cs Czech
Domů Mateřská škola Stonožka Stonožka – Hnutí na vlastních nohou
Domů Mateřská škola Stonožka Stonožka – Hnutí na vlastních nohou

Stonožka – Hnutí na vlastních nohou

Zbyšek Vít | 4. 4. 2022

více na

www.stonozka.org

Stonožka – Hnutí na vlastních nohou

V rámci pedagogické práce s dětmi v návaznosti na školní plán MŠ pro předškolní vzdělávání se děti kromě jiného seznamují i s tím, jak je důležité si vzájemně pomáhat, pomáhat i dětem například hendikepovaným, v těžkých životních podmínkách (situacích)…. Jednou variantou uvědomění si pomoci druhému je i Stonožka - Hnutí na vlastních nohou, s kterou spolupracujeme několik let. Děti předem ví na co přispíváme a máme i zpětnou vazbu co se opravdu podařilo.

Od roku 1998 přispíváme pravidelně na stonožkové konto Hnutí na vlastních nohou

Každoročně docházíme s našimi dětmi na výstavu prací žáků ZŠ Kladská, Praha 2. Tato výstava se každoročně koná ve stonožkovém týdnu, kde se setkáváme s paní Bělou Gran Jensen, s kterou jsme stále ve spojení.

 Další akce naší MŠ jsou aktuálně doplňovány. 

Školní rok 2021/2022

Z důvodu špatné epidemiologické situace Covid -19 nejsou dále plánovány další akce.  

 11 .11.2021 se naše děti účastnily na Dni válečných veteránů na Náměstí Míru. Jako každoročně kreslily ily obrázky, které osobně předaly zástupcům Armády ČR, jejichž prostřednictvím se rozlétly do světa, vojákům půsíbícím v zahraničních misích. V minulosti "letěly" obrázky našich dětí například do Mali nebo Afghánistánu. Děti také vyráběly červené máky a české vlajky, které zapíchaly na pietní místo se symbolickými kříži  (památné místo se jmény zesnulých v misích). Děti si vyzkoušely např. neprůstřelné vesty, potěžkaly si zbraně, prohlédly techniku, vojenská auta a vojenskou výzbroj. Moc děkujeme za možnost se účastnit.

Školní rok 2020/2021

Z důvodu špatné epidemiologické situace Covid -19 nejsou dále plánovány další akce.  

 11 .11.2020 se naše děti prezentovaly na Dni válečných veteránů na Náměstí Míru. Děti nakreslily obrásky, které byly předány zástupcům Armády ČR, které je předají vojákům půsíbících v misích v zahraničí. V minulosti "letěly" obrázky našich dětí například do Mali nebo Afghánistánu. Děti také vyrobily červené máky a české vlajky, které zapíchaly na pietní místo se symbolickými kříži  (pamáné místo se jmény zesnulých v misích). Děti si prohlédly techniku, vojenská auta,  vojenskou výzbroj, kterou měly možnost si obléci.

Školní rok 2019/2020

Zdůvodu výskytu COVID - 19, nepříznivé epidemiologické situaci a uzavření mateřské školy jsou všechny akce zrušeny.

26.11.2019 se konala Vánoční stonožková výstava, kde byly k prodeji  vánoční zápichy, drobné dárečky, ozdobičky na stromeček,  na větvičky i na vánoční stůl, vánoční věnce, svícínky ze skleniček, perníčky, jmenovky, korálkové a dřevěné výrobky a další drobnosti pro potěchu i k darování. Paní kuchařky napekly malé mini vánočky, které se vyprodaly velmi rychle. Mňam. 

Výtěžek byl zaslán na konto Hnutí na vlastních nohou Stonožka. Již dnes se těšíme na velikonoční stonožkovou výstavu.

11 .11.2019 se naše děti prezentovaly na Dni válečných veteránů na Náměstí Míru. Děti nakreslily obrásky, které byly předány zástupcům Armády ČR, které je předají vojákům půsíbících v misích v zahraničí. V minulosti "letěly" obrázky našich dětí například do Mali nebo Afghánistánu. Děti také vyrobily červené máky a české vlajky, které zapíchaly na pietní místo se symbolickými kříži  (pamáné místo se jmény zesnulých v misích). Děti si prohlédly techniku, vojenská auta,  vojenskou výzbroj, kterou měly možnost si obléci.

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2017/2018

Generální štáb AČR

k rukám generála Ing. Josefa Bečváře

Vítězné náměstí 1500/5

160 01 Praha 6 – Dejvice

 

V Praze 25. ledna 2018

Vážený pane generále,

dne 10.11.2017 Městská část Praha 2 opět pořádala připomenutí mezinárodního Dne válečných veteránů.  Pravidelně se účastníme možnosti poslat našim nasazeným vojákům obrázky a aktivně spolupracujeme již 21 let s Hnutím Na vlastních nohou – Stonožka. V dubnu 2017 jste nám slavnostně s paní Bělou Gran Jensen zahajoval  naši 20. stonožkovou výstavu.

Předloni jsme potěšili obrázky vojáky v Mali, letos to byl Afghánistán. Naše výtvarná díla odletěla a zpět přiletěla odpověď:

Vážená paní ředitelko.

Jmenuji se Oldřich Horáček momentálně jsem nasazen v Afghánistánu. Dostaly se mi do ruky výkresy vašich dětí, Zuzanky, Liama a Antonie. Moc Vám za ně děkujeme. Zvlášť ten od Zuzanky. Bude zřejmě doktorka😊.

Chtěl bych se dětem za jejich obrázky nějak odvděčit. Nechám na Vás jakou formou. Napadlo mě koupit do vaší školky nějaké deskové naučné hry? Nechal bych to na Vás.

Ještě jednou děkuji a přeji Vám všem hodně štěstí, zdraví a dětem radost do života.

 

Chtěli jsme se s Vámi podělit o tento obdivuhodný a záslužný čin. Tímto dopisem proto děkujeme, jmenovitě panu Oldřichu Horáčkovi za finanční přispění, které jsme využili na nákup nových her. Našim dětem v MS Na Smetance i na pobočce Vozová budou pomáhat rozvíjet pozornost, myšlení a řeč.

Posíláme pozdravy, přání zdraví a štěstí všem našim vojákům do Afghánistánu.

S díky,

Petra Juhanová a děti z MŠ Praha 2, Na Smetance 1

 

Školní rok 2016/2017

12/2016 V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali  Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně "5. Originální smetankovská vánoční kuchařka" s oblíbenými rodinnými recepty i recepty různých kultur. Kuchařka je rozdělena do několika kapitol: Vánoční zvyky i mezinárodní, Vánoční tradice u nás, Z nebeské cukrárny, Sváteční menu, Silvestrovské dobroty. Kuchařka je doplněna obrázky dětí k dokreslení. Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek např. slámové věnečky, přáníčka, svícínky ze skleniček na víno, perníčky, jmenovky, zdobené papírové stromečky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, kapříci a andělé z keramiky, pletení sněhuláci, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Ceny byly opět symbolické od 2,- do 50,- Kč. Tentokrát se nám podařila vybrat neuvěřitelná částka 7 132,- Kč a 2,- Slovenské koruny, která putovala na konto Stonožky. Již dnes se těšíme na 20. velikonoční výstavu.
 

Školní rok 2015/2016  

DĚTI Z MŠ NA SMETANCE PŘIVOLÁVALY JARO A TÍM I POMÁHALY

 Ve dnech 16. a 17. března 2016 se konala již 19. tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVÁ  STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací dětí a kolektivu MŠ. Výstavu zahájila ředitelka Jiřina Belšanová, zástupkyně a garantka Stonožky v MŠ Petra Juhanová, zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen, a dále zástupce Armády ČR, velitel 103. centra CIMIC, podplukovník gšt. Mojmír Jančík. Také jsme přivítali milé hosty z MČ Prahy 2 a děti z Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, kam směřovala mnohokrát naše pomoc.

Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Stoly byly plné velikonočních výrobků, kraslic, pomlázek, velikonočních zajíců, vitráží do oken, zápichů, osení, květin, motýlků, mini mazanců, jarních a velikonočních přáníček a výrobků z korálků.

Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky a paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5,- do 35,- Kč. Výtěžek je neuvěřitelných 6.157,- Kč.

Tato částka bude zaslána na konto Hnutí na vlastních nohou Stonožka. Tentokrát půjde výtěžek na výzkum Crohnovy choroby u dětí.  Již dnes se těšíme na jubilejní 20. velikonoční výstavu.

Rychlá stonožková výzva

19.1.2016 se na mě obrátila naše stonožková teta Běla s „Rychlou stonožkovou výzvou“ pomoci dětem ze dvou sirotčinců v senegalském Dakaru.

Pomoc se skládala ze sběru plyšáků použitých i nových a sběru psacích či výtvarných potřeb např. propisek, pastelek,  tužek, ořezávátek, bloků, omalovánek, sešitů, papírů a pod. Jak můžete vidět na fotkách, sešlo se neuvěřitelné množství plyšáků všech velikostí. Nakonec se nám podařilo během 5ti dnů „našlapat“ plyšáky 10 pytlů. Naplnila se i jedna krabice výtvarným materiálem.

31.1.2016    Odvoz byl složitý, protože se vše málem nevešlo do velkého auta, které doprovází legendární Lopraisovu dakarskou Tatru 815, která veze pomoc do dvou sirotčinců v senegalském Dakaru a do kojeneckého ústavu do Mali. Slavnostně byly předány do rukou Milana Horky a Karla Lopraise.

Účastnila jsem se s Bělou Gran Jensen i oficiálního předání 30.1.2016 v Praze na Palachově náměstí do rukou Karlu Lopraisovi a Milanu Horkovi.

12/2016    Vánoční prodejní výstava - výtěžek 4.021,- Kč.

12/2016    Čtyři děti byly oceněny ve stonožkové výtvarné soutěži „Karel IV. – otec vlasti“.

12/2015    Účast na vánoční mši, kterou sloužil pražský arcibiskup J.E. Dominik kardinál  Duka.

10/2015    Kresba obrázků pro válečné veterány a vojáky v misích na výzvu MČ Praha 2.

11/2015    Účast na oslavách Dne válečných veteránů pořádaných Prahou 2 a slavnostní předání obrázků, které kreslily děti pro vojáky v zahraničních misích. Psali o nás v denním tisku, že jsme kreslili obrázky pro vojáky v misích – foto s předáním vojákům v Mali a Afghánistánu náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Josefem Bečvářem

21. září 2015     Účast paní učitelky Petry ve Zvíkovci na slavnostním setkání stonožkových pedagogů u příležitosti 25. výročí založení Stonožky. Z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby převzala diplom a ocenění za dlouholetou spolupráci se Stonožkou.

