Plán akcí

Pondělí:

8,30 hod. – „Hurá do opery“, Státní opera, účast: 1,A,B

10 hod. – „Hurá do opery“, Státní opera, účast: 2.A,B

10,15 hod. – „Pohyby Země“, Planetárium, vstupné: 60,-Kč, účast: 5.A,B

17 hod. – třídní schůzky pro 1.-9.ročníky

Úterý:

10 hod. – divadelní představení „O neposlušné čarodějnici“ v MŠ Na Smetance, účast: PT

Středa:

Akce ŠD:

Muzeum lega, P1, vstupné: 90,-Kč, účast: 1.A,B

Čolci a mloci, DDM P5, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A,B

Den Země, DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Pondělí:

8-13 hod. – OK olympiády Aj v ZŠ Botičská

Úterý:

14-15 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Středa:

OK Biologie

10,30 hod. – „Obušku z pytle ven“, DUH, vstupné: 75,-Kč, 2.A

14 hod. – pedagogická rada

17 hod. – setkání zástupců SRPŠ

Akce ŠD:

Pohádky kolem křižovatky, divadlo v Muzeu policie, vstupné: 5,-Kč, účast: 1.A,B

Labyrint na Výstavišti, P7, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.A,B

Labyrint na Výstavišti, P7, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8-11 hod. – ČŠI-Šetření čtenářské gramotnosti ve 4.A,B

8 hod. – prevence: „Já a moje já I.“ – 7.A
8,55 hod. – prevence: „Já a moje já I.“ – 7.B
10 hod. – prevence: „Já a moje já II.“ – 8.A
10,55 hod. – prevence: „Já a moje já II.“ – 8.B
11,50 hod. – prevence: „Bát či nebát se“ – 9.B
12,45 hod. – prevence: „Bát či nebát se“ – 9.A

16,15 + 18 hod. – školní akademie v Divadle U Hasičů

Pátek:

9,30 hod. – film ke Dni Země v kině Flóra, vstupné: 99,-Kč, účast: 2.stupeň, v 8,30 hod.sraz před školou

Pondělí:

8 hod. – Finanční gramotnost v 8.B

9,30 hod. – div.představení v DuH, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.A,B

9,45 hod. – studenti z VŠE

Úterý:

8-13 hod. – Vinohradský slavíček v DDM P2

8-13 hod. – obvodní kolo matem.olympiády

Středa:

10-11,40 hod. – nácvik na školní akademii

Akce ŠD:

Labyrint na Výstavišti, P7, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Odpoledne s plazy v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 2.A,B

Velké malování v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – Finanční gramotnost v 8.A

8,45 hod. – studenti z VŠE

Pátek:

 

Pondělí:

Pondělí velikonoční

Úterý:

 

Středa:

školní kolo Pythagoriády, 6.-8.třídy

8,30 hod. – „Čert a Káča“, DUH, vstupné: 75,-Kč, účast: 3.A,B, 4.A,B

9,30 hod. – EKO Hovory se zvířátky v MŠ Na Smetance, účast: PT

Akce ŠD:

Velikonoční trhy, nám. Míru, účast: 2.A,B

Botanická zahrada – ekosystém, P2, vstupné: 35,-Kč, účast: 1.A,B

Historická výstava Merkur, P1, vstupné: 49,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

školní kolo Pythagoriády, 6.-8.třídy

8-13,30 hod. – OVOV

Pátek:

8 hod. – „Smetanka naruby“ – učí naši deváťáci

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – OK Pythagoriády

9,30 hod. – „Tři veteráni“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 5.A,B

14 - 16 hod. – pletení pomlázek ŠD, 1. a 3.třídy, PT

Středa:

Pletení pomlázek pro 5. - 8.třídy

Velikonoční zasedání Dětského parlamentu v DDM, P2

Akce ŠD:

Pletení pomlázek ve škole, účast: 2. a 4.třídy

Mini ZOO v DDM P5, vstupné: 40,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

Velikonoční prázdniny

Pátek:

Státní svátek

Pondělí:

 

Úterý:

10 hod. – „Malá mořská víla“- divadlo v MŠ, účast: PT

11 hod. – festival Jeden svět, Ponrepo, vstupné: 60,-Kč, účast: 4. a 5.třídy

Středa:

