Domů Vnitřní oznamovací systém

Škola

Domů Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Zbyšek Vít | 31. 7. 2023

Vnitřní oznamovací systém je určen pro státní zaměstnance zařazené v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1, jiné zaměstnance zaražené v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 nebo osoby vykonávající v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

Povinný subjekt zřizuje vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznamovatelé mají možnost svá oznámení podávat tímto způsobem:

  1. elektronicky na emailovou adresu whistleblowing@nasmetance.cz,
  2. telefonicky na tel. číslo +420 222 251 261,
  3. osobně po předchozí telefonické domluvě s příslušnou osobou,
  4. písemně v listinné podobě s označením obálky „Pouze k rukám příslušné osoby“ na adresu:

Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1
příslušná osoba
Na Smetance 505/1
120 00 Praha 2

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je jmenována PaedDr. Hana Vítová

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nebudou přijímána a vyřizována v režimu Zákona.

Oznamovatel oznamuje příslušné osobě informace o možném protiprávním jednání (dle ust. § 2 odst. 1 písm. a) – d) Zákona). Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, v takovém případě se oznamovatel dopustí přestupku, nenáleží mu ochrana před odvetným opatřením a hrozí mu pokuta do výše 50 000 Kč.

Oznamovatel má možnost podat oznámení také prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Povinný subjekt informuje oznamovatele v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona, že vylučuje přijímání oznámení od některých Zákonem dovolených osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií

Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky 2024/2025

Adaptační kurzy se uskuteční ve dnech úterý 14.5., úterý 21.5., úterý 28.5., úterý 4.6. a úterý 11.6. vždy od 14:00 do 15:00.

Více informací k adaptačním kurzům pro budoucí prvňáčky: https://www.nasmetance.cz/zakladni-skola/adaptacni-kurzy-pro-budouci-prvnacky-2024-2025/