Školní rok 2014/2015

Děti dojely v pořádku do Mišně.

2014-11-11 Den veteránůByl 11. listopad a my ze Smetanky jsme si připomněli „Den válečných veteránů“ ve Vojenském muzeu na Žižkově.

Na chvíli jsme se vrátili do doby 1. a 2. světové války. Prohlédli jsme si expozice a výstavu „V zákopech 1. světové války“. Provázeli nás velmi příjemní vojáci a průvodci, kterých jsme se mohli zeptat na různé věci k exponátům a vojenské technice. Líbily se nám makety letadel, lodí, ruční zbraně, vyznamenání našich vojáků a dobové fotografie. Vyplnili jsme pracovní listy, které ohodnotili pracovníci muzea, a za správné odpovědi jsme si mohli vybrat dárky.

 

V pondělí 10. listopadu se čtvrťáci ze Smetanky zúčastnili akce v rámci Týdne vědy a techniky v ČR.  Chemické „divadélko“ nám připravili vědečtí pracovníci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského pod názvem Posviť si citronem na duhu.

V pokusech dětem předvádí barevné reakce, míchají se barvy duhy, přičemž se používají pouze potraviny či látky, běžně používané v domácnosti. Děti vidí, jak se dá získat elektrická energie z ovoce, kdy se jim rozsvítí barevná dioda.

Děti se učí porozumět o čem a k čemu je chemie kolem nás.

Dana Burešová třídní učitelka

2014-11-07 Výstava V zákopech 1. světové válkyV pátek se naši deváťáci přenesli o 100 let zpět při návštěvě Vojenského muzea na Žižkově, do zákopů Velké války nejen ve Francii, ale i na ostatních frontách. Při výkladu průvodce jsme si uvědomili, jak je válka strašlivá a jak moc si lidé přáli válku ukončit.

2014.10.24 Halloween 2.A,3.A,3.B,5.A,5.BNaše šikovné děti z pátých tříd pod vedením paní učitelky Körberové a pana učitele Křečka uspořádaly pro naše malé školáky den plný nových poznatků a veselé zábavy.
Děkujeme.

přijímá nové členy ve věku 4-16 let.

Hledáme talentované děti do přípravky a současně rozšiřujeme

výběrové oddělení pro starší děti.

Členové sboru Coro Piccolo vystupují s nejrůznějšími hudebníky a hudebními tělesy. Natáčí pro televizi i rozhlas. Děti se věnují dabingu, objevují se ve filmových i televizních rolích, účinkují v dětských rolích pražských muzikálů.

V rámci výuky se děti seznamují se základy pěvecké techniky a hudební teorie.  Učí se jevištní mluvu, pohyb na jevišti a nacvičují nejrůznější taneční a pohybové choreografie.

Velký důraz je kladen na přirozené a kultivované vystupovaní jak v pěveckém, tak hereckém projevu, přičemž je dbáno o zachování přirozené dětské spontaneity.

Sbor zkouší v úterý a ve čtvrtek (možno i jednou týdně) v ZŠ Na Smetance, Praha 2 vždy od 15.00 do 16:40 hodin.

Více informací na tel. 775220277, www.coropicolo.cz, jana.galikova@seznam.cz

1. informační portály www.infoabsolvent.cz, www.portal.mpsv.cz

2. 2 přihlášky na talentové zkoušky potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30.11.2014, kriteria přijímacího řízení budou na webech škol do 31.10.2014

3. 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ odevzdat ředitelům SŠ do 15.3.2015 kriteria přijímacího řízení budou na webech škol do 31.1.2015

4. žák, který podal přihlášku  na talentové zkoušky, a nebyl přijat na SŠ, může podat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na ostatní školy do 15.3.2014

Z Itálie budeme odjíždět po 16 hodině a příjezd je plánován mezi 7 až 8 hodinou. Děti budou informovat své rodiče nad ránem na hranicích. Už se moc teší :-)

Děti dojely v pořádku a jsou ubytovány. Počasí je krásné.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2