Domů Základní škola Informace pro prvňáčky Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd 2023/2024

Škola

Domů Základní škola Informace pro prvňáčky Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd 2023/2024

Zbyšek Vít | 31. 1. 2023

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Dítě, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
  3. Ostatní

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Losování bude provedeno za účasti ředitele školy, člena školské rady, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele.

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
EU a MŠMT