Domů Aktuality GDPR

GDPR

Zbyšek Vít | 18. 1. 2022

Kontaktní osoba

JUDr. Irena Princová

e-mail: dpo@praha2.cz, tel.: 601 030 988

GDPR v MŠ

V souladu s nařízením EU má MŠ vnitřní směrnici pro ochranu osobních údajů zaměstnanců, dětí + zákonných zástupců, a to s platností od 25.05.2018.

Dále všichni zákonní zástupci se písemným informovaným souhlasem vyjadřovali k dalším okruhům, které nespadají do povinného sdělení. Informovaný souhlas bude plně respektován.

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT