Verze pro tisk

Vážení rodiče,

na Vaši emailovou adresu Vám třídní učitelé zaslali závazné pokyny dle manuálu MŠMT, který jsme obdrželi do datové schránky dne 3.5.2020.

Pokyny zpracované školou na základě tohoto manuálu budou Vaše děti a budete je také Vy, rodiče, povinni dodržovat s nástupem dítěte do školy od 25.5.2020, a to pokud nedojde v průběhu času k další změně opatření z pozice Vlády ČR.

Pokud jste materiály, přihlášky, čestné prohlášení a sdělení pro zákonné zástupce  do středy 13.5.2020 neobdrželi, kontaktujte nás na skola@nasmetance.cz . Budou Vám opětovně zaslány. 

Je důležité do pondělí 18.5. nejpozději zaslat na adresu Vašeho třídního učitele vyplněnou přihlášku, ve které sdělíte, že dítě se školní docházky zúčastní nebo nezúčastní. 

Vše je v materiálech podrobně vysvětleno.

25.5.2020 v čase, který Vám bude zaslán cca 21.5.2020 emailem, se dostaví dítě do školy i se svým zákonným zástupcem, ten předá učitelům čestné prohlášení. Čestné prohlášení můžete podepsat i před školou.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a plnění pokynů dle požadavků školy. 

Hana Vítová, ředitelka školy

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2