Plán akcí

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

Středa:

 

Čtvrtek:

11-13 hod. – DOD ve Vyšší odborné škole oděvního návrhářství

Pátek:

10 hod. – výstava „V zákopech 1.světové války“, Armádní muzeum na Žižkově

Pondělí:

podzimní prázdniny

Úterý:

státní svátek

Středa:

podzimní prázdniny

Čtvrtek:

ředitelské volno

Pátek:

ředitelské volno

Pondělí:

 

Úterý:

9 hod. PT - Bezpečně s Městskou policií + ukázka výcviku psů

Středa:

Akce ŠD:

Halloween – program v DDM Praha 2, účast: celá ŠD, vstupné: 30,-Kč

Čtvrtek:

 

Pátek:

9:45 1.A, B Divadlo U Hasičů - O pejskovi a kočičce, 60Kč

11 hod. – návštěva pedagogů + tlumočníka z Maďarska

Další informace:

-       ve dnech 27.-29.10.2014 – podzimní prázdniny

-       ve dnech 30.-31.10.2014 – dny ředitelského volna

Pondělí:

 

Úterý:

10 hod. – návštěva ředitelky SŠ Artecon v 9.ročnících

Středa:

8. 30 hod.- zahájení praktické části projektu Městské policie Praha „ Vzorný pes“- 4.-6.ročníky- dle počasí

9 hod. – Profi vyšetření v 9.ročnících, účast: zájemci z 9.ročníků

Akce ŠD:

Výstava dýní v Tróje, účast: 1.A,B, vstupné: 25,-Kč, zajišťují: B.Raabová + studenti na praxi v ŠD

Výroba zajímavých rámečků v DDM Praha 2,  účast: 2.A,B, vstupné: 20,-Kč, zajišťují: D.Brandnerová + studenti na praxi v ŠD

Vyšehrad – vzdělávací vycházka, účast: 3.A,B, vstupné: zdarma, zajišťují: M.Hervertová, T.Odložilová

Čtvrtek:

8.30 hod. pokračování projektu „ Vzorný pes“

Pátek:

8-12,30 hod. – Muzeum hl.m.Prahy, účast: 6.A, B

8 hod. – výtvarná soutěž GAPu 2014 na SŠ Meteorologická, Praha 4,

Pondělí:

8-10,45 hod. – scio testy, 6.A

10 hod. SŠ gastronomická -9.A, B

10,55-13,30 hod. – scio testy, 6.B

15-16,30 hod. – Klíč od Prahy 2, účast: 2 žáci ze 6.ročníku

Úterý:

8 hod. – turnaj v minifotbalu pro 8. a 9. ročníky v ZŠ Botičská

9 hod. – logopedický screening, 1.A.B + PT

Středa:

8 hod. – Stanice přírodovědců na Smíchově, vstupné: 30,-Kč, účast: 4.A,B

Akce ŠD:

Dopravní hřiště, Muzeum policie – 1.A,B, vstupné: 10,-Kč, zajišťují: B.Raabová, P.Galetková

Dožínky – program+výstava, Národopisné muzeum Museilon – 2.-3.roč., zajišťují: M. Hervertová, D.Brandnerová + studenti na praxi v ŠD

Čtvrtek:

Projektový den – Pravěk – 6.A, B

Přednášky – prevence:

8-8,45 hod. – „Z housenky motýlem“, 4.A

8,55-9,40 hod. - „Z housenky motýlem“, 4.B

10-10,45 hod. - „Z housenky motýlem“, 5.A

10,55-11,40 hod. - „Z housenky motýlem“, 5.B

11,50-12,35 hod. – „Než začneš“, 9.A

12,45-13,30 hod. -  „Než začneš“, 9.B

Pátek:

Filmové představení v OC Flora - Cinema City, vstupné 99,-Kč, účast: 2.stupeň
1.stupeň – výuka dle rozvrhu
Provoz ŠD do 16 hodin

14-22 hod. – Komunální volby

Pondělí:

8-10,45 hod. – projekt „Být úspěšný“ pro 7.A

8-12,35 hod. – Pražský hrad, účast: 3.A,B, 5.A,B

10,55-13,30 hod. – projekt „Být úspěšný“ pro 7.B

Úterý:


Středa:

8 hod. – projekt Finanční gramotnost pro 8.A

                                   Akce ŠD:

„Vyber si řemeslo“, Muzeum hl.m.Prahy – 1.A,B, vstupné: 30,-Kč

Gutovka – 2.-3.roč.

