před školou. 1.A  a 1.B bude odcházet 7:40 a 2.A a 2.B V 7:50. 1.A a 2.B bude čekat před vchodem do MŠ a 1.B a 2.A bude čekat před vchodem do ZŠ.
 • Obědy pro děti jsou automaticky přihlášené. Pokud Vaše dítě nebude docházet na obědy, prosím odhlaste obědy na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na tel. čísle 222 252 088.
 • Děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku.
 • Výuka bude dle běžného rozvrhu. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, proto prosím nechte dětem úbor na tělesnou výchovu doma.

Stručné informace pro 3. až 9. třídy:

 • Obědy pro všechny děti jsou automaticky odhlášené. Pokud Vaše dítě bude docházet na obědy, prosím přihlaste obědy na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na tel. čísle 222 252 088.
 • Obědy se budou vydávat formou take-away do boxů, které má škola připraveny. Obědy budou vydávány mezi 11:30 a 12:00. Oběd bude vydán pouze žákovi.
 • Výuka bude probíhat v Google Classroom synchronní a asynchronní formou.

Klidné a pohodové svátky i v této složité době přejí všem všichni ze Smetanky. Chraňte si své zdraví i zdraví všech blízkých, abychom se mohli opět setkat 4.1.2021

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2