cs Czech
Domů Mateřská škola Zápis a kritéria k přijetí Zápis a Kritéria k přijetí
Domů Mateřská škola Zápis a kritéria k přijetí Zápis a Kritéria k přijetí

Zápis a Kritéria k přijetí

Zbyšek Vít | 27. 4. 2022

Zápis dítěte do mateřské školy 2022/2023

2.5. - 3.5.2022  Zápis do MŠ, istrukce viz níže

1.6.2022 Zápis na školní rok 2022/2023 pro ukrajinské děti   14:00 - 16:30

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a pro školní rok 2022/2023

Předškolní vzdělávání v MŠ Na Smetance a pobočce Vozová je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

  1. Povinné předškolní vzdělávání podle §34 a školského zákona. Děti, které k 31.08.2022 dosáhnou věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2.
  2. Děti, které k 31.08.2022 dosáhnou věku 4 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3. Děti, které k 31.08.2022 dosáhnou věku 3 let, které mají trvalé bydliště na Praze 2, jejichž školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  4. Děti, které k 31.08.2022 dosáhnou věku nejméně 3 let a mají trvalé bydliště mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  5. Děti, které k 31.12.2022 dosáhnou věku 3 let a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 2 i mimo území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle data narození sestupně od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do mateřské školy a to v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita MŠ.

V Praze dne  14.2.2022
PaedDr. Hana Vítová
ředitelka ZŠ a MŠ Na Smetance

Instrukce k Zápisu do MŠ Na Smetance 2022/2023

Pokud to letos epidemiologická situace dovolí, budou zápisy do mateřské školy při ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat 2.5 a 3.5.2022 prezenční formou. Při nejasnostech nebo dotazech k zápisu do mateřské školy používejte prosím pro komunikaci se školou email petra.juhanova@msnasmetance.cz případně zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do mateřské školy 2022/2023

1. Žádost o přijetí mateřské školy bude přístupná v online prostředí od 18.4.2022 od 8:00 do 3.5.2022
do 16:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.

2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám
následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do MŠ ve školním roce 2022/2023“.

3. Na webových stránkách https://1url.cz/@zapisMS provedete předregistraci dítěte (dětí).

4. Do emailu, který vyplníte v předregistraci, Vám přijde odkaz na stažení přihlášky, kterou následně
dovyplníte. Jedná se o PDF soubor, který je možno upravovat v prohlížeči PDF souborů.

  1. Nejběžnější PDF prohlížeč je Adobe Acrobat Reader get.adobe.com/reader/?loc=cz.
  2. Můžete využít i jiný, například Foxit Reader www.foxitsoftware.com/pdf-reader/.
  3. Pokud nemáte žádný prohlížeč PDF nebo jej nechte instalovat, tak můžete přihlášku
   vyplnit ručně. Zde poprosíme o vyplnění HŮLKOVÝM (TISKACÍM) PÍSMEM, aby přihláška
   byla čitelná.

5. Vyplněný formulář nezapomeňte prosím podepsat, jinak je neplatný!

6. Informace o možnosti nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení svého dítěte.
Rodiče mohou do příslušného spisu nahlédnout vždy v úterý od 13:00 do 14:00 do doby vydání
rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy ve školním roce 2022/2023.

7. Informace o uveřejnění seznamu přijatých dětí do mateřské školy 2022/2023.
Rozhodnutí o přijetí bude sděleno na internetových stránkách školy www.msnasmetance.cz v sekci 
Z
ápis a Kritéria k přijetí pod identifikačním číslem žádosti o přijetí po uzavření zápisů.

8. Protože je k zápisu potřeba ověření rodného listu, tak Vás prosíme o předložení rodného listu v době
prezenčního zápisu v mateřské škole.

9. Předání dokumentů: Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy ve školním roce 2022/2023 potvrzená
lékařem.

K předání žádosti využijte jeden z vypsaných termínů prezenční formy zápisů ve dnech:

2.5.2022 14:00 – 17:00
3.5.2022 14:00 – 17:00
1.6.2022 14:00 - 16:30 Dodatečný zápis pro ukrajinské děti

K zápisu se dostavte s originály vyplněných dokumentů, rodným listem dítěte, svým platným občanským průkazem, pasem, případně dokladem o trvalém bydlišti dítěte ve spádové oblasti Praha 2 nebo potvrzeným dlouhodobým pobytem na území ČR. 

Pokud bude dítě z naší spádové oblasti, budeme tuto informaci ověřovat v matrice a pokud v ní nebude dítě uvedeno, vyzveme Vás k předložení dokladu o bydlišti dítěte. (Vydá oddělení evidence obyvatel, MČ Praha 2).

10. Informace o přijetí dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na stránkách školy 
http://msnasmetance.cz/kriteria-k-prijeti.html
nejdéle 30 dní po ukončení zápisů. Z toho důvodu
si uchovejte registrační číslo, které je uvedeno v pravém horním rohu žádosti o přijetí. Pokud dojde
ke ztrátě tohoto registračního čísla, můžete nás kontaktovat emailem na zapis@nasmetance , kde
uvedete Vaše jméno a příjmení a jméno a příjmení dítěte. Bude kontrolováno, jestli souhlasí Váš email
s emailem, který byl uveden při registraci. Pokud ne, nebude registrační číslo odesláno.

Děkujeme Vám za pochopení, pokud máte nějaké nejasnosti nebo dotazy, tak se nebojte na nás obrátit
na email
petra.juhanova@msnasmetance.cz nebo zapis@nasmetance.cz.

Pokud nezvládnete vyplnit předregistraci v aplikaci, nevadí, vyplníme s vámi u zápisu ve škole 😊.
Potvrzení od lékaře přineste zvlášť.

Přejeme
Vám pevné zdraví a úspěšný zápis do mateřské školy
Vaše vedení školy

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT