Školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
 • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1220/vtour/tour.html

MŠMT dne 15. března 2021 vydalo:

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

 • 3. května 2021 – první řádný termín
 • 4. května 2021 – druhý řádný termín
 • test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut
 • test z matematiky trvá 85 minut

Pokud je součástí přijímacího řízení kromě jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkouška, musí škola stanovit konání školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška.

Pokud je součástí kritérií přijímacího řízení pouze školní přijímací zkouška, pak se bude konat v období od 5. května 2021 do 19. května 2021. Ředitel zveřejní termíny školní přijímací zkoušky na webových stránkách nejpozději do 9. dubna 2021.

Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku vždy v obou termínech ve škole, která jednotnou přijímací zkoušku koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro všechny obory je nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. května 2021.

Aktuality k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech:

 • 5. května 2021 – první řádný termín
 • 6. května 2021 ­– druhý řádný termín

Pokud uchazeč podal pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

MŠMT informuje o změně termínů konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ:

 • čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

1. termín                  3. května 2021

2. termín                  4. května 2021

 • šestiletá a osmiletá gymnázia

1. termín                  5. května 2021

2. termín                  6. května 2021

 • Náhradní termíny pro všechny obory

1. termín                  2. června 2021

2. termín                  3. června 2021

V pondělí 15.3.2021 je uzavřena škola z důvodu opravy vodoměrné soustavy a výměny hlavního vodoměru. Ve škole nepoteče celý den voda. Z tohoto důvodu jsou zrušeny obědy pro žáky na distanční výuce. V úterý už by měly být obědy opět normálně.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Vedení školy.

Vážení rodiče,

v úterý jsme obdrželi od MHMP nový metodický pokyn, podle něhož se umožňuje stravování žákům, kteří se účastní distanční výuky, a to formou, že si stravu mohou žáci odebrat pouze výdejním okénkem. Není možné stravu konzumovat na místě. Z výše uvedeného Vám tuto možnost nabízíme od pondělí 8.3.2021, odkdy jsme z provozních důvodů schopni stravování žáků zajistit.

Zájemci o obědy musí své dítě přihlásit na obědy nejpozději do čtvrtka 4.3.2021 cca do 20:00, abychom zvládli zajistit potraviny. Z důvodu plánování Vás žádám o přihlášení obědů minimálně na celý týden dopředu. Na další týdny je zapotřebí objednávat obědy vždy do čtvrtka předcházejícího týdne.

Obědy budou vydávány dětem od 11:30 do 12:30 ve vestibulu školy. V souladu s požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách budou obědy předávány v jednorázových obalech.

Vzhledem k tomu, že platí nově výrazné omezení volného pohybu osob, je možné, aby si oběd vyzvedli ti žáci, kteří mají bydliště ve stejném okrese jako školní jídelna.

Děkuji Vám za včasné přihlášení dětí ke stravování a dodržování času výdeje.

Hana Vítová, ředitelka školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

vláda uzavřela od pondělí 1.3.2021 všechny školy (včetně MŠ) podle usnesení vlády z 26.2.2021 (celý obsah najde ZDE) a to minimálně do 21.3.2021. Z toho důvodu přechází i 1. a 2. třídy na distanční výuku, která bude probíhat přes Google Učebnu.

Uzavření se týká i stravování, které není možné v součastnosti pro žáky na distanční výuce. Celé usnesení najdete ZDE. Jedná se o bod I./2. Stravování bude opět umožněno od pondělí 8.3.2021. Informace ZDE.

Celá tato situace nás velmi mrzí a budeme se těšit na brzký návrat dětí do školy.

Dovolte nám popřát Vám pevné zdraví a hodně klidu v této těžké době.

Vedení Smetanky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.

Zdroj MŠMT https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2