Čtvrtek:

8 hod. – školní výlet na Říp, účast: 4.A,B

Pátek:

8,30 hod. – praktické cvičení pro 3.-9.ročníky „Jak se chovat při vzniku mimořádné situace“, zajišťuje: Městská policie Prahy 2

Pondělí:


Úterý:


Středa:

Akce ŠD:

Havlíčkovy sady – 1.A,B, zajišťuje: B.Raabová, P.Galetková

Pohádkový svět Z.Smetany, Muzeum Kampa – 2.-3.roč., zajišťuje: M.Hervertová, D.Brandnerová

Čtvrtek:


Pátek:


Sobota: 7 hod. – odjezd přihlášených žáků na poznávací výlet do Českého Krumlova a grafitových dolů

Pondělí:

Od 16,30 hod. třídní schůzky tříd 4.A, 7.A, 8.A

Úterý:

12,30 hod. – zahájení praxe studentů SPŠ ve ŠD

Středa:

8,55 - 9,40 hod. – ukázka basketbalu pro 1.-3.ročník ve velké tělocvičně

10 – 10,45 hod. – ukázka basketbalu pro 4.-5.ročník ve velké tělocvičně

17,30 hod. Školská rada

Akce ŠD:

hřiště Vodárna – 1.A,B, 2.B, zajišťuje: B.Raabová, P.Galetková, D.Brandnerová

hřiště Havlíčkovy sady – 2.A, 3.A,B, zajišťuje: M.Hervertová, T.Odložilová

Čtvrtek:


Pátek:

8,55-9,40 hod. – přednáška „Energetická gramotnost“ pro 9.A

10,00-10,45 hod. – přednáška „Energetická gramotnost“ pro 8.A

10,55-11,40 hod. – přednáška „Energetická gramotnost“ pro 9.B

 

Pondělí:

6.A,B – spojeni, výuka dle rozvrhu 6.A

7.A,B – spojeni, výuka dle rozvrhu 7.B

Z provozních důvodů ukončení výuky ve 12,35 hod.               

17 hod. – třídní schůzky 2.-9.ročníky (kromě 4.A, 7.A, 8.A)

Úterý:

výuka dle rozvrhu

Středa:

Akce ŠD:

hřiště Rajská zahrada, Praha 2 – 1.A,B, zajišťuje: B.Raabová, P.Galetková

hřiště Gutovka, Praha 10 – 2.-3.roč., zajišťuje: M.Hervertová, D.Brandnerová, T.Odložilová

Čtvrtek:

13.15 hod. – pravidelné konzultace s PhDr. Pohlovou v učebně speciálního pedagoga

Pátek:

Večerní odjezd žáků z Itálie, návrat v sobotu 13.9.2014 mezi 7-8 hod. Bude upřesněno telefonicky, popřípadě na www.nasmetance.cz

15.9.2014 v 16,30 hod. – třídní schůzky tříd 4.A, 7.A, 8.A
27.9.2014 se uskuteční výlet do Českého Krumlova – odjezd 7.00, cena cca 200 Kč/ žák

Pondělí:

8 hod. – slavnostní zahájení školního roku 2014/2015, hostem školy bude zástupkyně starostky Prahy 2  Mgr. Kateřina Jechová

Slavnostní přivítání prvňáčků v tělocvičně školy.

8,30 hod. – slavnostní projev ředitelky školy

9 hod. – třídní schůzky v učebnách prvních ročníků

9 hod. – ukončení výuky

10-12 hod. – výdej obědů ve školní jídelně

Provoz školní družiny 6,30 – 17 hod.

Úterý:

11,40 hod. – ukončení výuky

Středa:

11,40 hod. – ukončení výuky

Čtvrtek:

Zahájení pravidelné výuky dle rozvrhu

9 hod. – přednáška Městské policie pro 4.-6.ročníky, metodik prevence P.Glogar

10 hod. – ukázka výcviku služebních psů

2.stupeň ukončení výuku v 11,40 hod.

Pátek:

Zahájení pravidelné výuky dle rozvrhu

2.stupeň ukončí výuku v 11,40 hod.

Sobota: cca v 19 hod. odjezd žáků na zahraniční poznávací pobyt do Itálie.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2