Plán akcí

Pondělí:

Ředitelské volno

Úterý:

Státní svátek

Středa:

8 hod. – prezentace SŠ Betlémská v 9.ročnících
12,45 hod. – prezentace školy výpočetní techniky v 9.ročnících

14 hod. – pedagogická rada

17 hod. – schůzka zástupců SRPŠ

Akce ŠD:

Dinopark – výstava v Galerii Harfa, vstupné: vstupné: 10,-Kč, účast: 3.B, 4.B

Muzeum hraček, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

Muzeum strašidel, Mostecká 8, Praha 1, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

11,50 hod. – prezentace SŠ gastronomická v 9.ročnících

Další informace:

23.11.2015 od 17 hodin – třídní schůzky pro 1.-9.ročníky
26. - 27.11.2015 – Schola Pragensis 2015 v Kongresovém centru

 

Pondělí:

8-13 hod. – soutěž MaSO, MFK UK, účast: 4 žáci + pedag.doprovod

9-12 hod. – Profi vyšetření v 9.ročnících

14,35 hod. – prezentace SŠ Gočárova v 9.ročnících

Úterý:

 

Středa:

10 hod. – divadlo GONG – „Tom Sawyer“, vstupné: 90,-Kč, účast: 5.A,B

9.50 hod. - Den válečných veteránů: 6. - 7.ročník, 8.A nám. Míru, 8.B, 9.ročník Vojenské muzeum

Akce ŠD:

Dinopark – výstava v Galerii Harfa, vstupné: vstupné: 10,-Kč, účast: 1.A,B

Tvořivý vesmír – program v DDM Stanice techniků, účast: 2.B, 3.B, 4.B

Noemova archa, Národní muzeum, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A

Čtvrtek:

 

Pátek:

8 hod. Běh bankou

Akce ŠD:

13,45-15,30 hod. - Halloweenské pečení ve školní kuchyňce, 30,-Kč, účast: 2.A

Další informace:

16.11.2015 – Ředitelské volno
17.11.2015 - Státní svátek

Pondělí:

8 hod. – Finanční gramotnost – 8.A

Úterý:

8-8,30 hod. – návštěva studentů a prezentace Gymnázia Jana Palacha v 9.ročnících

8 hod. – Finanční gramotnost – 8.B

10,30 hod. – „Muzika pro tři“, hudební pořád pro PT v MŠ

Středa:

8,30-9,30 hod. – návštěva studentů a prezentace SOŠ Drtinova v 9.ročnících

9 hod. – Planetárium: „Skřítek na cestách“, vstupné: 60,-Kč, účast: 1.A,B

Akce ŠD:

Výstava světových hraček, Lublaňská 12, Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B

Muzeum strašidel, Mostecká 8, Praha 1, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A,B, 4.B

Odpoledne s ježky, DDM-Lublaňská, vstupné: 50,-Kč

Čtvrtek:

11,45 hod. – představení v kině Světozor, vstupné: 60,-Kč, účast: 5.-9.ročníky

Pátek:

8-9,40 hod. – prevent.přednáška „Prevence šikany a kyberšikana“, 5.A

10-11,40 hod. - prevent.přednáška „Prevence šikany a kyberšikana“, 5.B

Další informace:

4.11.2015 od 9 hodin – Planetárium „Skřítek na cestách“, vstupné: 60,-Kč, 1.A,B

 

Pondělí:

 

Úterý:

8-12,35 hod. – vycházka-projekt „Vážíme si historie své země“, 6.-9.třídy

Středa:

Státní svátek

Čtvrtek:

podzimní prázdniny

Pátek:

podzimní prázdniny

Další informace:

4.11.2015 od 9 hodin – Planetárium „Skřítek na cestách“, vstupné: 60,-Kč, 1.A,B

 

Pondělí:

10-10,45 hod. – beseda se spisovatelkou dětských knížek, 3.B

14,30 hod. – „Zipyho kamarádi“ – metodické setkání, PT

Úterý:

8 hod. – Krajská konference jídelen, účast: L.Smékalová

10 hod. – „Cirkus jede“ – divad.představení v MŠ – účast: PT

Středa:

11,30 hod. – Legionáři a vznik Československa, Národní muzeum, vstupné: 60,-Kč, účast: 9.A,B

Zahájení Školského poháru České pojišťovny ve florbale

Akce ŠD:
„Kolo tety Běty“ – divadlo, Muzeum policie, vstupné: 5,-Kč, účast: 1.A,B
„Halloween“ – zábavné odpoledne v DDM Praha 2, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B, 4.A,B

Čtvrtek:

13,15 hod. – konzultace s dr. Pohlovou

Pátek:

10,30 hod. – div.představení „Čtyřlístek v pohádce“, Divadlo U Hasičů, vstupné: 75,-Kč, účast: 1.A,B

Další informace:

28.10.2015 – Státní svátek

29. - 30.10.2015 – podzimní prázdniny (provoz ŠD v ZŠ Slovenská, Praha 2)

 

Pondělí:

začátek testování SCIO – 6.A

13 hod. – mezinárodní konference k 70.výročí šk. jídelen, účast: H.Vítová + pěvecký sbor Coro Piccolo

Úterý:

8,30 hod. – vycházka „Vyšehrad“ – pořádá CK Výuka jinak, platba: 100,-Kč, účast: 4.A,B

Středa:

Akce ŠD:

Venkov (vzdělávací program), Národopisné muzeum, vstupné: 60,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B
Výstava dýní – Botanická zahrada v Tróji, vstupné: 30,-Kč, účast: 2.A, 3.A,
Halloween – Stanice techniků Vyšehrad, vstupné: 20,-Kč, účast: 4.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

8-10,45 hod. – preventivní přednáška „Budování vztahů v třídním kolektivu a rozvoj týmové spolupráce“, 6.A

8,30 hod. Foniatrický a logopedický screening v 1.ročnících + PT

10,55-13,30 hod. – preventivní přednáška „Budování vztahů v třídním kolektivu a rozvoj týmové spolupráce“, 6.B

Sobota: 10 hod. – zastávka busu 135 v Italské ulici - sraz přihlášených žáků na Dětský překážkový závod v parku Parukářka

Další informace:

26.-27.10.2015 – proběhne Branný den – neplánovat jiné akce

28.10.2015 – Státní svátek

29.-30.10.2015 – podzimní prázdniny (provoz ŠD v ZŠ Slovenská, Praha 2)

Pondělí:

8-11,40 hod. – preventivní přednášky I. Lancmanové pro 8.-9.třídy

14-15 hod. – zahájení činnosti kroužku „Hejbni mozkem“ pro 1.stupeň

Úterý:

8-12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.A

14-15 hod. – zahájení činnosti kroužku „Kostky nás baví“ pro 1.třídy

14,30-16 hod. – schůzka speciální pedagogů v PPP (matematika), účast: Š.Kučerová, I.Bočková

17,30 hod. – Školská rada

Středa:

Akce ŠD:
Výstava dýni – Botanická zahrada v Tróji, vstupné: 30,-Kč

Dopravní hřiště v Muzeu policie, vstupné: 10,-Kč

Čtvrtek:

9-16 hod. – seminář v PPP - „Pohybem se učíme“, účast: Š.Kučerová

Pátek:

8-10,45 hod. – preventivní přednášky „Právní vědomí“ pro 9.ročník
8-8,45 hod. – preventivní přednáška „Jsi online I.“ pro 4.A
8,55-9,40 hod. – preventivní přednáška „Jsi online I.“ pro 4.B
10-10,45 hod. – preventivní přednáška „Z housenky motýlem“ pro 5.A
10,55-11,40 hod. – preventivní přednáška „Z housenky motýlem“ pro 5.B
11,50-12,35 hod. – preventivní přednáška „Čas proměn“ pro 6.A
12,45-13,30 hod. – preventivní přednáška „Čas proměn“ pro 6.B

16,30 hod. – návštěva školy bývalými absolventy školy

Pondělí:

Státní svátek

V odpoledních hodinách předpokládaný návrat žáků z Francie

Úterý:

Sběr papíru

Středa:

Sběr papíru

13 hod. – schůzka na MČ Praha 2, odbor informatiky k nákupu společných licencí pro školy

Akce ŠD:
Jarmark v DDM Praha 2, 2.+ 4.tříd

Čtvrtek:

Sběr papíru a odvoz na sběrnu

Škola mladých archeologů 6.A,B

Finanční gramotnost 8.B

Pátek:

10-12 hod. - Státní symboly na Kampě - 3.B

Další informace:  

Pondělí:

9-16 hod. – schůzka koordinátorů péče o nadané

Úterý:

9-16 hod. – schůzka koordinátorů péče o nadané

Středa:

Akce ŠD:

Havlíčkovy sady, 1.A,B

Čtvrtek:

18,45 hod. – sraz účastníků poznávacího zájezdu do Francie, odjezd v 19 hodin

Pátek:

 

Další informace:

předpokládaný návrat žáků z Francie 28.9.2015 v dopoledních hodinách (bude upřesněno)

Pondělí:

14 hod. – schůzka výchovných poradců PPP, účast: Š. Kučerová

Úterý:

8-14 hod. – školní výlet na Milešovku, cena: 350,-Kč, účast: 5.A,B

10 hod. – návštěva slovenských pedagogů

Středa:

Akce ŠD:

návštěva Vodárny na Praze 2, 1.A,B
hřiště Folimanka, 2.-4.roč.

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:  

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2