cs Czech
Domů Základní škola Naše škola

Škola

Domů Základní škola Naše škola

Naše škola

Seznam zaměstnanců

Zbyšek Vít | 25. 8. 2022 | Kategorie: ,
Přiložené soubory:

Školní psycholog

Zbyšek Vít | 18. 11. 2021 | Kategorie: , ,

Vážení učitelé, žáci, rodiče,

ve škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog a speciální pedagog. Tito pracovníci společně zajišťují pedagogicko-psychologické poradenství.

Ráda bych Vás seznámila s prací školního psychologa. Tato funkce je … Více zde.

Přiložené soubory:

Výroční zpráva

Zbyšek Vít | 11. 1. 2020 | Kategorie: ,

Přiložené soubory:

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019… Více zde.

Přiložené soubory:

Sponzorování školy

Zbyšek Vít | 12. 1. 2015 | Kategorie: ,

Vedení školy děkuje Erste Bank za sponzorský dar na nákup didaktických pomůcek pro nápravu specifických poruch učení. Škola zakoupila učební pomůcky, které využívají pro zvýšení názornosti, nácviku psaní žáci 1. stupně.

Vedení školy děkuje panu Milanu Andrýskovi za sponzorský dar … Více zde.

Přiložené soubory:

Školní poradenské pracoviště

Zbyšek Vít | 12. 1. 2009 | Kategorie: , ,

Přiložené soubory:

Školní poradenské pracoviště… Více zde.

Přiložené soubory:
1 2
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT