Verze pro tisk

Pondělí:

celotýdenní projekt Les ve školce pro děti MŠ, pobočka Vozová

13,45-14,30 hod. - kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

8,55-9,40 hod. – Kyberprostor II.-přednáška Městské policie pro 7.A

8,55-10,45 hod.- Přednáška Energetická gramotnost, Bez energie to nejde 8.A, 8.B

10-10,45 hod. - Kyberprostor II.-přednáška Městské policie pro 7.B

10 55-12 35hod.- Přednáška Energetická gramotnost, Bez energie to nejde 9.A,9.B

13-14,30 hod. – plavání pro přihlášené děti MŠ

Středa:

8,55-9,40 hod. – Právní zodpovědnost-přednáška Městské policie pro 9.A

10-10,45 hod. - Právní zodpovědnost-přednáška Městské policie pro 9.B

15,15-16 hod. – hudebně pohybový kroužek pro děti v MŠ

Akce ŠD:

Halloween v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD+ŠK

Čtvrtek:

Hrnečkový den – projekt 3.třídy MŠ

Jablíčkový den – projekt 4.třídy MŠ

13-14,30 hod.– plavání pro přihlášené děti MŠ-Vozová

13,15 hod. – konzultace s PhDr. O.Pohlovou

Pátek:

fotografování žáků 1.stupně + přihlášení žáci 2.stupně

8,30 hod. – Krysáci a ztracený Ludvík, DUH, vstupné: 90,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

10,30 hod. - Krysáci a ztracený Ludvík, DUH, vstupné: 90,-Kč, účast: celá MŠ

Další informace:

- ve dnech 29.-30.10.2019 podzimní prázdniny

- ve dnech 31.10.-1.11.2019 ředitelské volno

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2