„O neposedné pomlázce“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Akce ŠD:

Historická výstava Merkur, Havířská ul.,Praha 1, vstupné: 49,-Kč, účast: 2.A,B, 4.B

Ztracený masopust, Letohrádek Kinských P5, vstupné: 60,-Kč, účast: 1.A,B

Velikonoční trhy, nám.Míru P2, účast: 3.A,B, 4.B

Čtvrtek:

8,30 hod. – Čert a Káča, DUH, vstupné: 75,-Kč, účast: 3.A,B

Pátek:

Matematická soutěž Klokan pro 2.-9.ročníky

Pondělí:

8,30 hod. – odjezd žáků na LVK Svoboda nad Úpou

OK chemické olympiády

Úterý:

 

Středa:

8,30 hod. – festival Jeden svět, účast: 6.A,B

15 hod. – Školní parlament v aule DDM Praha 2

Akce ŠD:
Historická výstava Merkur, Havířská ul.,Praha 1, vstupné: 49,-Kč, účast: 1.A,B
Technické muzeum, Praha 7, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A,B
Klub Bodyart-výtvarné tvoření, DDM Praha 2, účast: 3.B, 4.B
Tech.muzeum-uhelný důl, Praha 7, vstupné: 35,-Kč, účast: 3.A,B, 4.B

Čtvrtek:

10 hod. – Velikonoce na statku, Toulcův dvůr, účast: PT (odchod v 7,45 hod., s sebou 4 vyfouklá vejce)

11 hod. – festival Jeden svět v Městské knihovně, účast: 9.A,B

Pátek:

11 hod. – festival Jeden svět v kině Světozor-malý sál, účast: 7.B, 8.A,B

Sobota:

Příjezd žáků z LVK v cca 12 hodin

Pondělí:

8 hod. – Finanční gramotnost, 8.B

Úterý:

11 hod. – div.představení „O porouchaném robotovi“ v MŠ

Středa:

Akce ŠD:

Karneval v DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč

Čtvrtek:

8 hod. – Finanční gramotnost, 8.A

Pátek:

 

Další informace:

29.2. - 4.3.2016 – jarní prázdniny

Pondělí:

obvodní kolo olympiády v Aj v ZŠ Botičská, účast: 3 žáci 8.A

10 hod. – „O líné babičce“, Divadlo V Dlouhé, vstupné: 120,-Kč, účast: 3.A,B

Akce ŠD:

Výroba karnevalových klobouků v DDM Praha 2, účast: 3.A

Úterý:

„Tři mušketýři“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 4.A,B

14-15 hod. – příprava ptačích budek – zástupci 1.stupně+ŠD (2.B)

Středa:

obvodní kolo zeměpisné olympiády 6.-9.tříd       

„Vesmír kolem nás“, vstupné: 60,-Kč, 9 hod. – Planetárium účast: 3.A,B

Akce ŠD:

Tajemství čtyřlístku, Praha 1, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.A,B

Pěvečtí ptáci našich zahrad v Botanické zahradě, Praha 7, vstupné: 250,-Kč, účast: 3.B

Noemova archa, Národní muzeum, účast: 2.A,B

Čtvrtek:

Akce ŠD:

Výroba krmítek pro ptáky ve školní kuchyňce, účast: 2.A

Pátek:

 

Pondělí:

školní kolo přírodopisné olympiády

prevence rizikového chování „Kyberprostor“ - 8. třída

Úterý:

8-8,45 hod. – FG soutěž v pc učebně

9 hod.- „Až opadá listí z dubu“, D21, vstupné: 65,-Kč, účast: 5.A,B

„Zimní příběhy včelích medvídků“, DuH, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Akce ŠD:

14,30-16,30 hod. – Masopust pohledem biologa, Stanice přírodovědců v DDM P5, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.A,B

Středa:

Akce ŠD:

Pěvečtí ptáci našich zahrad, Botanická zahrada P7, 250,-Kč, účast: 1.A,B

Výroba valentýnského přáníčka v DDM P2, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

10,30 hod. – „Vyber si řemeslo“ v Muzeu hl.m.Prahy, účast: PT

Pátek:

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2