Školní rok 2010/2011

Všichni blahopřejeme týmu ve složení Kateřina Kyselová 7. B, Anna Lancmanová 9. A, Hana Černá 7. A k 1. místu v obvodním kole finanční gramotnosti a přejeme jim hodně úspěchů v kole krajském.

Petra Nováková

Ve středu 24. 3. 2011 se u nás ve škole sešli všichni úspěšní řešitelé školních kol Pythagoriády z 6., 7. a 8. tříd ze všech škol Prahy 2. Všech dohromady bylo 105. Naši školu reprezentovalo 16 žáků. Nejlépe si vedli: Kristýna Koplová z 8.A - 4. nejlepší výsledek, Jan Plíva ze 7. A – 3. nejlepší výsledek, Hana Černá a Kryštof Hoch – 5. nejlepší výsledek.

Šesťáci zatím sbírali zkušenosti a překvapí nás určitě příští rok.

Ve středu 6. 4. 2011 se konalo obvodní kolo matematické olympiády pro 6. – 8. ročník.

Úspěšnou řešitelkou se stala Hana Černá ze 7. A, která se umístila na 3. místě

smajlici

Petra Nováková, Helena Paďourová

Dne 21. března – na první jarní den – se konalo obvodní kolo olympiády v češtině. Ze školního kola postoupili Patrik Šíša a Šárka Pátková z IX.A. Na soutěž do DDM Prahy 2 vyrazili se svými vyučujícími českého jazyka, lehkou nervozitou a přesvědčením, že Smetanku budou reprezentovat ze všech sil !!! V konkurenci žáků základních škol i víceletého gymnázia obstáli velmi pěkně, podívejte se na výsledkovou listinu i na fotky.

Přiložené soubory: 

Po vyhodnocení všech 193 prací ze všech kategorií přináší klokan výsledky.

Cvrček: Merlin Blanda, Aleksa Prodanovič 60 bodů z 60 bodů
  Antonín Bílek, Matyáš Hatcher 55 bodů
  František Špaček 55 bodů
Klokánek: Filip Grela, Martin Žáček 98 bodů ze 120 bodů
  Linda Grundlerová 95 bodů
Benjamín: Tomáš Kos 83 bodů
  Kryštof Hoch
77 bodů
  Hana Černá
76 bodů
Kadet:
Anh Vu Duc
60 bodů
  Kyrylo Savenko 
58 bodů
  Dominik Olišar 56 bodů

P. Nováková, H. Paďourová

29.3.2011 Muzeum Jana Amose Komenského

Dnes, tedy 29.3 2011, jsme celá třída vstávali a později i vyráželi do školy s úsměvem na tváři při pomyšlení na to, že jiné třídy právě usedají do lavic, a někteří z nás vstávají nebo zrovna vyrážejí na třídní sraz před školu, který byl ohlášen na půl devátou. Takže jsme vyrazili všichni vzorně a s pusinkou od ucha k uchu nejdřív na nám. Míru, kde jsme čekali na tramvaj s číslem 22 a po nastoupení do poloprázdné tramvaje jsme jeli na zastávku Pohořelec a poté jsme šli až k muzeu Jana Ámose Komenského krásnou trasou od Hradu dolů Nerudovkou.

text Li Xiang

O všem, co poznával, pociťoval a prožíval od září 2010, kdy poprvé vstoupil do naší školní budovy. Zkuste se vžít do jeho pocitů a pozorně čtěte – stojí to za to, protože ještě před půl rokem mluvil a psal náš Li Xiang jen čínsky…A až budete mít pocit, že je ve Vašem životě něco složité – zkuste se taky namáhat – půjde to a bude to CHAO – tedy DOBRÉ, uvidíte. Li Xiang jde reprezentovat Smetanku do krajského kola matematické olympiády, já zatím umím jen těch pár čínských slov…

Pomáhejme těm, kteří to potřebují.

Ivana Černá

V obvodním kole recitační soutěže Pražské poetické setkání v DDM Praha 2 se zúčastnili

ve dnech 10. a 11 března také žáci ze Smetanky -  ve III. kategorii recitovala verše A.S. Puškina Natálie Bernasová , verše Jiřího Žáčka si připravila Valerie Mašlonková, obě ze VII. A.

 Ve IV. kategorii nás reprezentoval Radek David z IX. A, recitoval velmi zajímavé verše neznámého básníka, které objevil v jednom literárním blogu.

V porotě zasedala pro II. a III. kategorii Ivana Černá – načerpané zkušenosti z této práce uplatníme v aktivitách Smetanky v literární oblasti co nejdříve.

Našim žákům děkujeme za reprezentaci školy, přejeme hodně dobrých čtenářských i recitačních zážitků a oceňujeme jejich zájem o literaturu. Paní Haně Dočkalové z DDM Praha 2 patří díky za organizaci a celkový průběh soutěže.

INFO INFO  INFO  INFO INFO :

Dne 9.3.2011 se uskutečnilo obvodní kolo zeměpisné olympiády.

Z naší školy se zúčastnilo 9 žáků v kategoriích – A- 6. tř., B – 7. tř., C- 8. a 9. tř. V první desítce se umístili v kategorii A - N. Blandová (7), D. Schwarz (9), F. Zděnovec (10), v kategorii B – R. Gelmetti (10), v kategorii C – D. Spodniak (7), B. Sýkorová (8), K. Savenko (10).

Blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme úspěchy v příštím ročníku olympiády

A. Jehličková, I. Freudl

Po jarních prázdninách v pondělí 21.3.2011 přiskáče do školy klokan světoběžník a v kapse nám přinese různé matematické úkoly. Do jejich řešení se zapojí všichni žáci kromě našich prvňáčků. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích - Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Práci budeme psát první dvě vyučovací hodiny.

Přejeme vám všem hodně dobrých, rychlých a skvělých nápadů.

P. Nováková, H. Paďourová

Ve škole Na Smetance proběhlo obvodní kolo matematické olympiády, žáci řešili během čtyř hodin čtyři příklady. Maximum bodů, které mohli získat, bylo 24.

Náš žák Li Xiang, jehož mateřským jazykem je čínština a v češtině se teprve trénuje, odvedl fantastický výkon – z 24 možných získal 22 bodů a postup do krajského kola!!!!

Krajské kolo matematické olympiády se koná 23. 3. V ZŠ Červený Vrch, pozváno je 85 žáků z celé Prahy.

My budeme našemu Li Xiangovi držet palce – i v tom, aby mu bylo povoleno mít s sebou tlumočníka, který by mu usnadnil orientaci v písemných spletitých zadáních. Matematický talent má Li Xiang  vždy s sebou….když počítá, nemá konkurenci.

Tak tedy Li Xiang – 23. 3. 2011 – HAO YUNGI, hodně štěstí

Mgr. Helena Paďourová, Ivana Černá a všichni ze Smetanky

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2