Domů Mateřská škola Zápis a kritéria k přijetí Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a pro školní rok 2023/2024

Škola

Domů Mateřská škola Zápis a kritéria k přijetí Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a pro školní rok 2023/2024

Zbyšek Vít | 1. 2. 2023
  1. Ve školním roce 2023/2024 budeme přijímat 28 dětí.

Předškolní vzdělávání v MŠ Na Smetance a pobočce Vozová je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

  1. Povinné předškolní vzdělávání podle §34 a školského zákona. Děti, které k 31.08.2023 dosáhnou věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2.
  2. Děti, které k 31.08.2023 dosáhnou věku 4 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3. Děti, které k 31.08.2023 dosáhnou věku 3 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  4. Děti, které k 31.08.2023 dosáhnou věku nejméně 3 let a mají trvalé bydliště mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  5. Děti, které k 31.12.2023 dosáhnou věku 3 let a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 2 i mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do mateřské školy a to v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita MŠ.

 

V Praze dne 1.2.2023                                                                Mgr. Zbyšek Vít

ředitel ZŠ a MŠ Na Smetance 1

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií