Domů Základní škola Školní psycholog Školní psycholog

Škola

Domů Základní škola Školní psycholog Školní psycholog

Školní psycholog

Zbyšek Vít | 18. 11. 2021

Vážení učitelé, žáci, rodiče,

ve škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog a speciální pedagog. Tito pracovníci společně zajišťují pedagogicko-psychologické poradenství.

Ráda bych Vás seznámila s prací školního psychologa. Tato funkce je ve škole nová a byla vytvořena, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům.

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

Školní psycholog je k dispozici i rodičům – zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomůže při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodické vedení, pomáhá jim při práci s dětmi cizinců, spolupracuje na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi.

K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.

Nejedná se však o pedagogicko-psychologické vyšetření, to je předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickou poradnou.

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Ráda Vám pomohu najít řešení toho Vašeho. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytovány dalším osobám.

Konzultační hodiny pro žáky:        pondělí 14:00 – 15:00, dále podle domluvy

Konzultační hodiny pro rodiče:     pondělí 8:00 – 8:45
                                                                  čtvrtek 13:00 – 15:00

Konzultace si, prosím, předem domluvte na telefonním čísle 723 716 939 nebo na adrese sarka.kucerova@nasmetance.cz (termín může být obsazený).

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT

Zápis do mateřské školy 2024/2025
6.5. a 7.5.2024     14:00 až 17:00

Více informací k zápisům do mateřské školy: https://www.nasmetance.cz/kategorie/materska-skola/zapis-a-kriteria-k-prijeti/