cs Czech
Domů Mateřská škola Důležité kontakty
Domů Mateřská škola Důležité kontakty

Důležité kontakty

Zbyšek Vít | 18. 1. 2022

Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1
Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2

222 250 798 Asistentka ředitele - michaela.nemeckova@msnasmetance.cz
222 251 261 Zástupci ředitele MŠ a ZŠ - iveta.bockova@nasmetance.cz, hana.vitova@nasmetance.cz
222 251 544 Pobočka Vozová - detašované pracoviště - vozova@msnasmetance.cz
222 250 799 Ředitel MŠ a ZŠ + záznamník - zbysek.vit@nasmetance.cz

Logopedie:

PaedDr. Milena Vránová, klinický logoped
Italská 3, Praha 2
tel. 222 520 461

Mgr. Klára Ludvíková Anghelescu, klinický logoped
Sokolská 35, Praha 2
tel. 604 713 061
www.logosklara.cz/Sokolska.html

Mgr. Plívová, klinický logoped
Sokolská 35, Praha 2

tel. 604 172 622

Mgr. Chvojková - klinický logoped
Sokolská 35, Praha 2

tel. 604 929 130

Foniatrická klinika
Žitná 24, Praha 2
tel. 224 964 900

Školská poradenská zařízení (ŠPZ):

Pedagogicko-psychologická poradna, se kterou naše škola spolupracuje:
PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10   tel. 267 997 020, 267 997 021
psycholog: PhDr. Olga Folprechtová Pohlová
PPP vydává posudek k integraci, nebo potvrzuje žádost o odklad povinné
školní docházky

www.ppppraha.cz

Speciálně pedagogická centra, se kterým naše škola spolupracuje:
SPC při Základní škole pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2
(poskytuje služby dětem se zrakovým a případně dalším zdravotním postižením zpravidla ve věku
od 3 - 18 let a jejich rodičům)

Poradenské služby poskytuje zdarma!
Schůzku je třeba předem telefonicky domluvit na tel.: 224 252 771

SPC vydává posudek k integraci dětem se zrakovým postižením, nebo potvrzuje žádost o odklad povinné školní docházky

email: spc@skolazrak.cz
www.skolazrak.cz  

SPC při MŠ speciální, Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8   

SPC vydává posudek k integraci dětem převážně s mentálním postižením, nebo potvrzuje žádost o odklad povinné školní docházky

objednání přes email, ozvou se zpět

tel. 257 225 034/dále Vás přepojí

email spc@stibrova.cz

www.stibrova.cz

SPC Sluníčko při MŠ speciální, Deylova 3/233, 150 00 Praha 5

SPC vydává posudek k integraci dětem převážně s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, řečovými obtížemi, nepřiměřenými citivými reakcemi, problémy v oblasti sociálních dovedností, sníženou úrovní rozumových schopností,vývojovými poruchami,apod., nebo potvrzuje žádost o odklad povinné školní docházky

tel. 267 997 020, 731 528 935

email: spc.slunicko@seznam.cz

www.spc.mssslunicko.cz

SPC Vertikála při Základní škole speciální a Praktické škole Rooseveltova 8, Praha 6

Péče o děti předškolního a raného školního věku

V současné době je tedy hlavní směrování centra podpora klientů s  poruchami autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha). Klienty jsou děti, žáci, studenti ve věku od 3 do 26 let. SPC má v péči také několik klientů s diagnózou vývojová dysfázie, či souběžné postižení více vadami.

SPC vydává posudek k integraci

Telefon: 212241711

Email: spc@skolaroos.cz

www.skolaroos.cz/spcospc.html


Ostatní :

PhDr.Fořtová - klinický psycholog (nemůže vystavovat posudek k integraci)
Budečská 33, Praha 2
222251461

MUDr.Šafaříková - dětská zubní lékařka
Uruquayská 3, Praha 2
222510526

MUDr.Peterová - dětský psychiatr
Blanická 25, Praha 2
225 096 670

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT