Školní rok 2013/2014

2014-03-26 VHÚ Lešany

Dne 26. března jsme se vypravili do Vojenského technického muzea v Lešanech. Zájemců o expedici bylo hodně - jely dva autobusy.

Jaké byly, dojmy to nejlépe vyjádřili žáci sami: „V hangárech se mi líbilo třeba dělo dost velké na to, aby se z něho dal vystřelit hubený člověk. Průvodce říkal, že 80% všeho v hangárech je pojízdné. Moc se mi líbila Ostravská operace, když jsem vstoupil dovnitř, tak se ozval výkřik a když jsem se vzpamatoval, uvědomil jsem si, že jsem se ocitl v zákopu, všude byla slyšet střelba. Tak jsem se rozběhl a šlápl jsem do něčeho měkkého, že jsem skoro ztratil rovnováhu a hned nato jsem se musel skrčit, abych nenarazil hlavou do pásu tanku. A v té chvíli jsem si uvědomil, jak složité a těžké to tehdy bylo“. „Pan průvodce nám všechno krásně vysvětlil. Velice se mi líbila polní kuchyně- škoda, že byla prázdná. Napodobenina zákopu pod tankem nám ukázala hrůzu obránce ze železného obra. V muzeu vojenské techniky se mi velmi líbilo“.

žáci 6.A

Lístky na školní akademii na 14.4.2014 jsou vyprodány.

Do sálu nelze vstupovat bez lístku. Z bezpečnostních důvodů není možno během představení stát.

1. Zadavatel

Název: Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1
Adresa: Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2
IČ: 47611928
Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Vítová, ředitelka školy, tel.:222 250 799     

2. Místo plnění zakázky

Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1

3. Charakteristika zakázky

Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), která je ve smyslu ust. § 18 odst. 5 zákona zadávána mimo režim zákona a pokud je tedy  v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně.

Předmětem díla je oprava poškozené dlažby v 3.NP budovy školy v rozsahu cca 190 m2. Jedná se o odstranění staré poškozené dlažby včetně likvidace, vyrovnání nerovností podlahy, úpravy povrchu, položení nové dlažby a opravy soklů.

Uchazeči provedou při  prohlídce místa plnění vlastní zaměření.

Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebně technickými normami a v souladu se smlouvou o dílo. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek smlouvy o dílo (dále jen SOD). Zadavatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Přiložené soubory: 

Dne 3.4.2014 od 17h se koná schůzka SRPŠ.

2014-02-26 Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místoVíte, co je keser a že Tataři ovlivnili vznik Prahy? Jak se vlastně věštilo v nejslavnějších řeckých věštírnách a že to byla vlastně dost strašidelná místa? Jak fungovaly vynálezy Leonarda da Vinci?

Na tyto a mnohé další otázky dostali žáci 6. a 7. tříd odpověď na besedě s autorkou knihy „Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo“, paní spisovatelkou Stanislavou Jarolímkovou. Besedu zprostředkovalo nakladatelství Albatros.

Beseda se líbila - „Tato beseda byla to nejhezčí z celého dne. Paní spisovatelka byla strašně moc hodná. Když někdo něčemu nerozuměl, tak se mohl hned přihlásit a zeptat se. Když vyprávěla, tak jakoby se to přede mnou dělo. Nejvíc mě na té besedě zaujal takový obrněný vůz (jako dnešní tank) - vynález Leonarda da Vinci“.

Filip Michna 6.B, -a.j.-,-p.n.-

31.1.2014 Techmania a pololetní prázdniny

Tak jsme si zase užili!!! A vlastně jsme se dobrovolně i o prázdninách učili!

Pololetní prázdniny v naší škole znamenaly výlet všech dětí z 1. - 9. třídy, které se rozhodly přivstat si a vyrazit do Plzně. Cíl - www.techmania.cz

Měli jsme objednané dva filmy v planetáriu – oba senzační, protože jsme na vlastní kůži vstoupili do vesmíru i do života rostlin – neuvěřitelný zážitek, vyzkoušejte. Pak nás čekal workshop s mnoha pokusy a pozorováními. Mezitím jsme si vyzkoušeli co nejvíc modelů různých kosmických, vesmírných i jiných zařízení. Uteklo nám to jako voda – a už při odjezdu jsme si říkali, že musíme tenhle povedený výlet zopakovat. Podívejte se na fotografie.

-ič zapsala dojmy cestovatelů-

www.techmania.cz

Pro všechny děti naší školy.

Termín: pololetní prázdniny 31.1.2014

Odjezd: 9,30 hod. z Italské ulice, návrat cca v 17 hod.

Cena:  110,-Kč, vstupné + pojištění

Program:

Interaktivní prohlídka Planetária:

  • 12,30 hod. Vesmírný příběh (film 2D)
  • 14,00 hod. workshop „Rozmanitost přírody“
  • 15,00 hod. Zalidněná modrá planeta

Na výlet si děti s sebou vezmou pití, jídlo, mobilní tel., popřípadě kapesné.

Přihlášky s návratkou v ředitelně školy. Přihlašujte se rychle, protože autobus se plní.

Výuka v pondělí 27.1.2014 bude ukončena ve 13:30 z provozních důvodů.

2013-12-19 Vánoce na statku - PTVe čtvrtek 19.12. si přípravná třída moc užila program Vánoce na statku v Toulcově dvoře. Děti se dozvěděly, proč si připomínáme Barborky, Ambrože a Lucky. Povídaly si o tom, jak se Vánoce slavily v dřívějších dobách. Seznámily se s životem našich předků na venkově v době předvánoční a vánoční, o jejich způsobu života, tradicích a obřadech spojených s oslavou Vánoc a společně si zazpívaly několik koled. Ve druhé části programu nás čekaly rukodělné dílničky. Děti si ozdobily perníčky, upekly tradiční vánoční pečivo, vyrobily svíčku ze včelího vosku a další vánoční výrobky. Moc se nám to líbilo a doporučujeme i ostatním.

Celá Smetanka Vám přeje,

co nejpříjemnější prožití vánočních svátků. Přejeme hlavně pohodu, lásku a co nejvíce času s Vašimi nejbližšími. Přejeme hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014.

Vaše Smetanka.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2