Školní rok 2014/2015

Vánoční stonožková prodejní výstava v MŠ Na Smetance

V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali jednodenní Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu.

K prodeji byl hlavně 4. ORIGINÁLNÍ SMETANKOVSKÝ STONOŽKOVÝ DOKRESLOVACÍ KALENDÁŘ pro rok 2015. Všechny třídy přispěly svými originálními obrázky. Kalendář byl doplněn každý měsíc o úkol pro děti, s kterým jim mohou pomoci dospělí, nebo se také zapojí.

Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek i kuchařek např. vánoční zápichy, jmenovky na dárky, věnečky, andílci, překvapení v látkovém pytlíčku, svítilničky, přáníčka, zdobené perníčky, svícínky, ozdoby na stromeček z různých materiálů, sovičky, sněhuláci z kovových zátek, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Nejstarší děti vyráběly doma s rodiči a své výrobky daly do prodeje.

Ceny byly opět symbolické od 1.- do 35.- Kč. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 4.594,- Kč, které poputují na konto Stonožky – Děti pomáhají dětem.

Přejeme všem klidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2015

Výtvarná soutěž

v červnu vyhlásilo Hnutí na vlastních nohou - Stonožka s Pražským arcibiskupstvím výtvarnou soutěž pořádanou k 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta. Tři děti z naší pobočky Vozová dostaly cenu.
V měsíci září a říjnu jsme sbírali kaštany pro zvířátka ze Železnobrodska. Zúčastnilo se Vás mnoho a nasbíraly jste několik pytlů. Myslivci a zvířátka všem děkují.

Školní rok 2013/2014

Výtvarná soutěž

v červnu vyhlásilo Hnutí na vlastních nohou - Stonožka s Pražským arcibiskupstvím výtvarnou soutěž pořádanou k 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta. Naše školka zaslala výtvarné práce. Vyhodnocení bude v říjnu 2014.l

XIV. udílení cen Ď

Mezi sedmi nominovanými v kategorii „Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince Hnutí na vlastních nohou Stonožka“ se ocitla i naše Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1. Tohoto ocenění se nám dostalo již potřetí. Samotná nominace je pro všechny děti, paní učitelky, ale i rodiče obrovský úspěch a ocenění naší práce. Děti se tak učí od mala pomáhat druhým.

V úterý 24. června 2014 se sešli v historické budově Národního divadla v Praze významní hosté z celé republiky na slavnostním poděkování mecenášům a dobrodincům "Cena Ď - 2014". I letos se sešli zástupci firem, organizací i jednotlivci, kteří nezištně podporují zoologické zahrady, divadla, sociální domovy, pomáhají všem těm, kteří to velmi potřebují. Mezi oceněnými byla i ZŠ Chýnov, která obdržela cenu "Za podporu hnutí Na vlastních nohou - Stonožka" za svou dlouholetou vynikající práci ve prospěch hnutí. Další cenu, tentokrát v kategorii "Morální vzor", předala paní Běla spolu se vzácným patronem Stonožky J. Em. Dominikem kardinálem Dukou Klubu "Za starou Prahu", který se nepřetržitě již od roku 1900 věnuje ochraně památek našeho hlavního města.

Výtěžekze stonožkové velikonoční výstavy 2014 je neuvěřitelných 7.828,- Kč. Děkujeme

U příležitosti 17 ti let spolupráce MŠ se Stonožkou

Vás srdečně zve 9.dubna 2014 v 15 hodin

na slavnostní zahájení VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÉ STONOŽKOVÉ VÝSTAVY prací našich dětí a kolektivu MŠ,

 kterou zahájí již tradičně zakladatelka a prezidentka STONOŽKY

„Hnutí na vlastních nohou“ paní Běla Gran Jensen.

Účast přislíbili i zástupci  Armády ČR, generálmajor Ing.Josef Šíba, generál Ing. Miroslav Žižka a další pozvaní hosté.

Jako každoročně budou zváni i milí hosté z MČ Praha 2.

 

Výstava bude otevřena 9.dubna od 15.00  do 17.30 hodin

a 10.dubna od 12.30 do 13.30; od  15.00 do 17.00 hodin.

Výtěžek z výstavy půjde na konto STONOŽKY. Půlkou již tradičně pomůžeme Dětské opařanské psychiatrické léčebně a druhá půlka výtěžku půjde na pomoc dětem dle aktuální potřeby za pomoci českých vojáků.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu

Tel.: 222 252 422, www.msnasmetance.cz,

e-mail: juhanova@msnasmetance.cz

Těsně před vánočními svátky nás oslovila paní Běla Gran Jensen a prosila o pomoc při sbírce oblečení pro syrské uprchlíky - děti. I když byl termín svozu krátce po novém roce, ihned po vyhlášení začali nosit rodiče s dětmi tašky darovanéhho oblečení. Podařilo se nám shromáždit čtrnáct napěchovaných pytlů. K oblečení jsme dětem přiložili i plyšáky. Když jsme sledovali v České televizi reportáž, jak náš kamarád ze Stonožek Jonáš také přinesl oblečení a proč pomáhal, uviděli jsme dále syrské děti, které obdarovávala stonožková teta Běla plyšáky, které jsme zrovna my poslali. Moc nás to potěšilo.                             Všem moc děkujeme - jste úžasní 

V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali jednodenní Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně „1.ORIGINÁLNÍ    SMETANKOVSKÁ KNIHA PEXES, OBRÁZKŮ, JAZYKOVÝCH HER A POHÁDEK 2013/2014“ dětí ze všech tříd naší školy i s obrázky k dokreslení.

Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek i kuchařek např. věnečky, andílci, stromky z bavlnek, svítilničky, přáníčka, zdobené perníčky, přáníčka, ozdoby na stromeček z různých materiálů, soby a sněhuláci z kovových zátek, korálkové výrobky a mnoho další drobností.

Ceny byly opět symbolické od 2.- do 35.- Kč. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 3.539,- Kč, které poputují na konto Stonožky.

V pátek 6.12.2013 se koná již třetí Stonožková mše pod patronací pražského arcibiskupa J.E. Dominika kardinála Duky OP. Tímto krásným způsobem chce poděkovat dětem i pedagogům za jejich práci a pomoc dětem ve válečných oblastech světa. V tento den bude předán Řád Zlaté stonožky i Petře Juhanové.

Mši bude přenášet Česká televize v přímém přenosu.

V měsíci září a říjnu jsme sbírali kaštany pro zvířátka ze Železnobrodska. Zúčastnilo se Vás mnoho a nasbíraly jste několik pytlů. Myslivci a zvířátka všem děkují.

Školní rok 2012/2013

Vítání jara 2013 v MŠ Na Smetance

Když jsme začali naší výstavu instalovat, v Praze leželo několik centimetrů nového sněhu. Děti říkaly, že kdyby uměly kouzlit, přivolaly by sluníčko. Jaké bylo překvapení, když nás ráno sluníčko opravdu probudilo. Při příchodu do třídy na mě děti volaly: „My jsme to dokázaly! Přivolaly jsme ho!“

V den, kdy začíná astronomické jaro, byla slavnostně zahájena tradiční 16. VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací a výrobků dětí, učitelek a kuchařek mateřské školy.

Výstavu zahájila ředitelka mateřské školy Mgr.Jiřina Belšanová a děti zazpívaly několik jarních písniček. Následně přivítala Petra Juhanová zakladatelku a prezidentku Hnutí na vlastních nohou - Stonožka paní Bělu Gran Jensen, 1. zástupce náčelníka GŠ Armády ČR generála Ing. Miroslava Žižku a zástupce stonožkové ZŠ Kladská v Praze 2. Dále ředitelka přivítala vzácné hosty z MČ Prahy 2 a ředitelku ZŠ Na Smetance Mgr. Hanu Vítovou.

Na dálku jsme zavzpomínali na plukovníka Petra Milčického, který byl přítomen na loňské výstavě a letos se bohužel omluvil z pracovních důvodů, a na děti a zaměstnance z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, které z provozních důvodů se přijedou na výstavu podívat až zítra.

Naše „stonožková teta Běla“, jak jí děti říkají, obdivovala nadšení a úsilí všech dětí, učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Také přítomným prozradila, kam část výtěžku z výstavy půjde. Druhá část půjde jako tradičně do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech.

Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Každý, kdo přišel na naši výstavu, se nestačil divit. Třída hýřila všemi barvičkami, stoly byly plné velikonočních výrobků – kraslic, pomlázek, drátovaných kraslic, obrázků do oken, velikonočních zápichů, osení, mini mazanců, jarních a velikonočních přáníček, květin z různých materiálů, výrobků z korálků (motýlků, kytiček, pomlázek i velikonočních vajíček), a další drobností. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky, zapojily se i paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5,- do 40,- Kč, nejvíce výrobků bylo od 5,- do 15,- Kč.

Letos jsme zažili hezký okamžik. V průběhu výstavy přišla Emma Burešová a Julie Tichá k naší „stonožkové tetě Běle“, generálu Žižkovi a Petře Juhanové. Předaly jim 172,- Kč, které vydělaly prodejem jejich výrobků ve škole. Jsou to žákyně 3.A ZŠ Na Smetance, naše bývalé stonožkové děti. Všechny nás moc potěšili.

Výtěžek z 16. velikonoční smetankovské stonožkové výstavy prací našich dětí a kolektivu MŠ je 6.215,- Kč.

Již dnes se těšíme na další stonožkovou akci.

Vyhodnocení výtvarné soutěže k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu  -  do výtvarné soutěže bylo přihlášeno více než 1 000 prací.

  • Cyril a Metoděj (soubor prací) –MŠ, Praha, Na Smetance/Lucie Tichá, Rosalie Šťastná, Eva Tomková, Matouš Zástěra, Natálie Koryntová, Sebastian Pippal/

V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali  jednodenní Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně 2. ORIGINÁLNÍ    SMETANKOVSKÁ KNIHA NEJOBLÍBENĚJŠÍCH BÁSNIČEK, ŘÍKADEL, ROZPOČÍTADEL A HÁDANEK 2012/2013“ dětí ze všech tříd naší školy i s obrázky k dokreslení.

Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek např. věnečky, andílci, přáníčka, zdobené perníčky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, prostírání, korálkové výrobky a mnoho další drobností.

Ceny byly opět symbolické od 2.- do 35.- Kč. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 4.218,- Kč, které poputují na konto Stonožky.

V pátek 7. prosince 2012 přijelo do Prahy více než 4 000 stonožkových dětí a pedagogů. Na v pořadí již druhou Stonožkovou mši je pozval pražský arcibiskup J.E. Dominik kardinál Duka OP, který jim tímto krásným způsobem chtěl poděkovat za jejich práci a pomoc dětem ve válečných oblastech světa. Mše se zúčastnili i významní hosté - ministr obrany Alexandr Vondra, velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík, náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel a vojáci, z nichž mnozí byli účastníky zahraničních misí AČR. Bez jejich přispění by bylo možno stonožkové zahraniční projekty realizovat jen velmi obtížně.

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete prohlédnou či stáhnout na stránkách Stonožky www.stonozka.org.
Slavnostní bohoslužbu natáčela ČT2 a v přímém přenosu odvysílala. Můžete ji shlédnout také na stránkách STONOŽKY www.stonozka.org.


V měsíci září a říjnu jsme sbírali kaštany pro zvířátka ze Železnobrodska.
 Zúčastnilo se Vás mnoho a nasbíraly jste několik pytlů. Myslivci a zvířátka všem děkují.

Školní rok 2011/2012

 

XII. ročník udílení Cen Ď – poděkování za pomoc - naše nominace

Ve čtvrtek 21. 6. 2012 byly v Národním divadle již podvanácté uděleny Ceny Ď. Prestižní ocenění se uděluje v různých kategoriích jednotlivcům, sponzorům i organizacím za všeobecně prospěšnou činnost.

Kolegium, pro udílení cen Ď mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům pod záštitou Hlavního města Prahy, to nemělo snadné. Ze čtrnácti krajských předkol ve všech kategoriích do pražského finále postoupily desítky nominovaných.

Mezi sedmi nominovanými v kategorii „Cena Ď pro mecenáše nebo dobrodince Hnutí na vlastních nohou Stonožka“ se ocitla i Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1. Tohoto ocenění se nám dostalo již podruhé. Samotná nominace je pro všechny děti, paní učitelky, ale i rodiče obrovský úspěch a ocenění naší práce. Děti se tak učí od mala pomáhat druhým.

Kolegium zasedalo tři hodiny před slavnostním zahájením, takže předem nikdo netušil, kdo v dané kategorii vyhrál. Nositelem Ceny Ď v naší kategorii se v letošním roce stala základní škola z Ledče nad Sázavou.

V kategorii „Morální vzor“ byl letos za prosazování etických norem ve společnosti oceněn Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Cenu mu předal první místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka.

Letošní dvanáctý ročník měl přece jednu zvláštnost a tou bylo udílení Ceny Ď v kategorii „Morální vzor v zahraničí“. Jejím laureátem se stal ministerský předseda Norského království Jens Stoltenberg, za jeho postoj při řešení situace po teroristickém útoku, při kterém zahynulo přes sedmdesát, většinou mladých  norských občanů. Cenu z rukou kardinála Duky převzal v zastoupení norský velvyslanec v České republice Jens Eikaas.

Oslava jara se stonožkovou výstavou

U příležitosti 15 let spolupráce MŠ Na Smetance v Praze 2 se Stonožkou se konala ve dnech 21. – 22. 3. 2012 již tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací a výrobků dětí, učitelek a kuchařek mateřské školy. Na výstavě se prodávaly i výrobky, které vyrobily děti s rodiči na hrových odpoledních, zaměřených na stonožkovou výstavu.

Výstavu zahájila spolu s učitelkou Petrou Juhanovou zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou - Stonožka paní Běla Gran Jensen, která zavzpomínala na prosinec loňského roku. Koncem listopadu se sešla s velvyslancem ČR u Svatého stolce Pavlem Vošalíkem a za deset dní letěla na audienci k papeži do Vatikánu, kde se dostalo Stonožce cti – papež jí dal požehnání a všem stonožkovým dětem. Dále ke všem přítomným promluvil za Armádu ČR plukovník Petr Milčický, na kterého se děti velice těšily.

Na dálku jsme zavzpomínali na 1. zástupce náčelníka GŠ Armády ČR brigádního generála Ing. Miroslava Žižku, který se omluvil, protože je momentálně služebně v Nebrasce, ale již dnes se těší na příští pozvání. Kapitánka Lada Kovářová, která před dvěma roky zahajovala výstavu, loni byla v době konání výstavy na misi v Afghánistánu, nás pozdravila na dálku, protože se věnuje služebním povinnostem. V dopise vzpomínala na naši výstavu, z které čerpala optimismus a sílu ještě mnoho dní. Dále všechny přivítal zástupce starosty MČ Praha 2 Bc. Jan Pech, vedoucí Odboru školství a kultury MČ Praha 2 Ing. Zuzana Folprechtová, předsedkyně Občanského sdružení "Přátelé Stonožky" Mgr. Kateřina Vávrová, děti z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech s vychovatelkami a ředitelka ZŠ Na Smetance Mgr. Hana Vítová.

Naše „stonožková teta Běla“, jak děti říkají, obdivovala nadšení a úsilí všech dětí, rodičů, učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Každý, kdo přišel na naši výstavu, se nestačil divit. Třída hýřila všemi barvičkami, stoly byly plné velikonočních výrobků – kraslic, pomlázek, obrázků do oken, velikonočních zápichů, osení, vyšívaných deček, mini mazanců, přáníček z ručně vyráběného papíru, jarních a velikonočních přáníček, květin z papíru, výrobků z korálků a další drobností. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky, zapojili se i rodiče a paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5,- do 40,- Kč. Výjimkou byly tři pomlázky po 60 korunách, darované moravskou stonožkovou školou. Každá byla jiná jak použitím barevného proutí, tak způsobem pletení.

Výtěžek z 15. velikonoční smetankovské stonožkové výstavy prací našich dětí, rodičů a kolektivu MŠ je 7.828,- Kč. Tato částka bude zaslána na konto Hnutí na vlastních nohou Stonožka a bude rozdělena na 2 části. Jedna část půjde na pomoc do Afghánistánu a druhá do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Za dobu 15 let se nám podařilo přispět částkou  118.374,- Kč.

Již dnes se těšíme na další stonožkovou akci.

Kardinál Duka a stonožkové Diamanty v koruně

Když jsem dostala pozvánku na akci „DIAMANTY V KORUNĚ“ od zakladatelky a prezidentky Hnutí na vlastních nohou STONOŽKY Běly Gran Jensen, myslela jsem, že je to jen sen, z kterého jsem se probudila 10. 3. 2012. Dostalo se mi velké pocty. Byla jsem mezi vybranými deseti zástupci stonožkových škol z České a Slovenské republiky, které přijal Dominik kardinál Duka OP. Byla jsem jediným zástupcem mateřských škol, čehož si velmi vážím.

Jeho Eminence kardinál Duka nás nejdříve pozdravil a následně vedl rozhovor se všemi jednotlivě. Zajímal se, z jaké jsme školy, jak dlouho a jak s dětmi pomáháme. Všem stonožkovým dětem a učitelům požehnal.

Následně se nás ujala sestra Dominika Bohušová, která je pravou rukou pana kardinále. I s ní jsme si povídali o pomoci, kterou stonožkové školy pomáhají naplňovat. Na závěr setkání nás vzala sestra Dominika na střechu Arcibiskupství pražského, z které jsme obdivovali krásy Prahy.

Večer jsme se ještě setkali s velvyslancem ČR u Svatého stolce Pavlem Vošalíkem, s kterým jsme si mimo jiné povídali o výtvarné soutěži k 115O. výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje. Soutěž vyhlásilo Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a Arcibiskupství pražské pro žáky mateřských, základních a středních škol a základních uměleckých škol ČR a SR.

Tento den, byl pro nás všechny „stonožkové školy“ velkým oceněním, kterým se nám dostalo za práci, kterou pro stonožkové hnutí vykonáváme.

 

V  předvánočním čase, 7.12.2011, jsme již tradičně uspořádali v naší  MŠ      Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně „4.Originální smetankovská vánoční kuchařka “ s oblíbenými rodinnými recepty. Kuchařka je rozdělena do několika kapitol : Vánoční zvyky, Vánoční tradice u nás, Z nebeské cukrárny, Sváteční menu, Silvestrovské dobroty, Zimní hádanky a Vyrobte si s dětmi. Kuhařka je doplněna obrázky dětí k dokreslení.
Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek např.  slámové věnečky,  přáníčka, domácí vánočky s mandličkami, perníčky, jmenovky, zdobené papírové stromečky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, kapříci a andělé z keramiky, pletení  sněhuláci, korálkové výrobky a mnoho další drobností.
Ceny byly opět symbolické od 2.- do 35.- Kč. Podařilo se nám vybrat 4.539.- Kč, které poputují na konto Stonožky.

 V měsíci září a říjnu jsme sbírali kaštany pro zvířátka ze Železnobrodska. Zúčastnilo se Vás mnoho a nasbíraly jste několik pytlů. Děkujeme všem

 

Školní rok 2010/2011

U příležitosti 14ti let spolupráce MŠ Na Smetance, v Praze 2 se Stonožkou se konala ve dnech 12. – 13.4.2011 již tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací dětí a kolektivu MŠ.

Výstavu  zahájila spolu s učitelkou Petrou Juhanovou zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen, dále 1.zástupce náčelníka GŠ Armády ČR brigádní generál Ing. Miroslav Žižka, účastník misí v Afghanistánu major Karel Kout, na dálku jsme zavzpomínali na kapitánku Ladu Kovářovou, která loni zahajovala výstavu a momentálně je na misi v Afghánistánu a ráno se s námi spojila  a všechny pozdravovala a děkovala za pomoc tamním dětem. Dále všechny uvítal zástupce starosty MČ Praha 2 Jan Pech, předsedkyně Hnutí na vlastních nohou Mgr. Kateřina Vávrová, vrchní sestra Olga Faladová s dětmi z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech a ředitelka ZŠ Na Smetance Mgr. Hana Vítová.

 Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Každý, kdo přišel na naši výstavu se nestačil divit. Stoly byly plné velikonočních výrobků – například kraslic, pomlázek, velikonočních zajíců na kliku, obrázků do oken, zápichů, osení, vyšívaných deček, mini mazanců, přáníček z ručně vyráběného papíru, jarních a velikonočních přáníček a  výrobků z korálků. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i  paní učitelky, zapojili se i rodiče a paní kuchařky.

Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5.- do 30.- Kč.

Výtěžek ze 14.Velikonoční smetankovské stonožkové výstavy prací našich dětí, rodičů a kolektivu MŠ je 7.212,- Kč. Tato částka bude zaslána na konto Hnutí na vlastních nohou Stonožka a bude rozdělena na 2 části. Jedna část půjde na pomoc do Afghánistánu a druhá do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech.

 Za dobu 14ti let se nám podařilo překonat částku 100.000,- Kč - přesně 106.007,- Kč.

 Již dnes se těšíme na další stonožkovou akci.

Autolékárničky pomáhají - leden 2011

V lednu 2011 se uskutečnila sbírka starých autolékárniček.

