Domů Mateřská škola Zápis a kritéria k přijetí Instrukce k Zápisu do MŠ Na Smetance 2023/2024

Škola

Domů Mateřská škola Zápis a kritéria k přijetí Instrukce k Zápisu do MŠ Na Smetance 2023/2024

Instrukce k Zápisu do MŠ Na Smetance 2023/2024

Zbyšek Vít | 22. 2. 2023

Zápisy do mateřské školy při ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 budou probíhat 2.5 a 3.5.2023 prezenční formou. Při nejasnostech nebo dotazech k zápisu do mateřské školy používejte prosím pro komunikaci se školou email zapis@nasmetance.cz .

Instrukce k zápisu do mateřské školy 2023/2024

 1. Žádost o přijetí do mateřské školy bude přístupná v online prostředí od 17.4.2023 od 8:00 do 3.5.2023 do 16:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.
 2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz ke stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do MŠ ve školním roce 2023/2024“.
 3. Na webových stránkách https://1url.cz/@zapisMS provedete předregistraci dítěte (dětí).
 4. Do emailu, který vyplníte v předregistraci, Vám přijde odkaz na stažení přihlášky, kterou následně dovyplníte. Jedná se o PDF soubor, který je možno upravovat v prohlížeči PDF souborů.
  1. Nejběžnější PDF prohlížeč je Adobe Acrobat Reader adobe.com/reader/?loc=cz.
  2. Můžete využít i jiný, například Foxit Reader foxitsoftware.com/pdf-reader/.
  3. Pokud nemáte žádný prohlížeč PDF nebo jej nechte instalovat, tak můžete přihlášku vyplnit ručně. Zde poprosíme o vyplnění HŮLKOVÝM (TISKACÍM) PÍSMEM, aby přihláška byla čitelná.
 5. Vyplněný formulář nezapomeňte prosím podepsat, jinak je neplatný!
 6. Informace o možnosti nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení svého dítěte.
  Rodiče mohou do příslušného spisu nahlédnout vždy ve středu od 13:00 do 14:00 do doby vydání rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy ve školním roce 2023/2024.
 7. Informace o uveřejnění seznamu přijatých dětí do mateřské školy 2023/2024.
  Rozhodnutí o přijetí bude sděleno na internetových stránkách školy msnasmetance.cz v sekci Zápis a Kritéria k přijetí pod identifikačním číslem žádosti o přijetí po uzavření zápisů.
 8. Protože je k zápisu potřeba ověření rodného listu, tak Vás prosíme o předložení rodného listu v době prezenčního zápisu v mateřské škole.
 9. Předání dokumentů: Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy ve školním roce 2023/2024 potvrzená lékařem, Evidenční list a Přihláška ke stravování. Bez předání těchto dokumentů není žádost o zapsání dítěte (dětí) do mateřské školy platná!

K předání žádosti využijte jeden z vypsaných termínů prezenční formy zápisů ve dnech:
2.5.2023          14:00 – 17:00
3.5.2023          14:00 – 17:00

K zápisu se dostavte s originály vyplněných dokumentů, rodným listem dítěte, svým platným občanským průkazem, pasem, případně dokladem o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti Praha 2 nebo potvrzeným dlouhodobým pobytem na území ČR.

Pokud bude dítě z naší spádové oblasti, budeme tuto informaci ověřovat v matrice a pokud v ní nebude dítě uvedeno, vyzveme Vás k předložení dokladu o trvalém bydlišti dítěte. (Vydá oddělení evidence obyvatel, MČ Praha 2).

 1. Informace o přijetí dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na stránkách školy https://www.nasmetance.cz/kategorie/materska-skola/zapis-a-kriteria-k-prijeti/ nejdéle 30 dní po ukončení zápisů. Z toho důvodu si uchovejte registrační číslo, které je uvedeno v pravém horním rohu žádosti o přijetí. Pokud dojde ke ztrátě tohoto registračního čísla, můžete nás kontaktovat emailem na zapis@nasmetance, kde uvedete Vaše jméno a příjmení a jméno a příjmení dítěte. Bude kontrolováno, jestli souhlasí Váš email s emailem, který byl uveden při registraci. Pokud ne, nebude registrační číslo odesláno.

Děkujeme Vám za pochopení, pokud máte nějaké nejasnosti nebo dotazy, tak se nebojte na nás obrátit na email zapis@nasmetance.cz.

Pokud nezvládnete vyplnit předregistraci v aplikaci, nevadí, vyplníme s vámi u zápisu ve škole 😊.

Přejeme Vám pevné zdraví a úspěšný zápis do mateřské školy                 Vaše vedení mateřské školy

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií