Verze pro tisk
  • Termín pro konání jednotné přijímací zkoušky je pouze jeden - 8. června 2020.
  • Uchazeč ji koná na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. (pokud se jednotná přijímací zkouška koná pouze na škole, kterou uchazeč na přihlášce uvedl druhou v pořadí, pak ji koná na této druhé škole). Ředitel SŠ zašle uchazeči pozvánku.
  • Jednotná přijímací zkouška je formou testu z českého jazyka a literatury – trvání 70 minut, a z matematiky – trvání 85 minut. Centrum zajistí zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky na obě školy s maturitním oborem, pokud se na ně uchazeč hlásí.
  • Školní přijímací zkouška, pokud byla stanovena, se bude konat před termínem 8. června 2020 – ředitel SŠ zašle uchazeči pozvánku.
  • Ředitel SŠ zveřejní v budově i na svém webu seznam přijatých uchazečů nejpozději do 16. června 2020. Nepřijatým uchazečům ředitel SŠ odešle poštou rozhodnutí o nepřijetí.
  • Zápisový lístek musí přijatý uchazeč dodat na SŠ nejpozději do 23. června 2020 a to osobně nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
  • Podle nového zákona nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
  • Nepřijatý uchazeč může podat řediteli SŠ žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
  • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí o přijetí vydala. Zápisový lístek po vydání nového rozhodnutí musí být na SŠ odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení nového rozhodnutí uchazeči.
  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23. června 2020. K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů od řádného termínu z vážných důvodů omluvil písemně řediteli SŠ. Náhradní termín školní přijímací zkoušky, pokud byla realizována, stanoví ředitel SŠ.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2