Domů Základní škola Archiv školních let Školní rok 2022/2023 Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

Škola

Domů Základní škola Archiv školních let Školní rok 2022/2023 Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

Zbyšek Vít | 22. 10. 2022

Termín podání přihlášky na SŠ

Maximálně 2 přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30. listopadu 2022 – kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol od 31.10.2022.

Maximálně 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ bez talentové zkoušky, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 1. března 2023 – kritéria přijímacího řízení budou na webech středních škol do 31.1.2023.

Kde získám přihlášku?  Na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz nebo v knihkupectví. Přihláška s modrým podtiskem je určena pro obory s talentovou zkouškou, přihláška s růžovým podtiskem je určena pro obory bez talentové zkoušky.

Přijímací zkoušky

Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná v oborech vzdělávání s talentovou zkouškou (výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou)! Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 1. škola, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 2. škola. Pozor! –  pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 pro čtyřleté obory
 2. termín: pátek 14. dubna 2023
 1. termín: pondělí 17. dubna 2023 pro víceletá gymnázia
 2. termín: úterý 18. dubna 2023

 Kdy se konají talentové zkoušky? V lednu 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel SŠ!

Co je školní přijímací zkouška? Kromě jednotné přijímací zkoušky se může (ale nemusí) konat také školní přijímací zkouška. O konání školní přijímací zkoušky rozhoduje ředitel příslušné školy.  Ten také stanoví obsah, formu a datum školní přijímací zkoušky. Informace o případné školní přijímací zkoušce na webu SŠ, SOU.

Výsledky přijímacího řízení? Seznam přijatých uchazečů bude uveřejněn na webech SŠ, SOU. Nepřijatým uchazečům škola doručí doporučený dopis o nepřijetí.

Další kola přijímacího řízení? Do druhého kola přijímacího řízení žák může podat více přihlášek. Uchazeči se mohou hlásit pouze na SŠ, která další kola přijímacího řízení vypisují. Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na webech SŠ nebo na www.infoabsolvent.cz.

Co je zápisový lístek? Dokument, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem studijního oboru na dané střední škole. Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ. Nutno jej odevzdat do na SŠ či SOU do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Pomoc při volbě SŠ a SOU

 • informační portály msmt.cz, www.infoabsolvent.cz, www.portal.mpsv.cz,          www.stredniskoly.cz, www.flecr.cz (prezentační katalog SŠ Středočeského kraje k volnému stažení).
 • Atlas školství – https://www.atlasskolstvi.cz/ kompletní seznam středních škol pro Prahu a jejich kontaktní údaje, data a informace o Dnech otevřených dveří.
 • Brožury o gymnáziích, SŠ, SOU – budou v prodeji v knihkupectví během měsíce října. Na naší ZŠ možno k nahlédnutí.
 • Kurz profesní orientace v PPP pro žáky 9. tříd.
 • – veletrh SŠ a SOU ve dnech 24. 11. – 26.11. 2022.
 • Dny otevřených dveří SŠ, SOU – získáte informace, poznáte prostředí školy, prostor na dotazy – co Vás zajímá. Doporučujeme!
 • Při výuce v Pracovních činnostech – diskuze, zájmové testy, pomoc při vyplňování přihlášek – pro žáky 9. tříd.
 • Ve třídách průběžně k dispozici informační materiály — přehledy gymnázií, SŠ a SOU včetně termínů Dnů otevřených dveří jednotlivých SŠ a SOU – pro žáky 9.tříd.
 • Individuální konzultace dětí, rodičů s výchovným poradcem. Konzultace s třídním učitelem.
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií

Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky 2024/2025

Adaptační kurzy se uskuteční ve dnech úterý 14.5., úterý 21.5., úterý 28.5., úterý 4.6. a úterý 11.6. vždy od 14:00 do 15:00.

Více informací k adaptačním kurzům pro budoucí prvňáčky: https://www.nasmetance.cz/zakladni-skola/adaptacni-kurzy-pro-budouci-prvnacky-2024-2025/