Paní Běla při své návštěvě v Afghánistánu, kde mimo jiné Stonožka pomáhá dětem již několik let ve spolupráci s Armádou ČR,  viděla, v jakých podmínkách zde žijí děti. Proto se rozhodla uspořádat tuto sbírku. Využila povinné výměny autolékárniček v ČR, které budou pro afghánské děti i jejich příbuzné znamenat velkou pomoc, mohou zachránit  i život .

I my jsme u nás ve školce ihned vyvěsili letáček a již druhý den rodiče začali nosit staré autolékárničky. Do konce ledna se nám jich podařilo nasbírat docela slušnou hromádku.

Lékárničky budou dovezeny vojáky Armády ČR do Afghánistánu  a následně distribuovány tam, kde jich bude nejvíce potřeba.

V  předvánočním čase, 9.12.2010, jsme již tradičně uspořádali v MŠ      Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně „3.Originální smetankovský stonožkový dokreslovací kalendář “ s obrázky dětí ze všech tříd naší školy  k dokreslení.

Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek např.  zdobené větvičky, věnečky,  přáníčka, perníčky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, prostírání, korálkové výrobky a mnoho další drobností.

Ceny byly opět symbolické od 2.- do 35.- Kč. Podařilo se nám vybrat 3.584.- Kč, které poputují na konto Stonožky. Finanční prostředky budou použity na učební pomůcky.

Můj sen o Afghánistánu

V pondělí 13. prosince se uskutečnila v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vernisáž výstavy pod názvem "Můj sen o Afghánistánu". ´Pozvána byla i naše paní učitelka Petra Juhanová.Záštitu nad výstavou převzali ministr obrany Alexandr Vondra a poslanec František Bublan.
Vojáci i civilní část 5. kontingentu Armády České republiky PRT Lógar uspořádali během své mise v afghánské provincii Lógar za podpory Stonožky, provinčního ministerstva školství, Ministerstva zahraničí České republiky a za přispění katolických farností výtvarnou soutěž pro děti z 18 škol 5 distriktů provincie Lógar. Mladí malíři měli pro své kamarády v České republice nakreslit obrázky na téma "Moje rodina", "Moje vesnice" a "Moje škola". Vznikla překrásná díla, která zobrazují život v afghánské rodině, přátelství a afghánskou přírodu. České, slovenské a americké děti se svými obrázky snažily vyjádřit, co by přály svým afghánským kamarádům.
Slavnostní vernisáže se zúčastnilo na 80 učitelů stonožkových škol. Pozvání přijali také významní hosté - ministr obrany Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek, náměstek ministra obrany Michael Hrbata, dlouholetí stonožkoví přátelé a velicí příznivci gen. Josef Šíba, gen. Michal Pažúr, plukovník gen. štábu Rudolf Honzák, mjr. Karel Kout a zmocněnkyně ministerstva zahraničí ČR pro Afghánistán Ester Lauferová. Mezi hosty byli i příslušníci útvaru CIMIC, kteří byli hlavními "stonožkovými" spolupracovníky a zajišťovali realizaci společných projektů Stonožky a 5. kontingentu AČR.
Paní Běla ve svém projevu poděkovala všem příslušníkům 5. kontingentu, kteří se podíleli na realizaci stonožkové pomoci, za jejich vynikající práci a fantastický přístup, díky němuž se podařilo udělat tak mnoho dobrého pro afghánské děti.
Neméně vzácným hostem byl velvyslanec Afghánistánu v ČR Jeho excelence Mohammed Kabir Farari, který poděkoval České republice a její armádě za vše, co pro jeho vlast dělá.
Plukovník Honzák, který 5. kontingentu AČR velel, zdůraznil, s jakým vděkem přijímali obyvatelé afghánského distriktu Lógaru všechny akce společného projektu a jak významný byl den vyhlášení vítězů soutěže, kdy afghánští mužové poprvé vzali mezi cizí vojáky i své ženy a dcery.
K chvále se připojil i ministr obrany pan Vondra, který zdůraznil, že se sám měl možnost přesvědčit, jak vynikající práci odvádějí příslušníci obou týmů (civilního i vojenského). Připomněl také, že během poslední návštěvy v Afghánistánu podepsal on a paní Běla memorandum o další spolupráci Stonožky a AČR. Závěrem zdůraznil, že Stonožka umí dát vojenským jednotkám působícím v zahraničních misích i lidský rozměr.

 

V říjnu děti ze 4.třídy kreslily a malovaly vánoční přáníčka pro Stonožku. Bylo předáno 32 kusů s vánočními a zimními motivy. Děkujeme dětem i paní učitelce.

V měsíci září a říjnu jsme sbírali kaštany pro zvířátka ze Železnobrodska. Zúčastnilo se Vás mnoho a nasbíraly jste několik pytlů.                             Děkujeme všem

Školní rok 2009/2010

Oslavy založení Stonožky a výročí spolupráce s AČR

Vážení přátelé,

příští rok Stonožka oslaví 20 let svého narození. Zároveň tomu bude již 10 let, co započala vynikající a unikátní spolupráce s Armádou České republiky. Během těchto let se podařilo úspěšně realizovat velmi mnoho projektů, které učinily mnoha dětem ve válečných či poválečných zemích světa život alespoň trochu snesitelnější. Pomáhalo se také dětem v České republice a na Slovensku. Velmi rádi bychom zároveň vyzdvihli obětavou práci všech vynikajících českých a slovenských pedagogů.

Přemýšleli jsme, jak a kde bychom se my všichni mohli sejít, pobavit se a důstojně kulatá jubilea oslavit. Nejen Vy, stonožkové děti a studenti, ale i Vaši učitelé, kteří Vás tak vynikajícím způsobem a obětavě vedou, a také Vaši rodiče, kteří v mnoha případech na stonožkových akcích ochotně pomáhají. Doufáme, že se sejdeme i s učiteli, kteří dlouhá léta pro Stonožku pracovali a dnes už již v důchodu. Všichni – stonožkoví žáci, studenti, učitelé i rodiče jsou srdečně zváni a vítáni.

Sejdeme se 13. května 2010 na stadionu Dukly v Praze na Julisce.

Bude to odpoledne plné sportu, her, soutěží, vystoupení, zpěvu a tance. Bohatý program bude zakončen koncertem a ohňostrojem.

Z organizačních důvodů prosím, abyste nás nejpozději do konce února 2010 informovali, které školy, kteří rodiče, kteří učitelé a kolik dětí se oslav zúčastní. Případné změny i upřesnění začátku setkání zveřejníme včas opět na webových stránkách Stonožky.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy o obou akcích, můžete se obrátit na mě – e-mail bela@online.no, tel. 721 121 518 nebo na manžele Dufkovy – e-mail dufkovi.zubri@seznam.cz , tel. 605 981 230.
Sledujte prosím také pravidelně webové stránky Stonožky www.stonozka.org, jejichž prostřednictvím Vás budeme o všem informovat.

Vaše

Běla Gran Jensen

U příležitosti 13ti let spolupráce MŠ Na Smetance, v Praze 2 se Stonožkou se konala ve dnech 17. – 18.3.2010 již tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací dětí a kolektivu MŠ.

Výstavu  zahájila spolu s učitelkou Petrou Juhanovou zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen. Ocenila práci dětí i všech zaměstnanců a představila paní kapitánku Ladu Kovářovou, zástupkyni Armády ČR, která se v únoru vrátila z půlroční mise z Logaru v Afghanistanu, kde se mimo plnění služebních úkolů starala o pomoc tamním dětem ve školách prostřednictvím Stonožky. Mluvila o konkrétní pomoci, kterou organizovala v Logaru. Staniční sestra  Olga Faladová s dětmi z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech poděkovala za každoroční pomoc. Dále jsme přivítali předsedkyni Hnutí na Vlastních nohách Stonožka paní Mgr. Kateřinu Vávrovou, zároveň ředitelku ZŠ Kladská v Praze 2, která mluvila o spolupráci obou škol a pozvala přítomné na Stonožkovou akci jejich školy.

Každý, kdo přišel na naši výstavu se nestačil divit. Stoly byly plné velikonočních výrobků – například kraslic, pomlázek, obrázků do oken, zápichů, osení, mini mazanců, přáníček z ručně vyráběného papíru, jarních a velikonočních přáníček,  výrobků z korálků a dalších drobností pro potěchu. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i  paní učitelky, zapojili se i rodiče a paní kuchařky.

Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5.- do 50.- Kč. Podařilo se vybrat 9.233,- Kč. Výtěžek bude rozdělen. Jedna polovina půjde za dětmi do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech na dovybavení ergoterapeutických dílniček a druhá do oblasti Logar v Afghánistánu na vybavení škol školními a učebními pomůckami.

Po skončení výstavy nám přišel velmi vřelý dopis od velitelem týmu civilně vojenské spolupráce (CIMIC) v 5. kontingentu AČR PRT Logar v silách ISAF pana poručíka Lukáše Kubíčka. Z něj vybírám : „Paní Běla mne informovala o Vaší stonožkové sbírce, během které se podařilo vybrat nemalou částku peněz. Chtěl bych Vám za celý svůj tým poděkovat a ujistit Vás, že každá stonožková koruna, kterou zde proinvestujeme, najde potřebného příjemce - logarské děti. Přál bych Vám vidět, jak se zdejší děti umí radovat i z tak obyčejných a pro nás zcela běžných věcí, jako je čistý list A4 a sada pastelek.

Na velké části těchto potřebných projektů spolupracujeme také s našimi americkými kolegy. Ti jsou pokaždé se sbírek jako byla ta vaše udiveni. Velmi oceňují především snahu a zapálení dětí pomáhat pro ně anonymním kamarádům ve vzdálené zemi.

Naším úkolem zde, je napomáhat z rekonstrukcí a rozvojem této neklidné země. Mimo jiné se pokoušíme realizovat projekty malého rozsahu jako je například pomoc s vybavením školních tříd, podpora dětských sportovních týmů, organizace různých vzdělávacích kurzů pro děti a ženy a spousta dalších projektů. Na tyto vcelku malé, ale důležité projekty využíváme také finančních zdrojů Stonožky. Díky Stonožce se již v minulosti dostalo v provincii Logar konkrétní pomoci velkému množství dětí. Já a můj tým chceme v této unikátní spolupráci se Stonožkou pokračovat.“

Toto ocenění nás nesmírně potěšilo a již dnes se těšíme na další stonožkovou akci, tentokrát v předvánočním čase.

V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali  Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně "Originální smetankovská kniha nejoblíbenějších básniček, říkadel a rozpočitadel" s obrázky k dokreslení. Dále se prodávala přáníčka, perníčky, vánočky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, prostírání, korálkové výrobky a další drobnosti. Ceny byly opět symbolické od 5.- do 40.- Kč. Podařilo se   získat  5.682.- Kč, které poputují na konto Stonožky.

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT