Plán akcí

Pondělí:

7,45-10,45 hod. – Planeta 3000, účast: 4.B, 5.A, 2.stupeň, vstupné: 70 Kč

10 hod. – Vánoční koleda, Divadlo Gong, vstupné: 100,-Kč, účast: 3.A

Úterý:

- dopoledne – třídní projekt 4.třídy MŠ – Bílý den

9,30 hod. – Betlémská hvězda, DUH, vstupné: 100,-Kč, účast: 1.A,B, 3.B, 4.A,B

10-12 hod. – Neviditelná výstava, účast: 8.B

Středa:

školní zájezd do Drážďan, účast: přihlášení žáci

vánoční nadílka pro děti v MŠ pobočka Vozová

16 hod. – vánoční besídka pro rodiče v MŠ pobočka Vozová

Akce ŠD:

Vánoční trhy na Náměstí Míru, účast: 1.A,B, zajišťují: RAA, POP

Betlémy – výstava, Praha 1, platba: 30,-Kč, účast: 2.B, 3.B, zajišťuje: BRA, KOL

Betlémská kaple, Praha 1, platba: 50,-Kč, účast: 3. a 4.třída,

Čtvrtek:

8 hod. – florbal pro 2.-3.třídy

Pátek:

Mediální výchova v Městské knihovně, účast: 8.B

- vánoční besídka 1.B

10 hod. – Jak jsem se ztratil, Dívadlo v Dlouhé, platba: 140,-Kč, účast: 2.B

Další informace:

Pondělí:

8-12,35 hod. – Finanční gramotnost pro 8.B

dopoledne Zubní prevence-dentální hygiena pro děti v MŠ

15-16,30 hod. – Vánoční dílnička s rodiči v MŠ Vozová

Úterý:

8-12,35 hod. – Paralympijský den pro 6.A,B

8,55-9,40 hod. – 8.B návštěva MŠ

Středa:

fotografování dětí v MŠ Vozová

9 hod. – Fimfárum-Až opadá listí z dubu, Divadlo D21, platba: 65,-Kč, účast: 3.A

10-12,35 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

Akce ŠD:

Mikuláš v DDM P2, platba: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B

Betlémy – výstava, Praha 1, platba: 50,-Kč, účast: 3.-4.tř.

Čtvrtek:

10-11,40 hod. - Mikulášská nadílka pro děti MŠ, zajišťují: žáci 8.B

Pátek:

10 hod. - Mikulášská nadílka pro děti MŠ Vozová, zajišťují: žáci 8.B

10 hod. – Vánoční koleda, Divadlo Gong, platba: 100,-Kč, účast: 2.A,B

Další informace:

Pondělí:

 

Úterý:

8-9,40 hod. – Intervence, Mgr. J.Sixta, účast: 5.B

10-11,40 hod. – Intervence, Mgr. Sixta, účast: 4.A

Středa:

8 hod. – stolní tenis, účast: vybraní žáci 6.-9.tříd - POS

9 hod. – Tajemství knihy, NTM, vstupné: 60,-Kč, účast: 5.B

Akce ŠD:

Draci-workshop v DDM P2, platba: 20,-Kč, účast: 1.A

Výroba sněžítek-workshop v DDM P2, platba: 20,-Kč, účast: 1.

Muzeum čokolády, P1, platba: 120,-Kč, účast: 2.A,B

Vánoční trhy na Náměstí Míru, účast: 3.-4.tř

Čtvrtek:

8-12,35 hod. – Scio testy pro 4.A

9-12 hod. – Schola pragensis, účast: 8.-9.ročníky

13,30 hod. – zdobení vánočního stromu na Náměstí Míru, účast: 3.a 4.třída MŠ, 1.A, B Z

Pátek:

 

Další informace:

Pondělí:

8-13 hod. – výtvarná soutěž v ZŠ Štěpánská, účast: 2 vybrané žákyně 3.B

14,30-15,45 hod. – Totalita, účast: 8.B, 9.A

17 hod. – třídní schůzky

Úterý:

florbal, účast: vybraní žáci 3.-5.ročníků

8-13 hod. – výtvarná soutěž v ZŠ Štěpánská, účast: 2 vybraní žáci 6.B

Středa:

8-13 hod. – výtvarná soutěž v ZŠ Štěpánská, účast: vybraní žáci 9.B

Akce ŠD:

Veselé vaření – Podzimní strašidlo, školní akce, platba: 40,-Kč, účast: 1.A,B

Vánoční ozdoby z moduritu – školní akce, účast: 2.A,B

Etno odpoledne v DDM P2, platba: 30,-Kč, účast: 3.-4.tř.

Čtvrtek:

10-12 hod. – Galerie hl.m.Prahy – prohlídka a workshop, účast: 1.B

Pátek:

11 hod. - vyhlášení literární soutěže TGM

Scio testy 4.B

Další informace:

Pondělí:

Den válečných veteránů na náměstí Míru, účast: 6.-9.ročníky a děti MŠ

Úterý:

7-13,30 hod. – florbal, účast: vybraní žáci 4.-7.ročníků

8,30-9,30 hod. – MaSo na MFF UK Praha 1, účast: vybraní žáci

Středa:

NTM, program Enter, 8.A

10 hod. – Obecní dům, platba: 100,-Kč, účast: 9.A,B

14 hod. – pedagogická rada

Akce ŠD:

Bludiště Petřín, účast: 1.A,B

Mezinárodní den nevidomých v DDM P2, platba: 20,-Kč, účast: 2.A,B

Workshop Čokoláda, Praha 1, platba: 160,-Kč, účast: 3.-4.tř.,

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

 18.11.2019 od 17 hod. – třídní schůzky

Pondělí:

Finanční gramotnost pro 8.A

8-12,30 hod. – Náš soused netopýr pro 2. a 4.třídy, platba: 50,-Kč

Úterý:

8-10,45 hod. – projekt Štrašidlácký den pro děti MŠ, zajišťují žáci 8.B

8-12,30 hod. – Náš soused netopýr pro 3. a 5.třídy, platba: 50,-Kč

Středa:

NTM, program Enter, 8.B

– florbal pro 1.-3. třídy, účast: vybraní žáci

Akce ŠD:

Podzimní Ekoden v DDM Lublaňská, P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B

Na březích Nilu – program v Náprstkově muzeu, vstupné: 90,-Kč, účast: 3.-4.tř.

Čtvrtek:

 

Pátek:

7,15-8 hod. – projekt Městské policie P2 „Vidíme se?“ před budovou školy

Finanční gramotnost pro 8.B

9-9,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ – basketbal pro 3.ročníky

10-10,45 hod. – projekt „Děti v pohybu“ – basketbal pro 1.ročníky

10,55-11,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ – basketbal pro 2.ročníky

Další informace:

13.11.2019 od 14 hod. – pedagogická rada

Pondělí:

Stávní svátek

Úterý:

Podzimní prázdniny

Středa:

Podzimní prázdniny

Čtvrtek:

Ředitelské volno

Pátek:

Ředitelské volno

Další informace:

 

Pondělí:

celotýdenní projekt Les ve školce pro děti MŠ, pobočka Vozová

13,45-14,30 hod. - kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

8,55-9,40 hod. – Kyberprostor II.-přednáška Městské policie pro 7.A

8,55-10,45 hod.- Přednáška Energetická gramotnost, Bez energie to nejde 8.A, 8.B

10-10,45 hod. - Kyberprostor II.-přednáška Městské policie pro 7.B

10 55-12 35hod.- Přednáška Energetická gramotnost, Bez energie to nejde 9.A,9.B

13-14,30 hod. – plavání pro přihlášené děti MŠ

Středa:

8,55-9,40 hod. – Právní zodpovědnost-přednáška Městské policie pro 9.A

10-10,45 hod. - Právní zodpovědnost-přednáška Městské policie pro 9.B

15,15-16 hod. – hudebně pohybový kroužek pro děti v MŠ

Akce ŠD:

Halloween v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD+ŠK

Čtvrtek:

Hrnečkový den – projekt 3.třídy MŠ

Jablíčkový den – projekt 4.třídy MŠ

13-14,30 hod.– plavání pro přihlášené děti MŠ-Vozová

13,15 hod. – konzultace s PhDr. O.Pohlovou

Pátek:

fotografování žáků 1.stupně + přihlášení žáci 2.stupně

8,30 hod. – Krysáci a ztracený Ludvík, DUH, vstupné: 90,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

10,30 hod. - Krysáci a ztracený Ludvík, DUH, vstupné: 90,-Kč, účast: celá MŠ

Další informace:

- ve dnech 29.-30.10.2019 podzimní prázdniny

- ve dnech 31.10.-1.11.2019 ředitelské volno

Pondělí:

13,45-14,30 hod. - kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

Drakiáda – celoškolkový projekt MŠ

8-9,40 hod. – Bankéři do škol, účast: 8.A

8,30-12,30 hod. – profivyšetření na volbu povolání v 9.třídách

8,50 hod. – návštěva 8.B v MŠ

10-11,40 hod. – Bankéři do škol, účast: 8.,B

10 hod. – Masaryk, Divadlo Gong, vstupné: 90,-Kč, účast: 5.A,B

13-14,30 hod. – plavání pro přihlášené děti MŠ

Středa:

školní výlet do skláren v Lindavě + skalní hrad Sloup v Čechách, účast: přihlášení žáci

8-10 hod. – projekt studentů VOŠ „Děti v pohybu“, tělocvična ZŠ, účast: děti MŠ

8 hod. – sportovní den – FTVS, účast: 8.A

15-16 hod. – hudebně pohybový kroužek pro děti v MŠ

Akce ŠD:

Vyber si řemeslo v Muzeu hl.m.Prahy, platba: 50,-Kč,účast: 1.A,B

Výstava dýní v Botanické zahradě Trója, platba: 45,-Kč, účast: 2.A,B

Cesta do pravěku v DDM P2, platba: 40,-Kč, účast: 3.-4.tř

Čtvrtek:

9,30 hod. – foniatrické vyšetření přihlášených dětí v MŠ

11,50-13,30 hod. – Bankéři do škol, účast: 9.A

13-14,30 hod.– plavání pro přihlášené děti MŠ-Vozová

15,45 hod. - dramatický kroužek pro děti MŠ

Pátek:

9-9,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 3.A,B

10-10,45 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 1.A,B

10,55-11,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 2.A,B

Akce ŠD:

V dračím doupěti, DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD+ŠK

Pondělí:

 

Úterý:

8-12,35 hod. – projekt dopravní bezpečnosti „Jezdím, chodím jako člověk“, 5.B

Středa:

8,55-9,40 hod. – prevent.přednáška Kyber prostor, Městská policie P2 pro 2.A

10–10,45 hod. - prevent.přednáška Kyber prostor, Městská policie P2 pro 2.B

16,30 hod. – Rada školy

Akce ŠD:

Výstava dýní v Botanické zahradě Trója, účast: 1.A,B

Výstava Bromélie a jejich obyvatelé v DDM P5, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A,B, 3.-4.tř

Čtvrtek:

adaptační kurz pro 6.A

9 hod. – Příběhy včelích medvídků, DUH, vstupné: 100,-Kč, účast: 1.A,B

Pátek:

adaptační kurz pro 6.B

Další informace:

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2