Verze pro tisk

2020/2021 Erasmus+Počínaje zářím 2020 jsou naši žáci 7. ročníku zařazeni do projektu Erasmus+ společně se školami v Polsku (Nowa Iwiczna) a Španělsku (Valencie). Téma našeho projektu se zaměřuje na ekologii a environmentální problémy, kterým naše planeta čelí každý den.

Žáci na začátku školního roku tvořili v rámci výtvarné výchovy loga, která jsou nyní k vidění na nástěnce před třídou 7.B.Přestože se v tomto školním roce žáci nemohli z důvodu celosvětové pandemie osobně potkat se svými spolužáky ze zahraničí, stihli si vyměnit dopisy a poznat se touto psanou formou. Další virtuální aktivity jako je např. e-Twinning žáky stále do konce června čekají.

Součástí tohoto projektu je nejen mezinárodní spolupráce a upevnění vztahů mezi studenty a učiteli evropských států, ale také poznání kultury partnerských zemí a hlubší problematiky environmentálních problémů. Žáci doposud pracovali ve skupinách na různých tématech, jako je například kultura a geografie Španělska a Polska, problematika znečištění ovzduší, znečištění plasty a dopady odlesňování na naši planetu. Vzhledem k dané situaci některé prezentace probíhaly v hodinách angličtiny online, čehož se žáci chopili bez sebemenších problémů a při sdílení obrazovky odprezentovali své práce.

Do konce školního roku nás čeká několik dalších aktivit, jako je například analýza filmu, natočení krátké recenze a popsání kulturních zajímavostí naší země.

Všichni také pevně doufáme, že se situace příští školní rok zlepší a budeme moci vycestovat za našimi sousedy do Polska a za spolužáky do prosluněné Valencie.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2