Domů Základní škola Naše škola O škole

Škola

Domů Základní škola Naše škola O škole

O škole

Zbyšek Vít | 10. 1. 2009
Základní škola sídlí v budově postavené v roce 1888 na Královských Vinohradech na křižovatce ulic Na Smetance a Španělská.

Zřizovatel školy :
Městská část Prahy 2
náměstí Míru 20/600
Praha 2
120 39

V budově mimo základní školu také sídlí mateřská škola a školní jídelna. Škola patří v Městské části Praha 2 mezi středně velké, nyní ji navštěvuje asi 540 žáků, kteří se učí v 19. třídách. Pro žáky 1. až 5. ročníku je určena školní družina, která je v provozu od 7:00 hodin do 17:30 hodin, v pátek do 17:00 hodin. Družinu navštěvuje přibližně 200 žáků ve 7 odděleních. Pro žáky 2. stupně ve škole funguje školní klub.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Všeobecně vzdělávací škola". Do výuky jsou zařazovány volitelné i nepovinné předměty. Od 6. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Základním a samozřejmým cílem výuky je poskytnutí kvalitního vzdělání potřebného pro další život co největšímu počtu žáků, naplnění požadavků vzdělávacího programu a zajištění přitažlivých forem tohoto vzdělávání.

Školního vzdělávacího programu "Všeobecně vzdělávací škola" je dále rozšířen zejména o:

1. Soutěže žáků školy

Škola podporuje zapojování žáků do individuálních i kolektivních soutěží. Některé soutěže sama organizuje, na některé vysílá své žáky. Tradičně se žáci školy účastní zejména:

  • olympiády českém jazyce, matematice, fyzice
  • soutěží v cizích jazycích
  • celé řady sportovních soutěží
  • literárních soutěží, matematických soutěží, výtvarných soutěží a dalších soutěží navazujících na výuku jednotlivých předmětů

2. Vydávání školních časopisů

Škola tradičně vydává školní časopisy, jejich počet se v posledních letech rozšířil i o časopisy vydávané v cizích jazycích. Literární časopis Smetánek vychází více než 25 let a mnohokrát získal nejvyšší ocenění v celostátních přehlídkách.

3. Školy v přírodě, výcviky a pobytové zájezdy

Škola průběžně nabízí rodičům žáků možnost výjezdu jejich dětí do školy v přírodě, na pobytové akce a výcvikový lyžařský kurs. Akce jsou realizovány jen v případě, že se přihlásí převážná většina žáků třídy.

5. Další aktivity školy

V průběhu školního roku škola organizuje návštěvy divadel, koncertů, výlety do okolí Prahy. Ve škole funguje školní knihovna, připravují se veřejná vystoupení žáků. Je realizován program prevence proti projevům rasizmu, netolerance a xenofobie, program prevence zneužívání návykových látek. Škola má zajištěn pitný režim žáků. Ve škole probíhají i praxe studentů Pedagogické fakulty UK.

Žáci i rodiče oceňují sympatickou skutečnost, že pod jednou střechou mohou zájemci rozvíjet i mnoho zájmových aktivit organizovaných domem dětí a mládeže a občanskými sdruženími. To všechno vytváří z naší školy instituci, která usiluje o vytvoření zajímavých a tvořivých příležitostí pro příznivý rozvoj každého dítěte.

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT

Zápis do mateřské školy 2024/2025
6.5. a 7.5.2024     14:00 až 17:00

Více informací k zápisům do mateřské školy: https://www.nasmetance.cz/kategorie/materska-skola/zapis-a-kriteria-k-prijeti/