Plán akcí

Pondělí:

9,30 hod. – div.představení „Kocourek Modroočko“, vstupné: 70,-Kč

14,30 hod. – adaptační kurs pro budoucí prvňáčky

17 hod. – schůzka výboru SRPŠ

Úterý:

10 hod. – akce „Zdravé zuby“, účast: 1.A,B

14 hod. – pedagogická rada

Středa:

13 hod. – slavnostní ceremoniál v DDM, Praha 2 – předání cen a diplomů soutěže MŠMT

Akce ŠD:

„Vaříme zdravě“ – 10,-Kč, účast: 1.A,B

Botanická zahrada, Praha 2, vstupné: 35,-Kč, účast: 2.A,B,

„Praha v pravěku“, Muzeum hl.m.Prahy, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

20.4. – třídní schůzky

Pondělí:

Velikonoční pondělí

Úterý:

10,15 hod. – Planetárium – „Pozorujeme oblohu“, vstupné: 60,-Kč, účast: 4.A,B

Středa:

8,30-10,30 hod. – OK z matematiky – Z6-8

Akce ŠD:

Tropičtí motýli, Botanická zahrada v Tróji, Praha 7, vstupné: 60,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

Pondělí:

8,30-11,30 hod. – pletení pomlázek ve velké tělocvičně s Městskou policií Prahy 2

10 hod. – div.představení v Divadle V Dlouhé „O líné babičce“, vstupné: 120,-Kč, účast: 5.třídy

Úterý:

8,15 hod. – zkouška vystoupení na školní akademii v tělocvičně školy

Středa:

8 hod. – Finanční gramotnost, účast: 8.A

8,15 hod. – zkouška vystoupení na školní akademii v tělocvičně školy

8,55-11,40 hod. – náslechy studentů z VŠE

16,30 hod. – začátek školní akademie v Divadle U hasičů

Čtvrtek:

velikonoční prázdniny

Pátek:

velikonoční prázdniny

Další informace:

6.4. Velikonoční pondělí

 

Pondělí:

8-9,40 hod. – výchovný koncert - cimbálová muzika Réva ve velké tělocvičně,vstupné: 45,-Kč

Školní kolo Pythagoriády

Úterý:

10 hod. – div.představení „Myška z bříška“, vstupné: 100,-Kč, účast: 2. a 3.třídy

10 hod. – akce „Dětský úsměv“ v 1.třídách

Školní kolo Pythagoriády

Středa:

Školní kolo Pythagoriády

10,15 hod. – zkouška jednotlivých vystoupení na školní akademii

Akce ŠD:

„Skřítek Zhor a Zdol“, div.představení v DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B

Doba ledová, Křižíkův pavilon v Holešovicích, účast: 2.A, 3.A,B

Čtvrtek:

9-12 hod. – „Velikonoce na statku“, Toulcův Dvůr, účast: PT

10 hod. – matem.soutěž Klokan pro 2. - 9.třídy

Pátek:

10 hod. – výstava hmatových pomůcek, účast: PT

Další informace:

30.3.2015 – pletení pomlázek s Městskou policií Praha 2

1.4.2015 od 16,30 hod. – školní akademie v Divadle U hasičů

2. - 6.4.2015 – velikonoční prázdniny

 

 

Pondělí:

 

Úterý:

10,15 hod. – návštěva Francouzského institutu, účast: žáci 7 třídy

10,15 hod. – návštěva Planetária (Cesta na Mars), účast: 2.B

Středa:

8 hod. – odjezd účastníků projektu „Být úspěšný“ na Starou Živohošť

Akce ŠD:

Botanická zahrada na Slupi, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

„Devatero pohádek“, Muzeum policie, Praha 2, vstupné: 5,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

Čtvrtek:

9,30 hod. – divadelní představení, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A

Pátek:

v cca 11,30 hod. – návrat účastníků projektu „Být úspěšný“ ze Staré Živohoště

Další informace:

23.3.2015 – výchovný koncert ve velké tělocvičně pro 1. - 4.ročníky (8,10-8,50 hod.), pro 5. - 9.ročníky (9-9,50 hod.)

 

Pondělí:

9 hod. – obvodní kolo olympiády CH, místo konání: ZŠ Ostrovní

Úterý:

 

Středa:

10,15 hod. –Ekoprogram v MŠ: „Mravenčí stezkou“, účast: PT

Akce ŠD:

„Doba ledová“, Křižíkův pavilon v Holešovicích, vstupné 60,-Kč, účast: 1.A,B

„Vyber si řemeslo“, Muzeum hl.m.Prahy, vstupné: 30,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A

Čtvrtek:

13,15 hod. – konzultace s Dr. Pohlovou

Pátek:

 

Další informace:

18. - 20.3.2015 účastníci projektu „Být úspěšný“ ze 7.A,B – Stará Živohošť, odjezd dne 18.3.2015 v 8,00 hod.

 

Pondělí:

10 hod. – Jeden svět – kino Světozor, vstupné: 60,-Kč, účast: 8.A, 9.A,B

11 hod. – Jeden svět – kino Evald, vstupné: 60,-Kč, účast: 6.B, 7.A

Úterý:

9,15 hod. – Jeden svět, kino Lucerna-malý sál, vstupné: 60,-Kč, účast 3.A,B

10-10,45 hod. – akce „Dětský úsměv“ v 1.A

10,55-11,40 hod. – akce „Dětský úsměv“ v 1.B

11 hod. – Jeden svět, kino Evald, vstupné: 60,-Kč, účast: 6.A, 7.B

Středa:

8 hod. – Finanční gramotnost – 8.A

9,15 hod. – Jeden svět, kino Lucerna-malý sál, vstupné: 60,-Kč, účast: 4.A,B

Akce ŠD:

Devatero pohádek, Muzeum policie, P2, vstupné 5,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A

Doba ledová, Křižíkův pavilon v Holešovicích, vstupné: 60,-Kč, účast: 2.B, 3.B

Čtvrtek:

9,15 hod. – Jeden svět, kino Lucerna-malý sál, vstupné: 60,-Kč, účast: 5.A,B

Pátek:

 

Pondělí:

Zahájení projektu EDISON

8-14 hod. – OK olympiády v Aj v ZŠ Botičská

8-10 hod. - OK olympiády v Z

9,30 hod. – div.představení „Čertovský mariáš“, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A

Úterý:

10 hod. – akce „Dětský úsměv“ , účast: 1.A, B

Středa:

Akce ŠD:

„Zimní sportování“, školní družina, účast: 1.A,B

Výstava „Ptáci“, Botanická zahrada, Praha 7, vstupné za skupinu: 250,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

Čtvrtek:

9,30 hod. - div.představení „Zimní příhody včelích medvídků“, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Pátek:

 

Další informace:

23.2. - 27.2.2015 – jarní prázdniny
Provoz ŠD o jarních prázdninách v době 7,30-16 hodin

Pondělí:

 

Úterý:

8-10,45 hod. – projekt „Být úspěšný“ – 7.A

10,55-13,30 hod. – projekt „Být úspěšný“ – 7.B

Středa:

Akce ŠD:

„Velká policejní pohádka“, Muzeum policie, vstupné: 5,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,  

Pohádkový karneval v DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.B, 3.A,B

Čtvrtek:

9,30 hod. - div.představení „Zimní příhody včelích medvídků“, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Pátek:

 

Pondělí:

13,30 hod. – přednáška „Škaredá“, účast: 9.ročníky, platba: 30,-Kč

Úterý:

10 hod. – pohádky pro PT v MŠ Na Smetance

Středa:

8 hod. – Finanční gramotnost, účast: 8.A

Akce ŠD:

Výstava „Ptáci“ v Botanické zahradě v Tróje, vstupné za skupinu: 250,-Kč, účast: 1.A,B

Dopravní výstava v Muzeu DP, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.A,B, 3.B

Čtvrtek:

olympiáda z čj v DDM Praha 2

9,15 hod. – akce „Vyber si řemeslo“ v Muzeu hl.m.Prahy - PT

Pátek:

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2