Verze pro tisk

Termín podání přihlášky na SŠ

Maximálně 2 přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30. listopadu 2021 – kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol od 31.10.2021.

Maximálně 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ bez talentové zkoušky, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 1. března 2022 – kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol do 31.1.2022.

Kde získám přihlášku?  Na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz nebo v knihkupectví. Přihláška s modrým podtiskem je určena pro obory s talentovou zkouškou, přihláška s růžovým podtiskem je určena pro obory bez talentové zkoušky.

Přijímací zkoušky

Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná v oborech vzdělávání s talentovou zkouškou (výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou)! Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 1. škola, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 2. škola. Pozor! –  pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

Pro čtyřleté obory:

 1. termín: úterý 12. dubna 2022
 2. termín: středa 13. dubna 2022

Pro víceletá gymnázia:

 1. termín: úterý 19. dubna 2022
 2. termín: středa 20. dubna 2022

Kdy se konají talentové zkoušky? V lednu 2022. Konkrétní termíny stanoví ředitel SŠ!

Co je školní přijímací zkouška? Kromě jednotné přijímací zkoušky se může (ale nemusí) konat také školní přijímací zkouška. O konání školní přijímací zkoušky rozhoduje ředitel příslušné školy.  Ten také stanoví obsah, formu a datum školní přijímací zkoušky. Informace o případné školní přijímací zkoušce na webu SŠ, SOU.

Výsledky přijímacího řízení? Seznam přijatých uchazečů bude uveřejněn na webech SŠ, SOU. Nepřijatým uchazečům škola doručí doporučený dopis o nepřijetí.

Další kola přijímacího řízení? Do druhého kola přijímacího řízení žák může podat více přihlášek. Uchazeči se mohou hlásit pouze na SŠ, která další kola přijímacího řízení vypisují. Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na webech SŠ nebo na www.infoabsolvent.cz

Co je zápisový lístek? Dokument, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem studijního oboru na dané střední škole. Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ. Nutno jej odevzdat do na SŠ či SOU do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

     POMOC PŘI VOLBĚ SŠ a SOU:

 • Atlas školství – https://www.atlasskolstvi.cz/ kompletní seznam středních škol pro Prahu a jejich kontaktní údaje, data a informace o Dnech otevřených dveří.
 • Brožury o gymnáziích, SŠ, SOU – budou v prodeji v knihkupectví během měsíce října. Na naší ZŠ možno k nahlédnutí.
 • Kurz profesní orientace v PPP pro žáky 9. tříd.
 •  Schola Progenesis – veletrh SŠ a SOU ve dnech 25. 11. – 27.11. 2021.
 • Dny otevřených dveří SŠ, SOU – získáte informace, poznáte prostředí školy, prostor na dotazy – co Vás zajímá. Doporučujeme!
 • Při výuce v Pracovních činnostech – diskuze, zájmové testy, pomoc při vyplňování přihlášek – pro žáky 9. tříd.
 • Ve třídách průběžně k dispozici informační materiály – přehledy gymnázií, SŠ a SOU včetně termínů Dnů otevřených dveří jednotlivých SŠ a SOU – pro žáky 9.tříd.
 • Individuální konzultace dětí, rodičů s výchovným poradcem. Konzultace s třídním učitelem.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2