Pondělí:

Projektový den „Pravěk“ pro 6.ročníky

Úterý:

8,15 hod. – „Planeta 3000“, Světozor, účast: 2., 4.-9.třídy

Středa:

státní svátek

Čtvrtek:

Finanční gramotnost pro 8.A,B

Pátek:

12,45-13,30 hod. - preventivní přednáška 9.A

Další informace:

3.10.2016 odjezd přihlášených žáků do Lichtenštejnska

Pondělí:

 

Úterý:

 

Středa:

školní výlet na Říp, účast: 4.roč

Akce ŠD:

Vodárna hřiště, Praha 2 – 1.roč

Folimanka hřiště, P2, 2.roč, 3.A, 4.roč.,

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Program zájezdu:
1.den
Odjezd z Prahy ve večerních hodinách
2.den
Příjezd do Kostnice, dále květinový ostrov Mainau a následuje prohlídka hlavního města Lichtenštejnského knížectví – Vadúzu.
Ubytování, večeře
3.den
Po snídani - návštěva Orlího hnízda v blízkosti Berchtesgadenu, návštěva solných dolů v Berchtesgadenu  a pak odjezd do ČR.
Příjezd v nočních hodinách


Mainau
Květinový ostrov Mainau se nachází na území SRN, v severovýchodní části Bodamského jezera nedaleko Kostnice. Na ostrově se vystřídalo několik majitelů. Jedním z nich byla i švédská šlechtická rodina Bernadotte. Je tu pavilon s motýly z celého světa, spolu s nimi tu jsou i vodní želvy. Celý ostrov je prakticky květinová zahrada se vzácnými stromy, s vodopády, lemovanými květinami, ale i s různorodými zajímavostmi – jako jsou např.obrovské kachny, květiny a různí jiní živočichové. Je udělána kostra a ta je pak posázena různobarevnými květinami…


Kostnice – Konstanz
Největší město na břehu Bodamského jezera /81 tis. obyv./ na jihozápadě SRN téměř na hranici se Švýcarskem. Jedním z partnerských měst je i jihočeské město Tábor, za jehož přispění byla vytvořena v kostnickém  Husově domě nová expozice. Najdeme tu nejen Husův dům, ale i HJusův kámen. Jedná se o památku na upálení Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského – tzv. „bludný kámen“. Ten byl vylovený z Bodamského jezera při stavbě železnice v r. 1868 a byl opatřen 2 pamětními tabulkami.

Pondělí:

Výuka podle rozvrhu bez odpolední výuky

8 - 13 hod. - Adaptační kurz 6. ročníky

17 hodin – třídní schůzky 2. až 9. ročníky

Úterý:

8 - 13 hod. - Adaptační kurz 6. ročníky

Středa:

14:30 Klíč Prahy 2, 5. ročníky

Akce ŠD:
Sportovní odpoledne, školní akce – 1.A, B
Výstava Pavla Knatorka, Malešický park, Praha 10, 2. - 4.roč.

Čtvrtek:

13:15 - PhDr. Pohlová

Pátek:

 

Žáci Smetanky,

zveme vás k účasti v matematické soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (2. – 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída)

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz.

Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test nominačního kola.

Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2016.

Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič, či případně jiný zákonný zástupce, souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.  

Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Nominační kolo bude online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv.

Nominační kolo pro:

kategorii A                   1. – 7. října 2016
kategorii B                   8. – 14. října 2016
kategorie MŠ a A1:      22. – 28. října 2016

Případné dotazy zodpoví Mgr. Helena Paďourová, Mgr. Petra Nováková.

Třídní schůzky pro rodiče žáků
2. - 9. tříd budou od 17:00 12.9.2016.

Pondělí:

výuka do 11,40 hod

1.třídy dle adaptačního harmonogramu

Úterý:

zahájení výuky dle rozvrhu

17 hod. – schůzka výboru SRPŠ

Středa:

6. - 9.ročník – Vědecký jarmark na Vítěz. náměstí, P6

Akce ŠD:

Riegrovy sady, hřiště Rajská zahrada, Praha 2 – 1.A,B

Zastávka volný čas, nám.Míru, P2, 2. - 4.roč.

Čtvrtek:

ukázka Taneční školy I. Langerové

Pátek:

 

Další informace:

12.9.2016 Výuka podle rozvrhu bez odpolední výuky

12.9.2016 od 17 hodin – třídní schůzky

Aktuální rozvrh.

Zahájení: 1.9.2016 (8.00 – 8.45), výdej obědů: 10.00 – 12.00
Podzimní prázdniny: 26.10. - 27.10.2016
Vánoční prázdniny: 23.12.2016 - 2.1.2017
Jednodenní pol. prázdniny: 3.2.2017
Jarní prázdniny:  13.3. - 19.3.2017
Velikonoční prázdniny: 13.4. - 14.4.2017
Hlavní prázdniny: 1.7. – 1.9.2017

Důležité telefony

Ředitelna ZŠ:

222 250 799

Sborovna:

222 253 034

Školní družina:

222 253 034

Kancelář ZŘ:

222 251 261

Kancelář ek.,hosp./fax/:

222 252 089

Kancelář ŠJ:

222 252 088

 

Třídní schůzky, pedagogické rady

1.9.2016 9:00

      

třídní schůzky 1. ročníků

12.9.2016 17:00

 

třídní schůzky  2. – 9. roč.

21.11.2016 17:00  

třídní schůzky  1. – 9. roč.

24.4.2017 17:00

 

třídní schůzky  1. – 9. roč.

15.11.2016 14:00  

pedagogická rada

25.1.2017 14:00

 

pedagogická rada

11.4.2017 14:00

 

pedagogická rada

22.6.2017 14:00

 

pedagogická rada

 

Ředitelská volna

24.10.2016, 25.10.2016, 18.11.2016

 

Zápis do 1. ročníků

3. - 4.4.2017

Zahájení školního roku 2016/2017 je 1.9.2016 ve čtvrtek od 8:00. Výuka bude probíhat jednu vyučovací hodinu.

Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků budou 1.9.2016 od 9:00.

Třídní schůzka pro rodiče přípravné třídy bude 1.9.2016 v 8:20 (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd budou od 17:00 12.9.2016.

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Integrace vozíčkáře

DDM P2