Domů Mateřská škola Dokumenty školy Dokumenty MŠ

Škola

Domů Mateřská škola Dokumenty školy Dokumenty MŠ

Dokumenty MŠ

Zbyšek Vít | 30. 8. 2023

Informace pro rodiče –  Zákon o dani z příjmu

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu může daňový poplatník – zákonný zástupce dítěte uplatnit slevu za umístění dítěte v mateřské škole dle §35ba odst. 1 písm. g a § 35b. (Týká se pouze plateb školného.)

Tuto zákonnou slevu na dani je možné uplatnit 1x ročně, a to v rámci ročního zúčtování prováděného za zaměstnance zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání.

Slevu na dani může uplatnit pouze jeden zákonný zástupce za podmínky, že s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti.

Potvrzení o skutečně vynaložených výdajích tj. potvrzení o platbách školného za rok 2023 vydá poplatníkovi mateřská škola.   

Potvrzení bude zpracováno asistentkou ZŠ a MŠ Na Smetance. Následně bude vydáno v MŠ Na Smetance asistentkou a v pobočce Vozová učitelkou.

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií