Domů Základní škola Školní rok 2023/2024 Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

Škola

Domů Základní škola Školní rok 2023/2024 Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

Zbyšek Vít | 16. 11. 2023

Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

Talentové obory – umělecké obory, konzervatoř, gymnázium se sportovní přípravou.

  • Podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je zahájeno. Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách SŠ, které talentové obory nabízí.
  • Do 30. listopadu 2023 je nutno odevzdat řediteli SŠ řádně vyplněnou, naší školou potvrzenou přihlášku.
  • Pro vyplnění přihlášky je třeba použít předepsaný tiskopis s modrým podtiskem – k dispozici je na webových stránkách MŠMT - zde
  • Talentové zkoušky budou probíhat během ledna či února 2024. Konkrétní termíny stanoví ředitel SŠ.
  • Podáním přihlášky na talentové obory se neubírá možnost podat přihlášky do oborů vzdělání na netalentové obory do 20.února 2024.

Pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

  • Novela školského zákona by měla přinést chystanou digitalizaci přijímacího řízení na SŠ. Více informací na webových stránkách MŠMT -zde

Důležité zdroje:

webové stránky MSMT -  www.msmt.cz
seznam SŠ a oborů - https://www.atlasskolstvi.cz//stredni-skoly
seznam SŠ a oborů - https://www.stredniskoly.cz/
Informační systém -https://www.infoabsolvent.cz/
webové stránky jednotlivých SŠ
veletrh práce v kongresovém paláci ve dnech 23.11. – 25.11.2023
MŠMT vyhlásilo termíny jednotné přijímací zkoušky, která je povinná u maturitních oborů. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury a  z písemného testu z matematiky a jejích aplikací.

1.termín   pátek 12.dubna 2024              pro čtyřleté obory
2.termín   pondělí 15. dubna 2024

1.termín   úterý 16. dubna 2024               pro víceletá gymnázia
2.termín   středa 17.dubna 2024

Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT