Domů Základní škola Přírodovědné třídy Studijní třídy v ZŠ Na Smetance
Domů Základní škola Přírodovědné třídy Studijní třídy v ZŠ Na Smetance

Studijní třídy v ZŠ Na Smetance

Zbyšek Vít | 3. 6. 2012

Většina dětské populace má studijní předpoklady. O jejich profesním růstu rozhodují v první řadě rodiče. Již kolem desátého roku se školáci s rodiči rozhodují, jak ve vzdělávání dál.

Na osmileté gymnázium, nebo zůstat na základní škole? Volba těžká a pro další osud dítěte velmi důležitá.

Zvládne mé dítě režim osmiletého gymnázia? Bude v běžné třídě základní školy dostatečně stimulováno ve svém osobnostním rozvoji?

Určitě mnoho dalších otázek proběhne rodičům hlavou při volbě vzdělávací cesty. A proto jsme zde my, škola, která žákům studijně orientovaným, ale stále ještě s dětskou hravostí,

nabízí další možnost – studijní, přírodovědné třídy od 6.ročníku.

Co je důležité? Zájem a chuť se učit. Být aktivní, tvořivý, zdravě zvědavý.

Učivo, obsahově stejné jako na osmiletých gymnáziích, běžně zvládají hoši i dívky. Vždyť většina přírodovědných předmětů je součástí mnohých profesí pro muže i ženy.

Co od nás můžete očekávat?

 • Znalosti na úrovni víceletého gymnázia
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti, autorský školní časopis
 • Druhý cizí jazyk od 7.ročníku
 • Vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ
 • Rychlejší vzdělávací tempo, podpora samostatných aktivit žáků, soutěže na školní i celostátní úrovni
 • Výborná dostupnost: metro Muzeum, tram 11, bus 135
 • Kvalitní audiovizuální technika
 • Profesionální přístup pedagogů, školní psycholog, adaptační projektové aktivity pro 6. třídy
 • Podpora tvůrčího myšlení, projekty a projektové dny, výuka finanční gramotnosti
 • Zdravý, všestranný rozvoj osobnosti, zájmové kroužky, pěvecký sbor
 • Kvalitní připravenost na všechny typy středních škol, zejména na čtyřletá gymnázia
Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT