Verze pro tisk

Ve školním roce 2010/2011 se žáci 2. stupně jako každoročně účastnili Olympiády v českém jazyce. Školního kola se zúčastnilo 29 žáků z 8. A a z 9. A. Ze školního kola do obvodního postoupili žáci 9. A. Šárka Pátková a Patrik Šíša. V obvodním kole se Šárka dělila o 8. a 9. místo a Patrik byl 9.

V recitační soutěži Pražské poetické setkání naši školu v obvodním kole reprezentovali  a čestná uznání poroty získali žáci Radek David z 9.A, Natálie Bernasová a Valérie Mašlonková ze 7.A.

Žákyně 7. A Hana Černá a Natálie Bernasová se zúčastnily v Českém rozhlase akce Noc s Andersenem.

Nesmíme opomenout literární časopis Smetánek, jehož autory jsou žáci ze všech tříd II. stupně. Tento časopis má své pravidelné přispěvatele, autorská základna se nám rozrůstá, v letošním školním roce se mezi autory úspěšně zařadili žáci obou pátých tříd. Jejich vstup mezi autory hodnotíme velice pozitivně.

Kromě toho jsou naši žáci autory mnoha článků na stránkách naší školy. V těchto příspěvcích reagují na akce, kterých se zúčastnili. Jejich práce jsou publikovány  i na stránkách Novin Prahy 2 – např. článek Natálie Bernasové o Nicholasi Wintonovi,  příspěvek Jiřiny Eliášové z 8.A na iDNES.cz,v němž napsala tvůrcům filmu Lidice a podělila se s nimi o své dojmy.

Jsme zapojeni i do akce Čtení pomáhá.

Za PK ČJ Zuzana Ryšánková

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2