Domů Mateřská škola Projekty EU

Škola

Domů Mateřská škola Projekty EU

Projekty EU

Zbyšek Vít | 18. 1. 2022

Digitalizujeme školu realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Naše mateřská škola čerpala dotace v rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Vzdělávání učitelek - Šablony I.

Naše mateřská škola čerpala dotace formou projektu s názvem „Osobnostní rozvoj učitelek MŠ Na Smetance“, který byl zaměřen na vzdělávání a podporu pedagogů mateřských škol. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi.

Vzdělávání učitelek - Šablony II.

Naše mateřská škola čerpá dotace od 9/2019 - 6/2021 formou odborných seminářů zaměřených na vzdělávání dětí a podporu pedagogů mateřských škol. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a profesionalitu práce s dětmi.

Logomanuál Evropské komise k NextGenerationEU

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií