Domů Mateřská škola Aktivity MŠ

Aktivity MŠ

Zbyšek Vít | 18. 1. 2022

Preventivní programy :

 • Pro děti
  • logopedická prevence
  • spolupráce s Policií : bezpečnostní prevence + dopravní výchova
  • bezpečnost dětí na ulici apod. s Policií ČR
  • Dětství bez úrazů
  • zdravé zuby
  • ekologie – mimo jiné „Třídíme odpad“
  • Škola plná zdraví
  • Bezpečná školka - projek Good Yaer
  • Zelená škola
  • Objevujeme s medvídkem Niveou
 • Pro rodiče
  • grafomotorika
  • školní připravenost

Nápravné programy :

 • Pro rodiče a děti
  •  HYPO program – hyperaktivita + pozornost u předškolních dětí

Kroužky

 • tanečky
 • hudebně pohybový kroužek
 • angličtina pro předškolní děti
 • plavání  z důvodu hygienicko-epidemiologických opatření je zrušeno
 • keramika v letošním roce z provozních důvodů bude přerušena


MŠ Na Smetance

 • Stonožková škola, kdy 2x v roce pořádáme společně s dětmi i rodiči humanitární akce v rámci Hnutí na vlastních nohou Stonožka
 • dětská sportovní olympiáda
 • Smetankovská akademie Jak jde čas Na Smetance v projektu Česko se hýbe
 • celoroční stravovací soutěž – Jím všechno
 • rozloučení s předškoláky

MŠ Na Smetance i pobočka Vozová

 • účast na výtvarných soutěžích vyhlášených MŠMT ČR, MČ Prahy 2 a dalšími organizacemi
 • adaptační odpoledne pro nově přijaté děti + jejich rodiče (květen, červen)
 • poznávací vycházky po Praze - starší děti,do Národ. muzea, apod.
 • divadla, naučné pořady a kulturní akce v MŠ i mimo cca 10-12x/rok
 • akce v MŠ besídky – Mikuláš, Vánoce, Den dětí; dětská olympiáda, karneval na rozloučenou, celodenní výlet

spolupráce s Vinohradskou knihovnou, akce v knihovně

spolupráce s Městskou policií

MŠ spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Praze 2, Speciálním pedagogickým centrem v Praze 2, 6 a 8, Foniatrickou klinikou, klinickými logopedy, psychologem a speciálními pedagogy  ze ZŠ MČ Prahy 2.

Dále s SPgŠ, SOŠPg, SOŠS, PedF UK, FTVS UK, DDM Slezská.

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT