Dějepisné kolokvium

Zbyšek Vít | 8. 2. 2020

Dějepisné kolokviumKaždoročně naši deváťáci v rámci dějepisu pořádají dějepisné kolokvium, tematicky zaměřené na významné mezníky II. sv. války. Učí se tak nejen zpracovat podstatné informace, vyhledávat zdroje a v neposlední řadě vytvořit prezentaci a prezentovat ji před kolektivem.

Tyto dovednosti jistě uplatní i při studiu na SŠ.

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT