Zahájení školního roku 2016/2017 je 1.9.2016 ve čtvrtek od 8:00. Výuka bude probíhat jednu vyučovací hodinu.

Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků budou 1.9.2016 od 9:00.

Třídní schůzka pro rodiče přípravné třídy bude 1.9.2016 v 8:20 (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd budou od 17:00 12.9.2016.

 

Vyučování začíná 1. 9. 2016 v 8.00 a končí v 8.40.

Třídní učitelka si děti vyzvedne v 8.00 ve vestibulu školy, rodiče odejdou na schůzku s paní vychovatelkou. První den děti nepotřebují tašky ani boty na přezutí – stačí dobrá nálada.

První třídní schůzka přípravné třídy se bude konat dne 1. září 2016 v 8.20. (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).

Od 2.9.2015 bude vyučování denně od 8.00 do 12.35.
(Děti budou obědvat v 11.30)

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50.

Školní družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin za měsíční poplatek 200 Kč. (Vybírá se 2x ročně předem – září až prosinec, leden až červen.)

Přiložené soubory: 

Vyučování začíná 1.9.2016 v 8 hodin, ukončeno bude v 8.40.

Třídní učitelé si vyzvednou děti v 8.00 před školou. Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude vyvěšeno poslední týden v srpnu ve vývěsce školy.

První třídní schůzky se budou konat 1. 9. 2016 v 9 hodin v jednotlivých třídách.

V případě nutnosti bude o děti postaráno v této době ve školní družině.

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50. První týden si třídní učitelé vyzvednou děti v 7. 55 u vchodu a odvedou hromadně do tříd.

Školní družina je v provozu od 6.30 do 17.00. Poplatek za ŠD je 200 Kč měsíčně.

Prosíme rodiče, aby během školního roku z bezpečnostních důvodů doprovázeli své děti pouze do vestibulu školy.

Vyučování:

1. 9. ………………………………… 1 vyučovací  hodina-  do 8.40.
2. 9. ………………………………… 2 vyučovací  hodiny - do 9.40.
5. – 9. 9. ………………………… 3 vyučovací hodiny – do 10.45.
12. – 16. 9. ……………………… vyučování podle rozvrhu

Zahájení: 1.9.2016 (8.00 – 8.45), výdej obědů: 10.00 – 12.00
Podzimní prázdniny: 26.10. - 27.10.2016
Vánoční prázdniny: 23.12.2016 - 2.1.2017
Jednodenní pol. prázdniny: 3.2.2017
Jarní prázdniny:  13.3. - 19.3.2017
Velikonoční prázdniny: 13.4. - 14.4.2017
Hlavní prázdniny: 1.7. – 1.9.2017

Důležité telefony

Ředitelna ZŠ:

222 250 799

Sborovna:

222 253 034

Školní družina:

222 253 034

Kancelář ZŘ:

222 251 261

Kancelář ek.,hosp./fax/:

222 252 089

Kancelář ŠJ:

222 252 088

 

Třídní schůzky, pedagogické rady

1.9.2016 9:00

      

třídní schůzky 1. ročníků

12.9.2016 17:00

 

třídní schůzky  2. – 9. roč.

21.11.2016 17:00  

třídní schůzky  1. – 9. roč.

22.4.2017 17:00

 

třídní schůzky  1. – 9. roč.

15.11.2016 14:00  

pedagogická rada

22.1.2017 14:00

 

pedagogická rada

11.4.2017 14:00

 

pedagogická rada

22.6.2017 14:00

 

pedagogická rada

 

Ředitelská volna

24.10.2016, 25.10.2016, 18.11.2016

 

Dny otevřených dveří

 

Zápis do 1. ročníků

3. - 4.4.2017

Blahopřejeme naší skvělé přípravné třídě, která obsadila v mezinárodní soutěži Pohár vědy - Rojko 2016 vynikající třetí místo.

Tým pampelišky :

Adam Beneš                Julie Blahníková
Lucie Chárová             Kristýna Chenová
Petr Laštovka             Maxim Morgunov
Jonáš Pašek                Ema Pašková
     Ari Petryca           Kateřina Podrazilová
Matěj Rosák               Jaroslav Říha
Viktor Vích                 Xinchen Xia
Kristýna Zárubová

LICHTENŠTEJNSKO a vybrané zajímavosti střední Evropy (Mont Blanc, Berchtesgaden, Kostnice, Ženevské jezero)

Vytvoř - slepou mapu Evropy, vyznač Lichtenštejnsko a střední Evropu

Nakresli mapu, vedle mapy uveď základní informace o Lichtenštejnsku (rozloha, počet obyvatel, stručně historii...), nakresli jeho vlajku a odpověz na otázky:

 1. Co označuje název Vadúz - uveď zajímavosti tohoto místa
 2. Co označují jednotlivé barvy vlajky
 3. Čím je známé Lichtenštejnsko
 4. Co označuje název Riebel, Röschti, Knäsknopfe - vysvětli
 5. Jakým dialektem hovoří obyvatelé
 6. Mont Blanc - zakresli jeho polohu do mapy Evropy, porovnej s nejvyššími horami světa, které horské velikány můžeme spatřit z Mont Blancu, kdo a kdy poprvé vystoupil na Mont Blanc, co se skrývá pod názvem plesnivec alpský- nakresli. Proč se Alpy jmenují Alpy? Kolik je v Alpách horských štítů vyšších než 4000 m n m, která zvířata tam žijí? Co označuje název Mer de Glace, Aiguile du Midi? Jak je možné přejít Alpy - historie a současnost. Na území kterých států je najdeme?
  Kde vzniklo Hitlerovo „Orlí hnízdo“, v jakém období, proč si toto období připomínáme?  Zakresli místo do mapy Evropy.
 7. Která další významná místa můžeme v okolí navštívit? Stručně popiš.
 8. Co označuje pojem „kostnický koncil“, jak je spojen s naší historií-popiš. Kde se konal - zakresli do mapy Evropy.
 9. Které jezero v Alpách je největší - zjisti jeho rozměry, uveď název, zakresli do mapy Evropy jeho polohu. Vysvětli, proč má název ve 3 různých jazycích. Která významná města leží u tohoto jezera- napiš, čím jsou významná.
 10. Připomeň „Malé státy uvnitř velkých“, které jsme již navštívili a stručně popiš jejich zajímavosti.

(to vše umísti na čtvrtku A2 , můžeš použít CD anebo velký sešit A4) a odevzdej pí. ředitelce.

hodnotí se hlavně celkové zpracování!!

Všichni ze Smetanky přejí rodičům, dětem a jejich celým rodinám i ostatním čtenářům našich stránek pohodové prosluněné léto, hodně pěkných zážitků a spoustu dobrých lidí kolem. Po prázdninách se na vás těší.

Vaše Smetanka

2016-06-10 Středověk na zámku v Libochovicích - 4.A,B a 7.A,BTento rok jsme společně vyrazili poznávat a na vlastní kůži zažít dobu Karla IV. Který by letos slavil své 700 narozeniny. Na cestu do středověku vyrazili čtvrťáci a sedmáci společně vybaveni velkou svačinou a dobrou náladou. Počasí bylo příjemné, stejně jako naši řidiči autobusu. A po hodince jízdy se před námi vynořil krásný zámek s velkou zahradou, nebo spíš parkem s pávy. Na nádvoří nás uvítala zdravotní sestra. Překvapení? No trošku jsme byli, ale pak se vše vyjasnilo. Cestou po zámeckých schodech k nám promluvil náš pan král Karel IV. A  mi se společně vydali na cestu časem ale pozpátku. První zastávka byla u doktora Jánského a ti co nevěděli, tak se dověděli. Ptáte se co? No tak to, že pan Jánský objevil krevní skupiny. My jsme uhádli skupinu A a B (třídu C nemáme). Naše cesta časem nás dovedla ke zvláštnímu člověku, učenci a vynálezci Prokopu Divišovi. Hádali jsme, co je to za zvláštní přístroj, který má před sebou.

2016-06-14 až 17 - Praha ve Veľké Lomnici 2016-06-20 až 23 - Veľká Lomnica v Praze14.června vyrazila skupina žáků a učitelek vlakem na výpravu za poznáním krás Slovenska.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Integrace vozíčkáře

DDM P2