Domů Fotogalerie Základní škola Exkurze v Kutné Hoře
Domů Fotogalerie Základní škola Exkurze v Kutné Hoře

Exkurze v Kutné Hoře

Zbyšek Vít | 17. 4. 2023
V rámci prohloubení poznatků o životě ve středověku a v raném novověku se žáci sedmého ročníku zúčastnili 4. dubna exkurze v Kutné Hoře. Navštívili jsme expozice Českého muzea stříbra a interiér chrámu svaté Barbory. V Sedlci u Kutné Hory jsme shlédli cisterciácký klášter a unikátní kostnici pod kostelem Všech svatých, která je vyzdobena ostatky přibližně 40 000 nebožtíků. Žákům se nejvíce líbila prohlídka zlomku přístupných šachet v podzemí Kutné Hory, kde mohli na několik okamžiků poznat těžké pracovní podmínky tehdejších havířů.
Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT