Domů Mateřská škola Prázdninový provoz Informace k prázdninovému provozu 2024

Škola

Domů Mateřská škola Prázdninový provoz Informace k prázdninovému provozu 2024

Informace k prázdninovému provozu 2024

Zbyšek Vít | 4. 3. 2024

Mateřská škola při Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 zajišťuje prázdninový provoz od 22.7.2024 do 2.8.2024.

Přijímací řízení – zápis:

Výhodou je vyplnění a stažení dokumentace v elektronické podobě.

  • Pokud rodič nevyužije elektronického předzápisu, může se přijít zapsat 4. 4.2024

Termíny zápisu (odevzdání dokumentace):  Vchod do ZŠ Na Smetance 1, jídelna ZŠ, přízemí.

3.4.2024 pro rodiče registrované v elektronickém předzápise od 14:30 do 18:00 hod
4.4.2024 pro rodiče, kteří nemají elektronickou registraci od 14:30 do 17:00 hod

Při zápisu zákonný zástupce předá požadovanou dokumentaci (Žádost o přijetí, Přihlášku ke stravování) a kopii Evidenčního listu z kmenové mateřské školy. Upozorňujeme, že na Žádosti o přijetí nebo Evidenční list je třeba potvrzení od ředitelky kmenové mateřské školy, že dítě do dané mateřské školy dochází.

Kritériem pro přijetí k prázdninovému provozu v roce 2024 do mateřské školy při Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 je docházka dítěte do některé z mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 2 a včasná úhrada platby v daném termínu.

Pokyny k platbě obdrží zákonní zástupci na e-mail.

Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz měla připsány na účtech nejpozději 24.4.2024 včetně a byly jednoznačně identifikovatelné dle pokynů mateřské školy (variabilní symbol). Doporučujeme důslednou kontrolu před odesláním platby a dodržení předaných pokynů k platbě.

V případě neuhrazení v řádném termínu nebude dítě k prázdninovému provozu přijato. V případě neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a dítě nebude k prázdninovému provozu přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí k prázdninovému provozu bude zveřejněn od 29. 4. 2024 na www.msnasmetance.cz, nebo ve vitríně u vstupních dveřích do MŠ.

Školné 450,- Kč.
Stravné 50,- Kč / 53,- Kč/den pro děti s odkladem školní docházky.
Platba školného je nevratná.
Včas odhlášené stravné bude vráceno na účet zákonného zástupce.
Odhlašování stravy a omluvenky z docházky: omluvenka@msnasmetance.cz do 7:45 hod daného dne. Do předmětu uvádějte jméno dítěte, třídu a kmenovou MŠ.

Při prvním příchodu do naší mateřské školy vyplníte Zmocnění k vyzvednutí dítěte jinou osobou, než je zákonný zástupce (pokud budete potřebovat) a předáte ve své třídě paní učitelce.

Organizace provozu:

Provozní doba 7:00 – 17:30 hod.
Příchod dětí:    7:00 –   8:25 hod.
Vyzvedávání dětí po obědě: 12:35 -13:00 hod.
Odpolední vyzvedávání:       15:00 – 17:15 hod.

Dítě bude předáno pouze zákonnému zástupci nebo pověřené osobě na základě vyplněného zmocnění.

Co děti do školky potřebují:

  •  přezůvky - nejlépe bačkůrky (ne pantofle, ne cross!) - podepsat
  • pohodlné převlečení do třídy
  • oblečení na zahradu dle aktuálního počasí, včetně pokrývky hlavy
  • náhradní spodní prádlo a tričko
  • celodenní pitný režim je zajištěn

Důležité kontakty: www.msnasmetance.cz, omluvenka@msnasmetance.cz

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií