Domů Školní družina a klub Články družina

Škola

Domů Školní družina a klub Články družina

Články družina

Finanční úlevy ve školství MHMP pro školní rok 2023/2024

O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele. Vaší mateřské nebo základní školy.… Více zde.

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4.9.2023.

Mateřská škola je otevřena od 7:00.

Ranní školní družina je od 7:00.

Základní škola bude otevřena v 7:40.

Výdej obědů v ZŠ bude mezi 10:00 a 12:00.… Více zde.

Přiložené soubory:

Smetanka přeje krásné léto

Vážení čtenáři našich stránek,

přejeme všem krásné léto, dětem pohodové prázdniny a v září se těšíme na společné zahájení školního roku 2023/2024.

Vaše Smetanka… Více zde.

Přiložené soubory:

Upozornění pro rodiče! - Informace ke konci školního roku 2022/2023 - pátek 30.6.2023

V pátek 30. června končí provoz školní družiny ve 14:00.

Prosíme rodiče dětí, které zůstávají v ŠD, aby sdělili jejich odchod:

písemně do předepsaného lístečku, který je v informačním sešitě do středy 28.6.2023 e-mailem paní vedoucí školní družiny nebo paní… Více zde.
Přiložené soubory:
1 2 3 4 5 6 16
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT