Vážení rodiče,

na Vaši emailovou adresu Vám třídní učitelé zaslali závazné pokyny dle manuálu MŠMT, který jsme obdrželi do datové schránky dne 3.5.2020.

Pokyny zpracované školou na základě tohoto manuálu budou Vaše děti a budete je také Vy, rodiče, povinni dodržovat s nástupem dítěte do školy od 25.5.2020, a to pokud nedojde v průběhu času k další změně opatření z pozice Vlády ČR.

Pokud jste materiály, přihlášky, čestné prohlášení a sdělení pro zákonné zástupce  do středy 13.5.2020 neobdrželi, kontaktujte nás na skola@nasmetance.cz . Budou Vám opětovně zaslány. 

Je důležité do pondělí 18.5. nejpozději zaslat na adresu Vašeho třídního učitele vyplněnou přihlášku, ve které sdělíte, že dítě se školní docházky zúčastní nebo nezúčastní. 

Vše je v materiálech podrobně vysvětleno.

25.5.2020 v čase, který Vám bude zaslán cca 21.5.2020 emailem, se dostaví dítě do školy i se svým zákonným zástupcem, ten předá učitelům čestné prohlášení. Čestné prohlášení můžete podepsat i před školou.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a plnění pokynů dle požadavků školy. 

Hana Vítová, ředitelka školy

MŠMT na svých stránkách vydalo manuál pro otevření základní škol.

Od 11.5.2020 budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 

V příloze naleznete informace k zápisům do mateřské školy.

Přejeme všem krásné velikonoční svátky.

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám vyjádřit naprosté pochopení pro Vaši současnou situaci. Někteří z Vás jsou doma s dětmi a kromě pracovních povinností na dálku, péči o rodinu a domácnost mají nemalé starosti o distanční výuku svých dětí. Někteří dokonce do zaměstnání dojíždějí a je pro ně starost o to všechno ještě komplikovanější.

Rádi bychom Vám za Vaši spolupráci a úsilí jednak poděkovali a jednak Vás ujistili, že není nutné kvůli školním povinnostem dětí nadmíru přepínat své síly. Je důležité, aby se děti úkoly zabývaly a pokoušely se je co nejlépe plnit. Především z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Přáli bychom si, aby dohled na domácí přípravu Vašich dětí a pomoc s ní pro Vás nebyly zbytečně velkým stresem. Chtěli bychom Vás ujistit, že na úskalí domácího vzdělávání budeme po návratu do školy brát ohled.

Všichni věříme v optimistický scénář a tím i v návrat ke školní docházce, kde se budeme snažit, co jen to půjde, dětem pomoci, pokud se něco při samostudiu nezdařilo, či se podařilo třeba jen částečně.

Děkujeme, že jste s námi v kontaktu.

Vaše Smetanka

O potvrzení je možné zažádat elektronicky na emailovou adresu iveta.bockova@nasmetance.cz.

FAQ o ošetřovném

Na konci měsíce rodiče svému zaměstnavateli dokladádají Výkaz péče, který již škola nepotvrzuje!

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - PDF

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - elektronický dokument

Více informací:

Vedení FN Motol se jménem všech motolských pracovišť obrací ještě jednou na mediky i kohokoli dalšího, kdo je ochoten pomoct, s urgentní prosbou o darování krve.

Dárci musí splňovat tato kritéria:

 • aktuálně zdráv/áva
 • v domácnosti nesmí být nikdo s nemocemi horních cest dýchacích
 • nesmí být cizinec
 • minimálně poslední 4 týdny pobýval/a pouze v ČR
 • má vyšší hmotnost než 50 kg

Odběrová místa, která dodávají transfúzní přípravky do FN Motol:

VFN https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/fakultni-transfuzni-oddeleni/

FN Královské Vinohrady https://www.fnkv.cz/pro-darce.php

Děkujeme vám!

Momentálně je uzavřena celá škola do odvolání. Pokud potřebujete cokoliv řešit, tak nás prosím kontaktujte přes emaily zaměstnanců. V budově školy se z preventivních důvodů nenachází žádný personál, kromě vedení školy.

Úředním dnem, kdy bude škola přístupná po domluvě, je středa od 9:30 do 12:30. Tento čas je vyhrazen jen pro nutné návštěvy (např. nutnost originálu "Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let", kde ale stačí elektronická verze, vyzvednutí učebnic a jiné).

Prosím respektujte toto uzavření školy, které je z důvodu stávající situace v ČR.

Děkujeme za pochopení Vaše Smetanka

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě usnesení Rady městské části Praha 2 se od 17.3.2020 uzavírají až do odvolaní mateřské školy Prahy 2.

Hana Vítová, ředitelka

 

Informace MČ P2.

Pokud potřebujete řešit ošetřovné, informace najde v článku "Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let"

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy (více informací ZDE)

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti.

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Cělý článek zde.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2